Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Phòng Tài chính kế toán  

Phòng Tài chính kế toán

 

Trưởng phòng: CN

Nguyễn Bá Định

 

 

Phó Phòng: CN

Đặng Xuân Bắc

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

 Mai Khoa,  Kim Hoàn,  Kế Sáng, Nguyễn Văn Tụ, Phạm Quang Thiều, Vương Văn 

Vân, Phạm Ngữ, Phạm Thị Trâm, Đoàn Đình Thỉnh, Phạm Quang Thiệu, Trần Trung Hưng, 

Phạm Đình Tự, Nguyễn  Hòe, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Tâm,  Thị Mai, Đỗ Thị 

Tem,  Xuân Cương, Lại Thị Lan, Phạm Thị Hồng, Vũ Thị Ngãi, Phạm Thị Mai, Đỗ Thị 

Len, Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thị Chạy, Nguyễn Thị Nga,  Phương,  Nho,  Mai...

- Cán bộ hiện nay

Phòng  32 cán bộ (22 đại học, 10 trung cấp):  Thị Sinh, Đặng Sơn Bắc, Lương Thị 

Hạnh, Phan Thị Thục, Đặng Thị Thu Huyền, Đỗ Thị Mai Thanh, Nguyễn  Định, Bùi 

Thị Tố Nga, Phạm Thị Minh Hằng, Hoàng Tố uyên, Lê Thanh Phương, Bùi Thị Nhung, 

Phạm Thị HươngGiang, Đàm Thị Thanh Thúy,  Thị Thủy, Trịnh Thị Kim oanh, 

Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Mai Liên, Võ Thị Thanh Hương,  Thị Thanh Thủy, 

Ngô Thị Hồng Thái, Nguyễn Thị Thùy,  Thị Thủy, Phạm Thị Thu Hằng, Đỗ Thị uyên, 

Hoàng Thị Hoa Huệ,  Thị Ngọc,  Thị Thanh Thu, Nguyễn Thị Lai, Phạm Thanh 

Thủy, Phạm Thị Duyên, Nguyễn Thị Mai.

2. Chức năng – nhiệm vụ

 

3. Thành tích đạt được

- 2 Bằng khen của Bộ Y tế (2010, 2012);

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2009).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com