Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Hệ Ngoại > Khoa Phẫu Thuật Thần Kinh - Cột Sống  

Khoa Phẫu Thuật Thần Kinh - Cột Sống

Trưởng Khoa: BS

Nguyễn Anh Tuấn

 

Phó khoa: BS

Phạm Văn Hữu

  

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

- Cán bộ hiện nay

Khoa  20 cán bộ, trong đó: 7 bác  (1 bác  chuyên khoa II, 2 thạc sĩ, 4 bác  đa khoa); 13 điều dưỡng (2 cao đẳng, 11 trung học).

Bác sĩ: Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Hữu, Nguyễn Xuân Bách, Đặng Văn Thuận, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Như Dũng, Phạm Thanh Hào.

Điều dưỡng: Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Thuý Kiều, Phạm Thị Lơ, Phạm Thị Huyền, Đinh Thị Dung, Nguyễn Thị Khuyên, Nguyễn Thị  Giang, Bùi Kim Liên, Trần Thị Hoa, Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Thị Lanh, Phạm Thị Dung, Phạm Thị Xoan.

2. Chức năng – nhiệm vụ

 

3. Thành tích đạt được

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com