Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Hệ Nội > Khoa Nội Thận-CXK  

Khoa Nội Thận-CXK

 

Trưởng khoa: BS

Bùi Thị Lan Anh

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

YS Phạm Tiến Lãng

- Các BS: Đặng Đức Giang, Trần Mộng Nê, Lê Như Xuân, Hồ Minh, Ngọc Dung, Nguyễn Ngọc Duyên, Nguyễn Tấn Minh, Phan Thanh Ngọc, Phạm Rụy, Nguyễn Tuyết Minh, Phạm Duy Tinh, Nguyễn Trọng Hiện, Nguyễn Thị Tố, Nguyễn Hồng Thanh, Đoàn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thuần, Phạm Thị Hồng, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Hồng Tú, Đào Thị Loan, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Chi, Vũ Thị Loan, Hà Quốc Phòng, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Xuân Hùng, Đỗ Minh Trường, Bùi Thị Nông, Phạm Thị Hoa, Bùi Văn Khích, Nguyễn Thị Nhân.

Các điều dưỡng: Nguyễn Thị Thông, Trương Thị Mũn, Trần Thị Nơ, Bùi Thị Mướt, Hoàng Thị Cư, Bùi Thị Nga, Bùi Thị Bóc, Nguyễn Thị Tính, Đinh Thị Đào, Lê Thị Kền, Trần Thị Yên, Nguyễn Thị Diệp, Nguyễn Thị Hằng, Đồng Thị Phiêu, Phạm Thị Hải, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Tý, Lê Thị Tịch, Phạm Thị Don, Phạm Thị Hồng, Đỗ Thị Sâm, Bùi Xuân Nguyên, Lã Thị Chén, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Thị Thanh, Hoàng Thị Thanh, Nguyễn Thị Toan.

- Các Hộ lý: Lâm Thị Nhung, Hà Thị Được, Vũ Thị Gái, Vũ Thị Viện, Trương Thị Kiều Oanh, Phạm Thị Oanh.

- Cán bộ hiện nay

 Khoa có 20 cán bộ ( 07 bác sỹ, 13 điều dưỡng): 

- Các BS Trần Duy Ninh, Bùi Thị Lan Anh, Nguyễn Tiến Sinh, Phan Thị Quế, Phạm Thu Hương, Lê Thị Phương Anh, Lê Thị Hương

Các điều dưỡng Lâm Thị Hạnh, Lâm Thị Thu Hằng, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Yến, Bùi Thị Ngọc, Nguyễn Thanh Hải, Hà Thị Dung, Đặng Thị Dung, Hà Thị Thủy, Phạm Thị Nhung, Trương Minh Chuyên, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Diên

2. Chức năng – nhiệm vụ


3. Thành tích đạt được

* Tập thể:

- 03 Bằng khen Bộ Y tế : 2005 ; 2006 ; 2011

- Tập thể lao động xuất sắc : 2005- 2008 ; 2010-2012

*Cá nhân:

Bác sĩ Phan Thanh Ngọc, Nguyễn Hồng Thanh : danh hiệu Thầy thuốc ưu tú  

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA NỘI B

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com