Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI CẬN LÂM SÀNG > Khoa Giải Phẫu Bệnh  

Khoa Giải Phẫu Bệnh

 

Trưởng Khoa:

BS

Đinh Văn Khoa

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

Bác : Đỗ Đức Thọ, Trần Văn Định, Nguyễn Văn Huy.

Y : y  Yên.

Kỹ thuật viên: Nguyễn Thị Thao, Trần Thị Lan, Phạm Thị Luyền. Y công: Phí Văn An, Đoàn Minh Chấp, Phạm Văn Khoa, Trần Thiên Lý, Đỗ Văn Bính, Trần Văn Hoạt, Nguyễn Đình Hoàng.

- Cán bộ hiện nay

Khoa  7 cán bộ (3 bác sĩ, 3 kỹ thuật viên, 1 y công), gồm:

Bác : Trần Mạnh Thư, Đinh Văn Khoa, Trần Ngọc Quyết.

Kỹ thuật viên: Phạm Thị oanh,  Thị Khánh Quỳnh, Phạm Văn Chiến.

Y công: Nguyễn Công Bằng.

2. Chức năng – nhiệm vụ

 

3. Thành tích đạt được

- 4 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (2008 - 2011).

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com