Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Phòng Tổ chức hành chính  

Phòng Tổ chức hành chính

Trưởng phòng: BSCKI

Vũ Văn Sử

 

Phó Phòng: CN

Bùi Xuân Nguyên

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

Phạm Văn Kính, Nguyễn Văn Vượng, Phạm Duy Tinh, Nguyễn Văn Đắc, Phạm Như Diệp, Đinh Văn Định, Nhâm Đình Hùng, Trần Định, Vũ Thị Tân, Nguyễn Minh Kháng, Nguyễn Thị Phương Hoa, Vũ Tăng Gia, Vũ Hồng Quang, Giang Hoài Nam, Bùi Thị Nga, Phạm văn Hằng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Tương, Nguyễn Thị Loan, Lương Đức Minh, Phạm Bá Tường, Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Nụ, Trần Ngọc Quán, Đỗ Đức Chấn, Bùi Thị Nông, Phạm Huy Hòa, Đỗ Duy Hóa, Trần Thị Chu Thoa, Nhâm Thị Ánh, Phạm Ngọc Long, Nguyễn Đình Dậu, Lê Thị Thúy Nhàn.

- Cán bộ hiện nay

Phòng có 17 cán bộ (4 bác sĩ, 1 cử nhân điều dưỡng, 7 đại học và 5 cán bộ khác)

Bác sĩ: Vũ Văn Sử, Roãn Thị Nghĩa, Vũ Thị Ánh Tuyết, Dương Minh Tuấn

Cán bộ khác: Bùi Xuân Nguyên, Nguyễn Văn Minh, Lâm Thị Nhung, Đặng Thị Hương, Trương Ngọc Đức, Nguyễn Thị Bích Liên, Hà Thị Nhàn, Trần Nhung Anh, Đỗ Thị Hải Dinh, Đoàn Văn Tuấn.

2. Chức năng – nhiệm vụ


3. Thành tích đạt được

- 9 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (2003 – 2006; 2008 – 2012)

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh (2008)

- Bằng khen của Bộ y tế (2011)


MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG HÀNH CHÍNH

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com