Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Hệ Nội > Khoa Nội Tiêu Hóa  

Khoa Nội Tiêu Hóa

Trưởng khoa: BS

Đặng Thị Hòa


 

 

1. Tổ chức nhân sự

Khoa có 22 cán bộ (07 Bác sĩ ,15 điều dưỡng): 

- Các BS Đặng Thị Hòa, Trần Văn Dũng, Bùi Thị Tuyết Trinh, Ngô Thị Thảo, Phạm Thị Minh Hường, Trần Thị Hương, Vũ Huy Chính

- Các điều dưỡng Bùi Xuân Nguyên, Phạm Thị Hà, Bùi Hồng Thúy, Đào Thị Yên, Nguyễn Bích Thuận, Lại Thị Phượng, Vũ Hồng Minh, Trần Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hà, Phạm Thị Thoa, Nhâm Thị Thúy Phương, Đỗ Thị Phương, Nhân Tuất Thị Thu Hương, Hoàng Thị Thương, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Thúy Nga

2. Chức năng – nhiệm vụ


3. Thành tích đạt được

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA NỘI TIÊU HÓA

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com