Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Hệ Nội > Khoa Nội Tiết  

Khoa Nội Tiết

Trưởng khoa: ThS

Đoàn Thị Minh Hải


 

 

1. Tổ chức nhân sự

Khoa có 14 cán bộ (05 bác sỹ, 09 điều dưỡng):

- Các BS: Đoàn Thị Minh Hải, Trần Thị Nhật, Nguyễn Lan Anh,Trịnh Văn Tuấn, Vũ Thị Hoài Thu.

- Các điều dưỡng: Phạm Đức Chịnh, Nguyễn Thị Chiên,Phạm Thị Kim Dung, Trần Thị Bích Hằng, Trần Thị Hằng,Nguyễn Thị Hà, Vũ Thị Thời, Hà Thùy Linh Hoàn,Nguyễn Thị Thủy.

2. Chức năng – nhiệm vụ

3. Thành tích đạt được

Tập thể lao động xuất sắc năm 2011; 2012.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA NỘI TIẾT


 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com