Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Phòng Quản lý chất lượng  

Phòng Quản lý chất lượng

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ

     Phòng Quản lý chất lượng được thành lập theo Quyết định số 143/QĐ-SYT ngày 11/4/2014 của Sở Y tế Thái Bình

  1. Địa chỉ:Tòa nhà 9 tầng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, số 530, đường Lý Bôn, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình
  2. Điện thoại: 02273.640.584
  3. Cơ cấu nhân sự

Tập thể phòng Quản lý chất lượng

Tổng số: 09 cán bộ, trong đó gồm 05 cán bộ chuyên trách (01 BSNT, 01 BS YHCT, 01 BS YHDP, 01 ĐDĐH, 01 ĐDCĐ) và 04 cán bộ kiêm nhiệm 50% (01 BSNT, 01 BSCKI, 01 Thạc sỹ, 01 BSĐK).

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

-Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

  1. Một số hoạt động, thành tích nổi bật

            - Triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên Bộ tiêu chí do BYT ban hành. Kết quả Sở Y tế đánh giá chất lượng bệnh viện qua các năm:

            + Điểm chất lượng toàn BV 2015: 3.20

            + Điểm chất lượng toàn BV 2016: 3.24

            + Điểm chất lượng toàn BV 2017: 3.65

            + Điểm chất lượng toàn BV 2018: 3.87

            + Điểm chất lượng toàn BV 2019: 3.93

Họp thông qua kết quả kiểm tra tại các khoa/phòng và một số ý kiến đóng góp, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019

      - Triển khai hệ thống báo cáo sự cố y khoa trên toàn viện: thông qua các hình thúc ghi nhận SCYK như phản ánh trên giao ban bệnh viện, qua số điện thoại phòng QLCL, qua mạng nội bộ bệnh viện; xây dựng và triển khai Quy trình Quản lý và Báo cáo sự cố y khoa theo Thông tư 43/2018/TT-BYT

      - Triển khai ISO 15189:2012 cho 03 khoa xét nghiệm Hóa sinh, Huyết học truyền máu, Vi sinh (kết quả : 03 khoa Hóa sinh, Vi sinh, Huyết học truyền máu đạt chứng chỉ ISO15189:2012 bởi tổ chức AOSC trong tháng 2/2019, tháng 10/2019 và tháng 12/2019)

Đón nhận chứng chỉ ISO 15189:2012 cho khoa Huyết học truyền máu

     - Triển khai ISO 9001:2015 cho phòng cùng 10đơn vị là Kế hoạch tổng hợp, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Tổ chức hành chính, Chỉ đạo tuyến, Chẩn đoán hình ảnh, Dinh dưỡng, Vật tư kỹ thuật, Quản trị và Thận nhân tạo(kết quả: 10/11đơn vịđạt chứng nhậnISO 9001:2015 bởi tổ chức Quacert trong đó phòng cùng 05 đơn vị Kế hoạch tổng hợp, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Tổ chức hành chính, Chỉ đạo tuyến chính thức đạt chứng nhận ISO 9001:2015vào ngày 18/12/2019 và 04 đơn vị Chẩn đoán hình ảnh, Dinh dưỡng, Vật tư kỹ thuật và Quản trị đạt chứng nhận ISO 9001:2015vào ngày 25/12/2020)

Triển khai ISO 9001:2015 cho phòng Kế hoạch tổng hợp

Trao chứng chỉ ISO 9001:2015 cho cho phòng Quản trị, Vật tư kỹ thuật, Khoa Dinh dưỡng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh

       -  Triển khai 5S tới toàn thể các khoa phòng trong bệnh viện

       - Tham mưu đề xuất và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao hài lòng người bệnh: Xây dựng hệ thống chỉ dẫn nội viện; Thay đổi quy trình khám bệnh rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh; Xây dựng hệ thống chuông báo gọi NVYT tại tất cả các khoa lâm sàng; Có hệ thống Oxy trung tâm cho tất cả các phòng cấp cứu của các khoa lâm sàng; xây dựng và áp dụng các bảng kiểm xác định chính xác người bệnh trước khi cung cấp dịch vụ, áp dụng bảng kiểm John Hopkins trong đánh giá nguy cơ té ngã người bệnh,….

      - Xây dựng và triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng các khoa, phòng trong bệnh viện. Bộ tiêu chí này đã trở thành một trong những căn cứ xét thi đua, khen thưởng cho các đơn vị hàng năm.

      - Xây dựng và triển khai đo lường Bộ chỉ số chất lượng bệnh viện.

      - Triển khai các hoạt động đào tạo về Quản lý chất lượng bệnh viện hàng năm cho 100% thành viên mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện (An toàn người bệnh, hướng dẫn xây dựng đề án Cải tiến chất lượng khoa/phòng,….)

Tập huấn mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện

6. Định hướng phát triển trong tương lai

- Lấy hài lòng người bệnh làm thước đo cho hoạt động cung cấp dịch vụ.

 - Lấy bộ tiêu chí chất lượng BV Việt Nam làm hoạt động chính, xuyên suốt cho hoạt động QLCL tại bệnh viện

 - Chuẩn hóa các hoạt động của bệnh viện bằng việc tiếp tục xây dựng, cải tiến các Quy trình chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về mặt pháp luật phù hợp với hoạt động bệnh viện.

 - Áp dụng các mô hình QLCL phù hợp với từng khâu hoạt động, từng khoa, phòng mà không áp dụng 1 mô hình duy nhất cho các đơn vị.

 - Đảm bảo An toàn người bệnh

 - Thẩm định độc lập, kiểm định độc lập, đánh giá độc lập các hoạt động QLCL sẽ phải được tiến hành.

 - Thực hiện biện pháp giám sát thường xuyên, liên tục đảm bảo các khoa, phòng thực hiện có hiệu quả các yêu cầu đề ra.

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com