Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Khoa Dược  

Khoa Dược

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com