Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Phòng Công tác xã hội  

Phòng Công tác xã hộiPhòng Công tác xã hội

     Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình được thành lập từngày11/08/2016theo quyết định số 880/QĐ - SYT của Giám đốc Sở Y tế.

     Phòng Công tác xã hội ra đời và hoạt động dựa trên Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện do Bộ Y Tế hướng dẫn.

Kết nối yêu thương – chia sẻ cộng đồng

Nâng cao chất lượng – vững chắc niềm tin

  1. Địa chỉ: P.114, Tầng 1, nhà H – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  2. Điện thoại: 02273 831 102
  3. Cơ cấu nhân sự

Tống số : 26 cán bộ . Trong đó:

+ Trình độ Thạc sỹ : 03 người

+ Trình độ Đại học: 08 người

+ Trình độ Cao đẳng: 15 người


     Ban lãnh đạo Phòng


Tổ chăm sóc khách hàng


Tổ truyền thông


Tổ vận động tài trợ

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

     - Phòng Công tác xã hội là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Bệnh viện thực hiện quản lý, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh) trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện; tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng và công tác thi đua, khen thưởng của bệnh viện.

    - Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh và các hoạt động của bệnh viện với xã hội và cộng đồng; là đầu mối trong quan hệ với các cơ quan truyền thông, phối hợp tổ chức sự kiện do Bệnh viện, Khoa, phòng, Trung tâm tổ chức.

5. Một số hoạt động nổi bật:

- Hỗ trợ cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh


- Thông tin, truyền thông, tổ chức sự kiện


     - Vận động, tiếp nhận tài trợ

     - Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng
  1. Định hướng phát triển trong tương lai:
  2. Tăng cường các hoạt động, hình thức và kết nối cộng đồng trong việc hỗ trợ người bệnh.
  3. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện.

-    Đa dạng hóa hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh Bệnh viện, giới thiệu các dịch vụ y tế tốt nhất đến với khách hàng.


 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com