Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI LÂM SÀNG > Khoa Hệ Nội > Khoa Chống Nhiễm Khuẩn  

Khoa Chống Nhiễm Khuẩn

Trưởng khoa: BS

Nguyễn Văn Khoa
 

1. Tổ chức nhân sự

Cán bộ tiền nhiệm: 

Bác sỹ: Nguyễn Thị Ngần . Điều dưỡng: Khổng Thị Thắng, Hoàng Thị Sáu, Phạm Thị Dung, Lương Đức Chung, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Văn Quảng,  Đoàn Kiên Cường, Phạm Thị Tuyết Mai, Lê Thị Thương, Hà Thị Dung. 

- Hộ lý: Đỗ Thị Dinh, Vũ Thị Phương, Trần Thị Len, Nguyễn Thị Nhiên, Nguyễn Thị Hoa.

Cán bộ hiện nay:

Khoa có 27 cán bộ (01 bác sỹ, 06 điều dưỡng, 02 nhân viên kỹ thuật, 18 hộ lý, y công): 

Bác sỹ CKI: Nguyễn Văn Khoa

Điều dưỡng: Nguyễn Hải Quỳnh, Nguyễn Mạnh Cường,  Mai Thị Thơm, Lê Hữu Toàn, Đào Thị Tuyền Xuân, Nguyễn Thanh Tùng

- Nhân viên kỹ thuật: Nguyễn Đức Diên, Nhâm Thị Ánh

- Hộ lý, y công: Phạm Quyết Tiến, Vũ Hồng Minh, Nguyễn Thị Thanh  Xuân, Nguyễn Thị Nhung, Tô Thị Dung, Bùi Thị Luyến, Tô Thị Lụa, Nguyễn Thị Phòng, Đào Thị Viện, Vũ Thị Thu, Phí Thị Nhạn, Nguyễn Thị Hà, Đỗ Thị Mận, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Trọng Lộc, Lê Đức Cảnh, Đặng Thị Phượng.

2. Chức năng – nhiệm vụ


3. Thành tích đạt được

- Bằng khen của bộ Ytế Năm 2010

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN

 


 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com