Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Hệ Ngoại > Khoa Ung Bướu  

Khoa Ung Bướu

Trưởng Khoa: BS

Trần Hà

 

Phó khoa: BS

Nguyễn Phúc Kiên

 

 

Phó khoa: BS

 

Nguyễn Đức Trọng

 
 

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

- Cán bộ hiện nay

Khoa  29 cán bộ (9 bác   20 điều dưỡng).

Bác : Trần Hà, Nguyễn Phúc Kiên, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Đông Hải, Lương Văn Nhật, Nguyễn Văn Bằng, Đào Thị oanh, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Đức Trọng.

Điều dưỡng: Đặng Thị Minh Huệ, Phạm Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Vân Anh, Tô Bích Hằng, Đoàn Thị Phúc, Trần Thị Dự, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Văn Việt, Hoàng Thị Nhẫn, Bùi Thị Việt Liên, Nguyễn Thị Phương Lan, Phạm Thị Xim,  Thị Huyền Anh, Phạm Thị Thái, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Nhiên, Bùi Đức Duy, Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Đức Linh.

2. Chức năng – nhiệm vụ

 

3. Thành tích đạt được

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA

 

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com