Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Hệ Nội > Khoa Cấp Cứu  

Khoa Cấp Cứu

Trưởng khoa: BS

Lê Hồng Đăng

 

 

 

Phó trưởng khoa

BS

Vũ Sơn Tùng
1. Tổ chức nhân sự

Khoa có 17 cán bộ ( 05 bác sỹ và 12 điều dưỡng):

Các BSLê Hồng Đăng, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Sơn Tùng, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Văn Ngọc;

Các điều dưỡng: Đoàn Thị Thanh, Trần Tuyết Minh, Phạm Ngọc Hà, Trần Thanh Loan, Trần Thu Huyền, Nguyễn Thị Dự, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thị Hương, Phạm Thị Thu, Bùi Thị Thắm, Nguyễn Thị Ly, Trần Thu Trang.

2. Thành tích đạt được


MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA CẤP CỨU


 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com