Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Ba Chuyên Khoa > Khoa Răng Hàm Mặt  

Khoa Răng Hàm Mặt

Trưởng khoa: BS

Trần Bình Minh

 

 

 

Phó khoa: BS

 

Đoàn Văn Hoàng
1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

Y sỹ: Nguyễn Thị Vĩnh Chinh, Hồ Thị Lượng, Trần Thị Nga.

Bác sỹ: Võ Văn Chương, Lê Duyên, Kiều Hữu Liệt, Phí Thị Nga, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọt, Uông Thị Tươi, Bùi Hữu Trực, Hồ Thị Thương Hương, Trần Thị Thực, Vũ Văn Sử, Phạm Ngọc Tuấn.

Y tá, hộ lý: Lương Thị Thịnh, Lê Thị Oanh, Phạm Thị Lụa, Phạm Thị Sâm, Phạm Đình Trang, Nguyễn Thị Thoa, Đàm Thị Chanh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Thị Thế, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Lan, Trần Thị Việt, Nguyễn Văn Dự.

Hộ lý: Bùi Thị Dậu

- Cán bộ hiện nay

 Khoa có 16 cán bộ (06 Bác sỹ, 10 Điều dưỡng).

 Bác sỹ: Trần Bình Minh, Vũ Thị Hà Giang, Hà Văn Hưng, Đoàn Văn Hoàng, Phùng Ngọc Thắng, Nguyễn Hữu Quân.

 Điều dưỡng: Bùi Mai Anh, Nguyễn Thị Bích, Phạm Hữu Thắng, Trần Lực, Nguyễn Huy Kiên, Bùi Thị Minh Thoan, Nguyễn Thị Hải, Vũ Thị Quỳnh Giang, Vũ Thị Thủy, Vũ Thị Thu Diệu.

2. Chức năng – nhiệm vụ


3. Thành tích đạt được

- Tập thể lao động xuất sắc (1978, 1979, 1990, 1992, 2007-2011)

- Bằng khen Bộ Y tế (2010)

- Bằng khen UBND tỉnh (2009).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA RĂNG - HÀM - MẶT


 


 

Khoa Ba Chuyên Khoa

  • Khoa Răng Hàm Mặt
  • Khoa Tai Mũi Họng
  • Khoa Mắt
  • COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

    530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com