Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Hệ Nội > Khoa Khám Bệnh  

Khoa Khám Bệnh

Trưởng khoa: BS

Vũ Thị Loan


Phó khoa: BS

Nguyễn Thị Là

 

 

 

 

Phó khoa: BS

 

Phạm Thu Hương

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

- Ông Nguyễn Bá Hòe, Y sỹ: Đỗ Xuân Đài, Võ Tấn Phương, La Ban, Đỗ Khải, Nguyễn Đức Chỉnh, Trần Văn Bảo, Phạm Như Diệp, Trịnh Đình Công.

Các bác sỹ:Lê Như Xuân, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Lanh, Phạm Duy Tinh, Bùi Văn Chiếm, Phí Thị Liên, Nguyễn Thị Tố, Đinh Thị thuần, Nguyễn Hồng Hưng, Phạm Tiến Mỹ, Nguyễn Thị Xê, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Thị Tín, Đỗ Minh Trường, Nguyễn Thị Tâm, Lê Thị Nhân, Nguyễn Thị Thúy, Phạm Thị Hòa, Phạm Thị Dư.

Các y tá: Phạm Văn Tứ, Vũ Thị Lương, Vũ Thị Dung, Lê Thị Tỵ, Đồng Thị Thềm, Hà Đại Bang, Ngô Hồng Hoan, Nguyễn Thị Chiến, Khổng Thị Tơ, Nguyễn Thị Mạo, Lương Thị Gái, Trần Thị Nga, Phạm Thị Rắng, Đào Thị Mùi, Trần Thị Lan, Đỗ Thị Sâm, Nguyễn Thị Đương, Tô Thị Bình, Nguyễn Thị Phơn, Vũ Thị Ganh, Nguyễn Thị Túy, Nguyễn Thị Hiến - các hộ lý Ngô Hồng Điểm, Phạm Thị Thắm, Trần Thị Bảng, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Đoán.

- Cán bộ hiện nay

 Các bác sỹ: Vũ Thị Loan, Nguyễn Thị Là.

Các điều dưỡng Phạm Thị Điều, Nguyễn Thu Hoan , Nguyễn Hồng Khanh, Vũ Thị Thanh, Hà Thị Hiển, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Thanh Xuân, Hoàng Thị Liễu, Đầu Thị Vân, Vũ Hồng Minh, Vũ Thu Hoài , Trần Ngọc Yến, Vũ Thị Thu, Trần Thị Quyên, Đàm Diễm Hương, Nguyễn Giang Thanh, Nguyễn Thị Hồng , Đồng Hồng Tính, Vũ Thị Thủy,  Nguyễn Thị Quí.

2. Chức năng – nhiệm vụ


3. Thành tích đạt được

* Tập thể :

- Tập thể lao động xuất sắc (2002; 2004- 2006; 2008)

- Bằng khen của Bộ Y tế (2006)

* Cá nhân: BS Bùi Văn Chiếm – Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú (2005).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA KHÁM BỆNH


 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com