Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử bệnh viện > Phần thứ hai: Khoa phòng ban > Khối phòng ban > Phòng Công nghệ thông tin  

Phòng Công nghệ thông tin

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1997, bệnh viện trang bị một máy tính cho Phòng Tài chính kế toán dùng để soạn thảo văn bản thay thế máy chữ, giao cho bà Đào Thị Minh Châu quản lý và sử dụng.

Năm 1999, bệnh viện trang bị thêm một máy vi tính cho phòng Kế hoạch tổng hợp để làm công việc thống kê, soạn thảo văn bản. Người quản lý và sử dụng là bà Nguyễn Thị Xuyến.

Năm 2000- 2001, bệnh viện trang bị thêm 2 máy tính cho Phòng Kế hoạch tổng hợp và phòng Tổ chức cán bộ, sau đó trang bị thêm cho một số phòng chức năng khác.

Năm 2002, bệnh viện được tổ chức EU tài trợ dự án, trong đó có phần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong bệnh viện, bao gồm một hệ thống mạng nội bộ, có một máy chủ được cài đặt hệ điều hành Windows Server 2000 và 12 máy trạm cài đặt hệ điều hành Windows 2000 được bố trí ở một số khoa: Khoa Ngoại Tổng hợp, Ngoại Tiết niệu, Hồi sức cấp cứu, Chấn thương, phòng Tài chính kế toán, bộ phận thu viện phí hệ ngoại. Tuy nhiên, hệ thống mạng LAN này không có phần mềm bệnh viện chuyên dụng nên không sử dụng trong quản lý mà chỉ dùng để chia sẻ file dữ liệu và nhằm mục đích nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính cho cán bộ một số khoa, nhưng nó là tiền đề cho hệ thống quản lý bệnh viện bằng công nghệ thông tin sau này.

Năm 2003 Bộ Y tế phát hành phần mềm Medisoft 2003 (phần mềm thống kê Y tế) thay thế phần mềm Bsoft; đồng thời xây dựng chuẩn cơ sở dữ liệu (HL7) và yêu cầu các bệnh viện trong toàn quốc kết xuất số liệu báo cáo thống kê hàng tháng.

Năm 2004, bệnh viện đã cử một số cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp đi tập huấn phần mềm Medisoft 2003 để về triển khai tại bệnh viện.

Năm 2005, bộ phận Công nghệ thông tin được chuyển từ phòng Tổ chức cán bộ về phòng Kế hoạch tổng hợp, cử nhân điện tử y tế Phạm Ngọc Sơn phụ trách. Sau đó được bổ xung thêm một số cán bộ: Cử nhân Tô Xuân Lộc và kỹ sư Nguyễn Mạnh Cường. Bệnh viện tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm Medisoft 2003 tới toàn bộ các khoa phòng và phần mềm “MISA” đối với công tác tài chính kế toán.

Đến năm 2006, tất cả các khoa điều trị nội trú đã có máy vi tính và sử dụng thành thạo phần mềm Medisoft 2003 theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Năm 2007, Bộ phận công nghệ thông tin được chuyển thành Tổ công nghệ thông tin do kỹ sư Nguyễn Mạnh Cường làm Tổ trưởng.

Ngày 01-10-2010, Phòng Công nghệ thông tin được thành lập; kỹ sư Nguyễn Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng. Trong năm 2010,  ngoài công việc thường quy của phòng là sửa chữa, bảo dưỡng, Phòng Công nghệ thông tin còn hỗ trợ các khoa phòng trong bệnh viện sử dụng máy vi tính, tư vấn, giúp việc cho ban lãnh đạo bệnh viện xây dựng dự án “ Xây dựng, nâng cấp, cải tạo, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong bệnh viện”. 

Năm 2012, bệnh viện đã triển khai modul “ Medisoft 2009”,  modul “ Viện phí” và modul Dược của gói phần mềm Medisoft T.H.I.S – quản lý tổng thể bệnh viện.

          Năm 2013, bệnh viện đã có hệ thống mạng LAN hoạt động đồng bộ (2 máy chủ , 250 máy trạm, 125  máy in  và các thiết bị khác).

2.      Tổ chức nhân sự

-         Tổng số: 07 cán bộ ( 5 kỹ sư, 2 cử nhân)

-         Các cán bộ: Tô Xuân Lộc, Phạm Nam Thái, Đặng Thị Thu Hường, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Mạnh Linh, Trần Minh Hoàng, Phạm Ngọc Sơn.

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com