Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Hệ Nội > Khoa Da Liễu  

Khoa Da Liễu

 

Trưởng khoa: BS

Trần Thái Hà

1. Tổ chức nhân sự

Cán bộ tiền nhiệm:

- Các bác sỹ: Nguyễn Thị Ngân Hà, Nguyễn Sỹ Nghị, Lê Hồng Chương, Trần Nho Bốn, Đỗ Xuân Hộ, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Xuân Hùng

- Các y tá: Đỗ Thị Sâm, Nguyễn Thị Mịn, Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Hồng Việt, Nguyễn Thị Toan, Nguyễn Thị Bình, Hà Ngọc Ban, Phạm Thị Dung, Lê Thị Tỵ, Nguyễn Thị Mĩn.

- Các hộ lýNguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Luận.

Cán bộ đương nhiệm

Khoa có 08 cán bộ (03 bác sỹ, 05 điều dưỡng):

- Các bác sỹ Trần Thị Tố Hoa, Trần Thị Minh Thư, Trần Thị Thái Hà

- Các điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Thị Thanh Nhiên, Tô Thị Cường, Vũ Thị Hòa, Nguyễn Thị Thu Hà.

2. Chức năng – nhiệm vụ


3. Thành tích đạt được

Tập thể lao động xuất sắc (2007; 2008).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA DA LIỄU


 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com