Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Hệ Ngoại > Khoa Chấn Thương  

Khoa Chấn Thương


Trưởng khoa: BS

Nguyễn Văn Dũng

 

Phó khoa: BS

Lâm Thiên Thuân

 

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

Bác : Đào Xuân Tích, Trần Quy Nhơn, Nguyễn Văn Bản, bác  Hồng, Trần Duy Mạnh, Bùi Xuân Lãm, Nguyễn Như Chiến,  Văn Nghiệp,  Văn Thông, Nguyễn Anh Tuấn, Nhâm Sỹ Đức, Phạm Văn Hữu, Giang Hoài Nam. Y : y  Dân, Trần Văn Chấp, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thị Thanh.

Y : Nguyễn Thị Xuân, Trần Thị Tâm, Nguyễn Thị Trâm, Dương Thị Huyền, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Thị Thơ, Đầu Đình Chung, Trương Hồng Dương, Nguyễn Thị Lịch, Nguyễn Thị Nụ, Bùi Thị Lan, Bùi Thị Tâm,  Thị Yến, Nguyễn Thành Long,  Thị Thúy Nhàn, Phạm Thị Bích, Nguyễn Thanh Hương, Bùi Thị Huyền, Khương Thị Thanh Hòa, Phạm Thị Lơ, Nguyễn Thị Khuyên, Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Lương, Bùi Thị Lan Hương.

Hộ : Đặng Thị Hà, Phùng Thị Toan, Nguyễn Thị oanh, Đặng Thị Hải, Nguyễn Thị Huệ.

- Cán bộ hiện nay

Tổng số 21 cán bộ (7 bác sĩ, 14 điều dưỡng).

Bác : Hoàng Thanh Bình, Nguyễn Văn Dũng, Lâm Thiên Thuân,  Văn Thuận, Đào Văn Dương, Trần Văn Hoàng, Trần Văn Tài.

Điều dưỡng: Đỗ Thị Sen, Nguyễn Thị Quê, Đỗ Thị Huyền,  Thị Huyền, Nguyễn Thị Thanh Hương, Đỗ Thị Thảo, Dương Thị Hạnh,  Thanh Ái, Hoàng Thị Hồng Thiếm, Hoàng Thị Thơ, Bùi Thị Hương, Bùi Thị Huệ,  Thị Loan, Dương Thị Mai Anh.

2. Chức năng – nhiệm vụ

 

3. Thành tích đạt được

- 9 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (2003 - 2007, 2009 - 2012).

- 3 Bằng khen của Bộ Y tế (2003, 2004, 2012).

- 2 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (1991, 2000).

- Bằng khen của Ủy ban Chăm sóc  Bảo vệ trẻ em Việt Nam (2001).

- Bằng khen của Ủy ban Chăm sóc  Bảo vệ trẻ em tỉnh Thái Bình (1997).

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1993).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com