Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Phòng Kế hoạch tổng hợp  

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Trưởng phòng: BSCKI

Trần Khánh Thu

 

 

Phó Phòng: BSCKI

Trịnh Văn Tuấn

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

Y sĩ:  Tấn Phương, Nguyễn Vĩnh Phát.

Bác sĩ: Trần Văn Phụng, Hoàng Văn Chiêu, Phan Thanh Ngọc, Bùi Duy Lâm,

Ngô Bắc, Phạm Như Diệp, Hoàng Anh Dung,  Thân, Đỗ Văn Thanh, Lưu Đức Tứ,

Tạ Ngọc Rụy,  Văn Thông,  Quỳ,  Văn Sử, Phạm Thị Xuyên, Nguyễn Văn

Khoa, Đinh Văn Khoa, Phạm Thị Ngọt, Phan Thắng,  Quốc Phòng, Trần Anh

Tuấn,  Thị Xuân,  Phong Hải, Lại Đức Trí, Trần Bình Minh,  Thị Hồng

Thúy, Trần Thị Chu Quý, Giang Công Vĩnh, Trần Thị Quỳnh Anh.

Dược sĩ:  Hữu Quang.

Cán bộ khác: Bùi Thu Nga, Phí Thị Chắt, Nguyễn Thị Xuyến,  Xuân Lộc,

Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Xuân, Giang Văn Bân, Đặng

Như Ý, Trần Thị Thái,  Thị Thúy Nhàn,  Thị Tân, Đoàn Văn Phú, Phạm Thị

Nở, Nguyễn Thị Nga, Bùi Thị Đoán, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Phin, Lương

Đức Minh.

- Cán bộ hiện nay

Phòng  13 cán bộ, trong đó  6 bác  (1 thạc sĩ, 5 bác  chuyên khoa i).

Bác sĩ: Trần Khánh Thu - Trưởng phòng, Đỗ Mạnh Toàn - Phó Trưởng phòng,

Lương Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Thu Anh,  Duy Quýnh, Phạm Thu Hương.

Dược sĩ: Nguyễn Như Thảo.

Cử nhân: Bùi Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên, Lưu Duy Phố.

Điều dưỡng: Đặng Thị Hòa, Khương Thị Thanh Hòa, Nguyễn Tiến Hiển.

2. Chức năng – nhiệm vụ

 

3. Thành tích đạt được

- 2 năm đạt danh hiệu Tổ đội lao động  hội chủ nghĩa (1996 - 1997);

- 11 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (2001 - 2012);

- 4 Bằng khen của Bộ Y tế (2001, 2007, 2009, 2011).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com