Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Ba Chuyên Khoa > Khoa Mắt  

Khoa Mắt

 

Trưởng khoa: BS

Nguyễn Thị Thúy Loan

 

 

 

Phó khoa: BS

 

Nguyễn Thị Thúy 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

Bác sỹ : Phan Kiểm, Nguyễn Hữu Thêm, Đàm Thị Bạch Cúc, Phạm Thị Hoài Thu, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Mạnh Nghĩa, Trần Thị Chu Quý, Hà Trung Kiên.

Điều dưỡng : Nguyễn Thị Thuận Hồng, Trịnh Thị Hòa, Nguyễn Thị Son, Trần Thị Miến, Nguyễn Thị Hợi, Đồng Thị Thềm, Vũ Thị Bảo, Phạm Thị Cúc, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Văn Mạnh, Đào Thị Hiền.

- Cán bộ hiện nay

 Khoa có 13 cán bộ (04 bác sỹ, 9 điều dưỡng).

 Bác sỹ: Bùi Thị Hằng, Nguyễn Thị Thuý Loan, Nguyễn Thị Thuý.

 Điều dưỡng: Đào Thị Lê Na, Bùi Thị Quỳnh, Nguyễn Thị  Nguyệt Minh, Phạm Văn Mạnh, Vũ Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Gấm, Hoàng Thị Tuyết Nhung, Đỗ Thị Lan, Trần Thị Hà.

2. Chức năng – nhiệm vụ


3. Thành tích đạt được

- Từ 1965 – 1975 khoa có 5 năm đạt danh hiệu Tổ lao động Xã hội chủ nghĩa.

- 8 năm liền khoa được công nhận tập thể lao động xuất sắc (2004 -2011)

- 01 Bằng khen của UBND tỉnh (2009)/.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA MẮT


 

Khoa Ba Chuyên Khoa

  • Khoa Răng Hàm Mặt
  • Khoa Tai Mũi Họng
  • Khoa Mắt
  • COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

    530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com