Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Phòng Vật tư kỹ thuật  

Phòng Vật tư kỹ thuật

PHÒNG  VẬT TƯ KỸ THUẬT

Chủ động – Trách nhiệm – Chuyên nghiệp - Hiệu quả

1. Địa chỉ: nhà I – khoa Dược

2. Điện thoại: 02273.842.598

3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện về công tác vật tư, thiết bị y tế, khí y tế.

-  Tham mưu cho Giám đốc về công tác vật tư, thiết bị y tế, khí y tế;

-  Đầu mối lập kế hoạch, tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản: trang thiết bị y tế, vật tư y tế…

- Quản lý và khai thác sử dụng toàn bộ trang thiết bị y tế của Bệnh viện;

- Lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cho toàn bộ trang thiết bị y tế;

- Thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên cho các trang bị y tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu chuyên môn;

- Quản lý nhập, cấp phát, thống kê theo dõi vật tư y tế, vật tư kỹ thuật cao của Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt;

- Tham gia Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng thanh lý tài sản và các Hội đồng khác khi được yêu cầu của bệnh viện;

- Quản lý vận hành, sửa chữa  hệ thống: Khí y tế

- Thực hiện công tác huấn luyện đào tạo: Lập kế hoạch, phối hợp với các Hãng sản xuất, các đơn vị kỹ thuật y tế để huấn luyện đào tạo về công tác an toàn, vận hành sử dụng, bảo quản trang bị, vật tư y tế;

4. Cơ cấu nhân sự

Tổng số: 13 cán bộ, trong đó: 06 kỹ sư, 7 trung cấp

  1. Lãnh đạo Phòng

Kỹ sư. NGUYỄN VIẾT CƯỜNG

Phó Trưởng phòng – Phụ trách Phòng Vật tư kỹ thuật

  1. Các tổ chuyên môn

Tổ hành chính – kho

- Xây dựng kế hoạch để thực hiện công việc được giao về quản lý, tổng hợp các trang thiết bị của Bệnh viện.

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến vấn đề quản lý, thủ tục  sửa chữa mua sắm trang thiết bị, Hồ sơ thầu.

- Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn nghiệp vụ các thủ tục hành chính.

- Quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định.

- Nắm được sự thay đổi và biến động của trang thiết bị trong quý, năm.

- Nắm vững qui định , thủ tục thanh quyết toán tạm ứng đối với tùng cá nhân trong phòng, theo dõi, quản  lý ngày công lao động, xin các thủ tục giấy tờ hành chính.

- Tổng hợp, báo cáo trang thiết bị.

-  Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng.

- Quản lý nhập, cấp phát kho vật tư.

Tổ sửa chữa trang thiết bị

- Theo dõi và bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị khi có hư hỏng xảy ra.

- Tham gia, theo dõi lắp đặt các trang thiết bị của Bệnh viện.

- Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ các trang thiết bị, bảo đảm thiết bị hoạt động liên tục.

- Lập kế hoạch dự trù trang thiết bị dự phòng khi có sự cố xảy ra.

- Báo cáo tình hình thiết bị nhập mới, sửa chữa cho lãnh đạo phòng hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và tổng kết vào cuối năm.

Tổ cơ khí – khí y tế

- Vận hành, bảo dưỡng hệ thống khí y tế trung tâm.

- Cung cấp ôxy và khí y tế đầy đủ và kịp thời cho các khoa.

- Kiểm tra an toàn hệ thống khí y tế.

- Báo cáo số lượng nhập và sử dụng ôxy hàng ngày về phòng Vật tư kỹ thuật.

- Kiểm tra số lượng ôxy lỏng, ô xy bình  hàng ngày để liên hệ nhập ôxy không để tình trạng thiếu ôxy xảy ra.

- Quản lý bảo dưỡng, sửa chữa các đồ sắt, inox: Giường bệnh nhân, tủ đầu giường, xe tiêm, cáng bệnh nhân ….

- Theo dõi và sửa chữa thiết bị đồ cơ khí khi có hư hỏng xảy ra.

- Tham gia, theo dõi lắp đặt các đồ cơ khí của Bệnh viện.

5. Một số hoạt động, thành tích nổi bật

- Bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị toàn viện.

- Sửa chữa kịp thời trang thiết bị hỏng hóc đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh.

- Mua sắm trang thiết bị mới theo quy định.

6. Định hướng phát triển trong tương lai

Phát triển phòng Vật tư kỹ thuật hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com