Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử bệnh viện > Phần thứ hai: Khoa phòng ban > Khối cận lâm sàng > Khoa Giải phẫu bệnh  

Khoa Giải phẫu bệnh

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com