Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Phòng Quản trị  

Phòng Quản trị

Trưởng phòng: KS

Đỗ Thanh Hương

 

Phó Phòng: KS

Phạm Thiện Thuật

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

Hành chính văn thư: Đinh Đăng Định, Nguyễn Hữu Phao, Trần Thị Thoa, Đào

Thị Thảnh, Giang Quý Hùng, Đỗ Thị Loan,  Hồng Quang, Lâm Thị Nhung,

Nguyễn Hải Bình, đồng chí Nguyền.

Lái xe: Nguyễn Đình Dậu, Nguyễn Văn Minh, Triệu Trí Hưu,  Trọng Côi,

Bùi Ngọc Ánh, Nguyễn Quang Hoành,  Văn Húc.

Y tế  quan: Phạm Thị Bảo, Trần Thị Phượng, Hoàng Thị Huyến.

Tổng đài, tuyên truyền, căng tin: Hoàng Thị Mỹ, Phạm Văn Khôi,  Đại

Bang, Trần Thị Sâm, Hoàng Thị Lời.

Tổ nhà trẻ mẫu giáo: Đinh Thị Hảo,  Thị Bé,  Thị Reo, Nguyễn Thị Bình,

Phạm Thị Bưởi, Phạm Thị Huê, Đỗ Thị Nghênh, Đào Thị Thiềng,  Thị Hiên.

Tổ ngoại cảnh: Phạm Thị Nhiên, Phạm Thị Lý, Nguyễn Thị Hợi, uông Thị

Tấm, Nguyễn Thị Sáu, Nguyễn Thị The,  Thị Đoài, Phạm Thị Thìn, Trần Đình

Hùng, Trần Thị Phương,  Thị Nhung, đồng chí Khu, đồng chí Thoả,  Thị

Hưng, Nguyễn Thị Hường.

Tổ giặt: đồng chí Thứ, đồng chí Bính, đồng chí Thuỷ, đồng chí Sang, đồng chí

Là, đồng chí Cầm, đồng chí Tuyển, đồng chí Miên, Trần Thị Bản, Bùi Đình Trường,

Đỗ Đình Tôn, Khiếu Văn Ký, Trần Thị Nương, Cao Thanh Tuấn, Đoàn Thị Chanh,

Đỗ Khắc Bách, Nguyễn Đức Truyện, Phạm Minh Hằng, Nguyễn Trung Lộc,

Nguyễn Thị Tâm Thư, Phạm Tuyết Mai.

Tổ dinh dưỡng: Trần Thị Thìn,  Thị Mùi, Trần Thị Thảo,  Thị Phương,

 Thị Thu,  Thị Linh, Trần Thị Len, Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Văn Vi (tổ trưởng),

Nguyễn Thị Hằng.

Tổ bảo vệ: Bùi Thọ Mạnh,  Văn Bình, Đinh Văn Thoán, Nguyễn Đình

Thức, Nguyễn Quang Lợi, Trần Duy Nhất (tổ trưởng),  Văn oanh, Nguyễn

Đình Tuấn.

Tổ điện, nước: Nguyễn  Lai, Nguyễn Văn Khanh, Trịnh Văn Ngọ, Nguyễn

Thị Hương, Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Xuân Hưng, Nhâm Thị Ánh, Nguyễn Xuân

Thừa, Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh Xuân.

Tổ kho: Mai Xuân ưởng, Phạm Thị Dung, Bùi Đăng Bân, Phạm Thị Cân,

Phạm Văn Hợi,  Văn ấm, Phạm Văn Doanh,  Thị Cậy, Trương Hồng Lương,

Phạm Thị Mai, Đỗ Thị Sinh.

Kiến thiết:  Văn Lãng, Phí Văn Quỹ, Phạm Văn Sính, Bùi Văn Sầm,

Nguyễn Đình Nhu, Lâm Văn Bi, Nguyễn Thị Bảo, Trương Mạnh Hùng, Bùi Quang

Trọng, đồng chí Giao,  Duy Hưng (thợ sửa chữa).

Quản  khu tập thể: Phạm Đình Hỹ.

- Cán bộ hiện nay

Phòng Quản trị  tổng số 13 cán bộ, viên chức, trong đó  4 cán bộ đại học,

1 cán bộ trung cấp, 5 công nhân kỹ thuật, 3 cán bộ khác, chia thành bốn bộ phận

gồm: cung cấp điện, nước, cung ứng vật  thông dụng, sửa chữa quản  nhà cửa,

đất đai  vệ sinh ngoại cảnh.

Cán bộ: Phạm Thiện Thuật, Đỗ Thanh Hương, Đỗ Văn Dũng,  Văn

Huynh, Phạm Văn Khoa, Bùi Đức Thuận, Nguyễn Trọng Lăng,  Thị Như

Quỳnh,  Huy Hoàng, Lương Xuân Tình, Phan Hữu Tú, Bùi Văn Nguyên, Tạ

Công Triều.

2. Chức năng – nhiệm vụ

 

3. Thành tích đạt được

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com