Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Hệ Nội > Khoa Thận Nhân Tạo  

Khoa Thận Nhân Tạo

Trưởng khoa: ThS

Lê Thị Phương
1. Tổ chức nhân sự

Khoa có 12 cán bộ (2 bác sỹ, 10 điều dưỡng): Bác sỹ: Lê Thị Phương, Dương Thị Thùy Linh - Điều dưỡng: Nguyễn Thị Mây, Bùi Thị Liên, Ngô Xuân Hùng, Nguyễn Duy Nam, Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Phượng, Đặng Thị Thúy Nga, Phạm Thị Huế.

2. Chức năng – nhiệm vụ

3. Thành tích đạt được

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA THẬN NHÂN TẠO


 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com