Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử bệnh viện > Phần thứ hai: Khoa phòng ban > Khối phòng ban > Phòng Tổ chức hành chính  

Phòng Tổ chức hành chính

1. Quá trình hình thành và phát triển

Trước năm 1945 phòng chỉ có y tá văn phòng giúp quản đốc Nhà thương giải quyết các vấn đề về nhân sự. Từ 1945 – 1949, bệnh viện có cán bộ theo dõi về nhân sự và giải quyết các chế độ chính sách. Từ năm 1950, bệnh viện phân tán thành nhiều bộ phận, công tác tổ chức nhân sự do Ty Y tế đảm nhiệm. Đến năm 1955, Ty Y tế đã bố trí một cán bộ về làm công tác tổ chức của bệnh viện.

Năm 1959 phòng Tổ chức hành chính quản trị được thành lập; ông Phạm Văn Kính được bổ nhiệm Trưởng phòng, ông Phạm Văn Niếp - Phó trưởng phòng. Giai đoạn1959 - 1972, nhiệm vụ của phòng Tổ chức là giúp giám đốc việc tiếp nhận cán bộ, giải quyết các chính sách và chế độ.

Ngày 30-9-1973, Ủy ban hành chính tỉnh có Quyết định số 116/TC tách phòng Tổ chức hành chính quản trị thành các bộ phận: Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Hành chính quản trị.

  Năm 1997, công việc hành chính của phòng Quản trị được chuyển cho phòng Tổ chức cán bộ, trên cơ sở đó, phòng Tổ chức hành chính được thành lập; bác sĩ Trần Định được bổ nhiệm Trưởng phòng.

Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức hành chính làtham mưu cho lãnh đạo bệnh viện xây dựng tổ chức bộ máy, cơ cấu cán bộ, quy hoạch đào tạo cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách, thi đua khen thưởng và kiêm nhiệm văn phòng Đảng ủy.

2. Thành tích đạt được

- Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 9 năm (2003- 2006, 2008- 2012)

- Bằng khen của UBND tỉnh(2008)

- Bằng khen của Bộ Y tế(2011).

3. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm: Phạm Văn Kính, Nguyễn Văn Vượng, Phạm Duy Tinh, Nguyễn Văn Đắc, Phạm Như Diệp, Đinh Đăng Định, Nhâm Đình Hùng, Trần Định, Vũ Thị Tân, Nguyễn Minh Kháng, Nguyễn Thị Phương Hoa, Vũ Tăng Gia, Vũ Hồng Quang, Giang Hoài Nam, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Hằng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Tương, Nguyễn Thị Loan, Lương Đức Minh, Phạm Bá Tường, Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Nụ, Trần Ngọc Quán, Đỗ Đức Chấn, Bùi Thị Nông, Phạm Huy Hoà, Đỗ Duy Hoá, Trần Thị Chu Thoa, Nhâm Thị Ánh , Phạm Ngọc Long , Nguyễn Đình Dậu, Lê Thị Thúy Nhàn.  

- Cán bộ hiện nay: Phòng có 17 cán bộ (4 bác sỹ, 1 cử nhân điều dưỡng, 7 đại học và 5 cán bộ khác. Bác sỹ: Vũ Văn Sử, Roãn Thị Thư Nghĩa, Vũ Thị Ánh Tuyết, Dương Minh Tuấn. Cán bộ khác: Bùi Xuân Nguyên, Nguyễn văn Minh, Lâm Thị Nhung , Đặng Thị Hương , Trương Ngọc Đức, Nguyễn Thị Bích Liên, Hà Thị Nhàn, Đỗ Thị Hải Dinh, Đoàn Văn Tuấn, Đàm Thị Hiền, Nguyễn Thị Ngoan, Trần Thị Nhung Anh, Vũ Ngọc Chinh.

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com