Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Ban bảo vệ  

Ban bảo vệ

Trưởng ban

Nguyễn Hải Bình

 

Phó ban

Đặng Văn Điều

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm: ông Khuyến, ông Bính, ông Lê Xuân Ấp, Nguyễn Văn Thỏa, Nguyễn Văn Lực, Trần Đình Thức, Vũ Thọ Mạnh,Trần Duy Nhất, Bùi Quang Ánh, Đỗ Duy Nhương, Ông Đinh Văn Thoán, Đỗ Văn Vy,  Nguyễn Xuân Thừa, Trần Đình Tuấn, Nguyễn Trung Lộc, Nguyễn Duy Tiến.

- Cán bộ hiện nay: Nguyễn Hải Bình, Đặng văn Điều, Nguyễn Đức Truyện, Bùi Quang Trọng, Vũ Thanh   Bình, Đào Thế Vinh, Hoàng Minh Thành, Trương Mạnh Thắng, Trần Văn Hoạt, Đỗ Khắc Bách, Bùi Hồng Thắng, Vũ Văn Vượng, Đỗ Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Thọ, Vũ Bá Quân, Bùi Ngọc Anh, Đào Hồng Quân.

2. Chức năng – nhiệm vụ


3. Thành tích đạt được

Năm 1996 được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 vì đã có thành tích xuất  sắc trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BAN BẢO VỆ

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com