Trang chủ > Hậu cần > Tài chính > Danh mục - Bảng giá thuốc, vật tư Nhà thuốc Bệnh viện  

Danh mục - Bảng giá thuốc, vật tư Nhà thuốc Bệnh viện

DANH MỤC - BẢNG GIÁ THUỐC
         ĐVT: đồng 
STT Tên thuốc  ĐVT  Giá nhập   Giá bán 
1 AB Extrabone-Care+ (Multi vitamin) Viên                7.000                7.490
2 Abrocto 15mg/5ml (Ambroxol) Ống                7.800                8.346
3 Actapulgite 3g (Attapulgit mormoiron hoạt hóa) Gói                3.157                3.473
4 Acyclovir Stella 800mg (Aciclovir) Viên                4.000                4.400
5 Adrenalin 1mg/ml (Epinephrin (adrenalin)) Ống                1.764                1.940
6 Albuman 20% - 50ml (Albumin) Lọ            844.000            886.200
7 Alegysal 1mg/ml (Pemirolast kali) Lọ              76.759              82.132
8 Alphachymotrysine Choay (Alpha chymotrypsin) Viên                1.934                2.127
9 Alphavimin (Multi vitamin)   Ống              12.000              12.840
10 Althax 120mg (Thymomodulin) Viên                5.300                5.671
11 Aluantine Tablet 500mg (Almagat) Viên                8.000                8.560
12 Ambuxol 30mg (Ambroxol)   Lọ              41.500              44.405
13 Amlibon 10mg (Amlodipin)   Viên                1.080                1.188
14 Amlor Cap 5mg (Amlodipin)   Viên                8.125                8.694
15 Anbaluti 330mg (Levocarnitin) Viên              11.500              12.305
16 Aprovel 150mg (Irbesartan)   Viên                9.561              10.230
17 Arazol-Tab 40mg (Esomeprazol) Viên              14.500              15.515
18 Arcoxia 60mg (Etoricoxib)   Viên              14.222              15.218
19 Arcoxia 90mg (Etoricoxib)   Viên              15.645              16.740
20 ARMTEN 200mg (Ceftibuten)   Viên              34.900              37.343
21 Arthroease 1500mg (Glucosamin) Gói                7.500                8.025
22 Arthroloc 1500mg (Glucosamin) Gói              13.800              14.766
23 Artrex (Cao Withania somnifera;Cao Boswellia serrata;Cao gừng;Cao nghệ) Viên                8.700                9.309
24 Asakoya 100mg (Panax notoginseng saponins) Viên              12.000              12.840
25 Asbesone 30g (Betamethason)   Tuýp              61.500              65.805
26 Aslem 0,3mg/ml (Glycyl funtumin (hydroclorid)) Ống              41.790              44.715
27 Aspirin - 100mg (Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)) Viên                   450                   518
28 Atihepam 500mg (L-Ornithin - L- aspartat) Viên                4.800                5.280
29 Atsotine Soft Capsule 400mg (Choline alfoscerat) Viên              12.500              13.375
30 Augmentin 1g (Amoxicilin + acid clavulanic) Viên              16.680              17.848
31 Augmentin 250mg/31,25mg (Amoxicilin + acid clavulanic) Gói              10.670              11.417
32 Augmentin Tab 625mg 2x7's (Amoxicilin + acid clavulanic) Viên              11.936              12.772
33 Ausvair 75mg (Pregabalin)   Viên                7.470                7.993
34 Avamys 27.5mcg/liều (Fluticason furoat) Bình            173.191            181.851
35 Avamys Nasal Spray Sus 27,5mcg/liều xịt (Fluticason furoat) Bình            210.000            220.500
36 Avodart 0,5mg (Dutasterid)   Viên              17.257              18.465
37 AZARGA 5ML 1'S (Brinzolamid + timolol) Lọ            310.800            326.340
38 Azintal forte (Azintamide; Pancreatin ; Cellulase ; Simethicon ) Viên                7.500                8.025
39 Baci-subti ≥10^8 CFU/500mg (Bacillus subtilis) Viên                2.950                3.245
40 Barudon (Oxethazaine +Dried aluminum hydroxide +Magnesium hydroxid) Gói                3.800                4.180
41 Basocholine 500mg (Citicolin) Gói              22.500              24.075
42 Benzina 10mg (Flunarizin)   Viên                2.500                2.750
43 Berlthyrox 100mcg (Levothyroxin (muối natri)) Viên                   535                   615
44 Berodual (Fenoterol + ipratropium) Bình            132.322            138.938
45 Bestimac Q10 30mg (Ubidecarenon) Viên                4.550                5.005
46 Betaloc 50mg (Metoprolol)   Viên                2.160                2.376
47 Betaloc Zok 25mg (Metoprolol) Viên                4.389                4.828
48 Betaloc Zok 50mg (Metoprolol) Viên                5.490                5.874
49 Betaserc 24mg (Betahistin)   Viên                5.962                6.379
50 BETOPTIC S 0.25%  5ML 1'S (Betaxolol) Lọ              85.100              91.057
51 BFS-Thioctic 300mg(Acid thioctic (Meglumin thioctat)) Lọ            100.000            107.000
52 Bilclamos 1g (Amoxicilin + acid clavulanic) Viên              16.245              17.382
53 Bilclamos 625mg (Amoxicilin + acid clavulanic) Viên                9.900              10.593
54 Bilomag 80mg (Ginkgo biloba) Viên                6.800                7.276
55 Binystar 25000UI (Nystatin)   Gói                1.000                1.150
56 BISUFAT 25mcg/50mcg/50mg (Selen, Crom, Acid ascorbic) Viên                4.400                4.840
57 Bivantox 200mg (Acid alpha lipoic) Viên                7.650                8.186
58 Bivantox 300mg tab (Acid alpha lipoic) Viên                9.000                9.630
59 Bivantox 600mg (Acid alpha lipoic) Viên              18.000              19.260
60 Biviflox 400mg/250ml (Moxifloxacin) Lọ            255.000            267.750
61 Bosviral 800mg (Aciclovir)   Viên              12.400              13.268
62 Brainrish 233,77mg+1,75mg (Dầu cá tinh luyện) Viên                3.900                4.290
63 Brieka 75mg (Pregabalin)   Viên              14.500              15.515
64 Brilinta Tab 90mg 6x10's (Ticagrelor) Viên              15.873              16.984
65 Bromanase 50 F.I.P units (Bromelain) Viên                3.500                3.850
66 Buderen 2mg/ml (Budesonid)   Lọ            270.000            283.500
67 Cadiflex 1500mg (Glucosamin) Gói                6.650                7.116
68 Calciumboston ascorbic (Calci glucoheptonat + Acid ascorbic + Nicotinamid) Ống                8.000                8.560
69 Calciumgeral (Tricalci phosphat + Vitamin D3) Gói              12.000              12.840
70 Cammic 500mg (Tranexamic acid) Viên                1.680                1.848
71 Camzitol 100mg (Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)) Viên                2.930                3.223
72 Capilusa 26mg (Cao khô lá thường xuân) Viên                5.500                5.885
73 Casmorin (Các acid amin, các vitamin) Viên                6.000                6.420
74 Cavinton 5mg (Vinpocetin)   Viên                2.348                2.583
75 Cefastad 500mg (Cefalexin)   Viên                1.710                1.881
76 CEFIMED 200MG (Cefixim)   Viên              17.850              19.100
77 CEFIMED 400MG (Cefixim)   Viên              35.000              37.450
78 Celebrex 200mg (Celecoxib)   Viên              11.913              12.747
79 Celofirm 200mg (Celecoxib)   Viên              10.400              11.128
80 Cerecozin 500mg (Citicolin)   Viên              19.500              20.865
81 Cetraxal 0,2% (Ciprofloxacin) Ống                8.600                9.202
82 Cimazo 10mg (Isotretinoin)   Viên                7.400                7.918
83 Citimedlac 1000 mg/4 ml (Citicolin) Ống              55.000              58.850
84 Citropholi 250mg (Cao Vân Chi) Viên              14.000              14.980
85 Clamodia 625 FC Tablets (Amoxicilin + acid clavulanic) Viên                9.800              10.486
86 Clamoxyl Sac 250mg 12's (Amoxicilin) Gói                5.090                5.446
87 Clarithromycin Stella 500mg (Clarithromycin) Viên                5.300                5.671
88 Clindastad 150mg (Clindamycin) Viên                1.085                1.193
89 Colchicina Seid 1mg (Colchicine) Viên                5.200                5.564
90 Colchicine Capel 1mg (Colchicin) Viên                5.200                5.564
91 Combilipid 375ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi            560.000            588.000
92 Combilipid Peri Injection 1440ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi            850.000            892.500
93 Combilipid Peri Injection 1920ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi         1.080.000         1.101.600
94 Combivent 0,5mg + 2,5mg (Salbutamol + ipratropium) Lọ              16.074              17.199
95 Concor 5mg (Bisoprolol)   Viên                4.290                4.719
96 Concor Cor Tab 2.5mg 3x10's (Bisoprolol) Viên                3.147                3.462
97 Cordarone 200mg (Amiodaron hydroclorid) Viên                6.750                7.223
98 Coveram 10mg/10mg (Perindopril + amlodipin) Viên              10.123              10.832
99 Coveram 10mg/5mg (Perindopril + amlodipin) Viên              10.123              10.832
100 Coveram 5mg/10mg (Perindopril + amlodipin) Viên                6.589                7.050
101 Coveram 5mg/5mg (Perindopril + amlodipin) Viên                6.589                7.050
102 Coversyl 10mg (Perindopril)   Viên                7.960                8.517
103 Coversyl 5mg (Perindopril)   Viên                5.650                6.046
104 Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg (Perindopril + indapamid) Viên                6.500                6.955
105 Cravit 25mg/5ml (Levofloxacin) Lọ              88.515              94.711
106 Crestor 10mg (Rosuvastatin)   Viên              14.553              15.572
107 CTTProzil 500mg (Cefprozil)   Viên              28.000              29.960
108 Daflon 500mg (Diosmin + hesperidin) Viên                3.258                3.584
109 Daitos Inj 30mg (Ketorolac)   Ống                7.500                8.025
110 Daivonex Oint 30g (Calcipotriol) Tuýp            273.000            286.650
111 Dalacin C (Clindamycin)   Viên              11.273              12.062
112 Degas 8mg/4ml (Ondansetron)   Ống              14.700              15.729
113 Degodas 2,5mg (Acid Ibandronic) Viên              12.980              13.889
114 Delorin 10mg (Rosuvastatin)   Viên                7.560                8.089
115 Depakine 200mg (Valproat natri) Viên                2.479                2.727
116 Depakine chrono 500mg (Valproat natri + valproic acid) Viên                6.972                7.460
117 Depo-Medrol Inj 40mg/ml (Methyl prednisolon) Lọ              34.669              37.096
118 Dermovate 15g Cre 0.05% 15g (Clobetasol propionat) Tuýp              42.812              45.809
119 Devodil 50mg (Sulpirid)   Viên                2.600                2.860
120 Dexamethasone 4mg/1ml (Dexamethason) Ống                   867                   997
121 Diamicron MR 30mg (Gliclazid) Viên                2.765                3.042
122 Diamicron MR 60mg (Gliclazid) Viên                5.285                5.655
123 Dicenin 400mg (Choline alfoscerat) Viên              11.800              12.626
124 Diovan 80mg (Valsartan)   Viên                9.366              10.022
125 Doncef (Cefradin)   Viên                2.500                2.750
126 Dopegyt 250mg (Methyldopa)   Viên                1.995                2.195
127 Dopharalgic 500mg (Cefprozil) Viên              29.500              31.565
128 Dorithricin 0,5mg+1mg+1,5mg (Tyrothricin + benzocain+ benzalkonium) Viên                2.200                2.420
129 Dũ Thương Linh (Thổ miết trùng, Hồng hoa, Tự nhiên đồng, Long não, Hạt dưa chuột, Tục đoạn, Tam thất, Đương quy, Cao Lạc tân phụ) Viên                3.150                3.465
130 Duchat ( Calci; Thiamine hydrochloride; Riboflavine sodium phosphate; Pyridoxine hydrochloride; Cholecalciferol; Alpha tocopheryl acetate; Nicotinamide; Dexpantheno; Lysin hydrochloride) Ống              12.000              12.840
131 Duoplavin 75mg/100mg (Clopidogrel + acetylsalicylic acid) Viên              20.828              22.286
132 Dutased 2000mg+400mg (Sulfamethoxazol + trimethoprim) Chai              23.000              24.610
133 E-cox 60mg (Etoricoxib)   Viên                6.850                7.330
134 Egilok 25mg (Metoprolol)   Viên                1.596                1.756
135 Elthon 50mg (Itoprid)   Viên                4.796                5.276
136 Emanera 40mg (Esomeprazol)   Viên              20.000              21.400
137 Emtriteno 200mg+300mg (Emtricitabin + Tenofovir) Viên              25.000              26.750
138 Entecavir Stella 0,5mg (Entecavir) Viên              22.000              23.540
139 Enterobella (Bacillus clausii)   Gói                5.450                5.832
140 ENTEROGERMINA 2 tỷ bào tử/5ml (Bào tử kháng đa kháng sinh Bacillus clausii) Ống                6.564                7.023
141 Epalrest 50mg (Epalrestat)   Viên                8.100                8.667
142 Eroleucin 952mg, 1904mg, 1144mg (L-Isoleucin + L-Leucin + L-Valin) Gói              29.400              31.458
143 Ery Children 250mg (Erythromycin) Gói                5.166                5.528
144 Erylik 4% + 0,025% (Tretinoin + erythromycin) Tuýp            113.000            118.650
145 Esserose 450mg (Phospholipid đậu nành) Viên                6.500                6.955
146 Eumovate cream 0.05% (Clobetasol butyrat) Tuýp              20.269              21.688
147 E-xazol 500mg+500mg+20mg (clarithromycin+tinidazol+esomeprazol) Viên                7.000                7.490
148 Ezenstatin 10/20 (Atorvastatin + Ezetimibe) Viên                7.980                8.539
149 Fasthan 20mg (Pravastatin)   Viên                7.000                7.490
150 Fegra 60mg (Fexofenadin)   Viên                1.890                2.079
151 FERROVIN (Sắt sucrose (hay dextran)) Ống              96.000            102.720
152 Flixonase Nasal Spray 0.05% 60Dose (Fluticason propionat) Chai            147.926            155.322
153 Floezy 0,4mg (Tamsulosin hydroclorid) Viên              12.000              12.840
154 Flosanvico 1500mg/15ml (Citicolin) Lọ            110.000            115.500
155 Flumetholon 1mg/ml (Fluorometholon) Lọ              30.072              32.177
156 Folitat dạ dày   Viên                1.720                1.892
157 Forxiga Tab 10mg 2x14's (Dapagliflozin) Viên              19.000              20.330
158 Fucidin H Cream 15g (Fusidic acid + betamethason) Tuýp              88.300              94.481
159 Furagon (Calci-3-methyl-2-oxovalerat; Calci-4-methyl-2-oxovalerat, Calci-3-methyl-2-oxobutyrat) Viên              13.850              14.820
160 Galoxcin 750mg (Levofloxacin) Lọ            125.000            131.250
161 Ganlotus 200mg ( L-Arginin L-aspartat) Ống                6.800                7.276
162 Gastropulgite 2,5g + 0,5g (Attapulgite + Aluminum hydroxide and magnesium) Gói                3.053                3.358
163 Gesmix (pepsin,cellulase,pancreatin,pancrelipase,papain,diastase) Viên                7.500                8.025
164 Giloba 40mg (Gingko biloba)   Viên                3.500                3.850
165 Gintecin 17,5mg/5ml (Ginkgo biloba) Ống              70.000              74.900
166 Glucophage 500mg (Metformin) Viên                1.598                1.758
167 Glucophage 850mg (Metformin) Viên                3.442                3.786
168 Glucophage XR 750mg (Metformin) Viên                3.677                4.045
169 Glucovance 500mg/5mg Tab 30's (Glibenclamid + metformin) Viên                4.713                5.184
170 Glupain Forte 750mg (Glucosamin) Viên              10.500              11.235
171 GLUTHION 1200mg (Glutathion) Lọ            199.000            208.950
172 Glypressin 1mg (Terlipressin)   Lọ            744.870            782.114
173 Goldesome 40mg (Esomeprazol) Viên              16.800              17.976
174 Goldoflo 200mg/40ml (Ofloxacin) Túi            157.000            164.850
175 Golistin-Enema 24,41g+7,89g (Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat) Lọ              51.975              55.613
176 Greenpam Hard capsule 80mg (Thymomodulin) Viên                6.600                7.062
177 HCQ 200mg (Hydroxy chloroquin) Viên                4.480                4.928
178 Heltec 3g (L-Ornithin - L- aspartat) Gói              38.000              40.660
179 Hepasyzin (Cao Cardus marianus, Thiamine nitrate, Pyridoxine HCl, Nicotinamide, Calci pantothenate, Cyanocobalamin) Viên                9.500              10.165
180 Hueso Tab 300mg (Ursodeoxycholic acid) Viên              13.000              13.910
181 Human Albumin Baxter 200 g/l (Albumin) Lọ            595.000            624.750
182 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) (Huyết thanh kháng uốn ván) Ống              25.900              27.713
183 Iba-Mentin 1000 mg+62,5 mg (Amoxicilin + acid clavulanic) Viên              15.900              17.013
184 Imdur Tab 30mg 30's (Isosorbid) Viên                3.245                3.569
185 Incepdazol 250mg (Metronidazol) Viên                   460                   529
186 Indocollyre 0,1% - 5ml (Indomethacin) Lọ              68.000              72.760
187 Interginko tablet 120mg (Cao khô lá Bạch quả) Viên                6.250                6.688
188 Jafumin (L-leucin; L-isoleucin; L-Lysin HCl; L-Phenylalanin; L-threonin; L-valin; L-tryptophan; L-Histidin hydroclorid monohydrat; L-Methionin) Gói              15.000              16.050
189 Janumet 50mg/1000mg (Sitagliptin + metformin) Viên              10.643              11.388
190 Janumet 50mg/850mg (Sitagliptin + metformin) Viên              10.643              11.388
191 Januvia 100mg (Sitagliptin)   Viên              17.311              18.523
192 Jasugrel 10mg (Prasugrel)   Viên              36.000              38.520
193 Kaleorid 600mg (Kali clorid)   Viên                2.100                2.310
194 Kali clorid 10% - 5ml (Kali clorid) Ống                1.470                1.617
195 KARY UNI 5ML (Pirenoxin)   Lọ              30.295              32.414
196 Keamine( Multi vitamin)   Viên                9.450              10.112
197 Keppra 500mg (Levetiracetam) Viên              15.470              16.553
198 Ketosteril 600mg (Các muối calci dẫn xuất của acid amin và các acid amin) Viên              13.545              14.493
199 Kwang Dong Wonbang Woohwang Chung Sim Won (Including Civet Instead of Musk) (Vũ hoàng tĩnh tâm) Viên            320.000            336.000
200 Lamisil 5g (Terbinafin (hydroclorid)) Tuýp              41.499              44.404
201 Larfix 4mg (Lornoxicam)   Viên                9.000                9.630
202 Ledvir 90mg + 400mg (Sofosbuvir + ledipasvir) Viên            175.000            183.750
203 Leflocin 5mg/ml (Levofloxacin) Chai            235.000            246.750
204 Legalon 140mg (Cao khô Silybum marianum) Viên                7.700                8.239
205 Lercatop 10mg (Lercanidipin hydroclorid) Viên                8.450                9.041
206 Levogolds 750mg/150ml (Levofloxacin) Túi            245.700            257.985
207 Levoseren Solution 0,0375g/75ml (Levocetirizin) Lọ            108.000            113.400
208 Levothyrox Tab 50mcg 3x10's (Levothyroxin (muối natri)) Viên                1.007                1.108
209 LEVOTOZIN CAPSULE 60mg (Levodropropizin) Viên                6.000                6.420
210 LEVOTOZIN CAPSULE 60mg (Levodropropizin) Viên                6.000                6.420
211 Lilonton Injection 1000mg/5ml (Piracetam) Ống                5.334                5.707
212 Lipanthyl 200M (Fenofibrat)   Viên                7.053                7.547
213 Lipanthyl NT 145mg (Fenofibrat) Viên              10.561              11.300
214 Lipanthyl Supra 160mg (Fenofibrat) Viên              10.058              10.762
215 Lipitor 20mg (Atorvastatin)   Viên              15.941              17.057
216 Lipitor Tab 10mg 3x10's (Atorvastatin) Viên              15.941              17.057
217 Lipotocin Injection 300mg/12ml (Acid thioctic (Meglumin thioctat)) Ống            108.000            113.400
218 Lipovenoes 10% - 250ml PLR (Nhũ dịch lipid) Chai              93.000              99.510
219 Livermarin 140mg (Silymarin)   Viên                5.600                5.992
220 Livetin-EP (Cao Cardus marianus, Thiamine nitrate, Pyridoxine HCl, Nicotinamide, Calci pantothenate, Cyanocobalamin) Viên                4.400                4.840
221 Livolin - H 300mg (Phospholipid đậu lành) Viên                2.170                2.387
222 Livosil 140mg (Silymarin)   Viên                6.400                6.848
223 Lodsan 500mg (Levofloxacin)   Viên              15.000              16.050
224 Luotai 100mg (Panax notoginseng saponins) Viên                8.030                8.592
225 Luotai 200mg (Panax notoginseng saponins) Lọ            115.500            121.275
226 Lyrica 75mg (Pregabalin)   Viên              17.685              18.923
227 MACFOR 3000mg (Dioctahedral smectit) Gói                7.100                7.597
228 Maecran (Vitamin E, Vitamin C, β-caroten, Kẽm oxid, Đồng oxid, Selen, Mangan sulfat) Viên                5.000                5.500
229 Medi-Neuro ultra 250mg+250mg+1000mcg (Vitamin B1 + B6 + B12) Viên                4.200                4.620
230 Medrol Tab 16mg 30's (Methyl prednisolon) Viên                3.672                4.039
231 Medrol Tab 4mg 30's (Methyl prednisolon) Viên                   983                1.130
232 Melopower 300mg (L-Ornithin - L- aspartat) Viên                2.890                3.179
233 Metazydyna 20mg (Trimetazidin) Viên                1.890                2.079
234 Meyercolin 500mg (Citicolin)   Viên              16.000              17.120
235 MG-TAN Inj 1680ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi         1.032.000         1.052.640
236 MG-TAN Inj 1920ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi         1.180.000         1.203.600
237 MG-TAN Inj 360ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi            537.600            564.480
238 Miacolin 100mg (Saponin toàn phần chiết xuất từ rễ Tam thất) Viên              12.000              12.840
239 Mianifax 10mg/50ml (Nimodipin) Lọ            450.000            472.500
240 Micardis 40mg (Telmisartan)   Viên                9.832              10.520
241 Micardis Plus 40mg + 12,5mg(Telmisartan + hydroclorothiazid) Viên              10.387              11.114
242 Milgamma N 100mg + 100mg + 1mg (Vitamin B1 + B6 + B12) Ống              17.500              18.725
243 Milurit 300mg (Allopurinol)   Viên                2.200                2.420
244 Minirin 0,1mg (Desmopressin) Viên              22.133              23.682
245 Mixtard 30 (Insulin người trộn, hỗn hợp) Lọ              79.000              84.530
246 Monine 8mg/10ml (Galantamin) Ống              25.000              26.750
247 Monitazone Nasal Spray (Mometason furoat) Chai            196.000            205.800
248 Morganin 500mg (Arginin hydroclorid) Viên                4.400                4.840
249 Morihepamin 200ml (Acid amin*) Túi            116.632            122.463
250 Morihepamin 500ml (Acid amin*) Túi            186.735            196.072
251 Motilium-M 10mg (Domperidon) Viên                1.813                1.994
252 Moxacin 500mg (Amoxicilin)   Viên                1.449                1.594
253 Moxifloxan 5mg/ml eye drops, solution (Moxifloxacin) Lọ              88.500              94.695
254 Mufecin Nasal Spray 0,5mg/ml (Mometason furoat) Chai            296.000            310.800
255 Mydocalm 50mg (Tolperison)   Viên                1.197                1.317
256 Myomethol 500mg (Methocarbamol) Viên                1.890                2.079
257 Myonal 50mg (Eperison)   Viên                3.416                3.758
258 Myvelpa 400mg + 100mg (Sofosbuvir +Velpatasvir) Viên            257.040            269.892
259 Natri clorid 0,9% - 100ml (Natri clorid) Chai                7.350                7.865
260 Natri Clorid 0,9% - 500ml (Natri clorid) Chai              10.500              11.235
261 Natri clorid 0,9% - 8ml (Natri clorid) Lọ                1.419                1.561
262 Natri clorid 10% - 5ml (Natri clorid) Ống                2.310                2.541
263 Natrilix SR 1,5mg (Indapamid) Viên                3.265                3.592
264 Natrixam 1.5mg/5mg Tab 6x5's (Amlodipin + indapamid) Viên                4.987                5.486
265 Natrofen 500mg (Cefprozil)   Viên              34.500              36.915
266 Nebilet 5mg (Nebivolol)   Viên                7.600                8.132
267 Nebusal 6% - 5ml (Natri clorid) Ống                8.400                8.988
268 Neso 500mg/20mg (Naproxen + esomeprazol) Viên              12.800              13.696
269 NEURACTINE 2 (Eszopiclon) Viên                6.900                7.383
270 Neurontin 300mg (Gabapentin) Viên              11.316              12.108
271 Nexium 10mg (Esomeprazol)   Gói              22.456              24.028
272 Nexium Inj 40mg 1's (Esomeprazol) Lọ            153.560            161.238
273 Nexium Mups 20mg (Esomeprazol) Viên              22.456              24.028
274 Nexium Mups 40mg (Esomeprazol) Viên              22.456              24.028
275 Nifedipin T20 Retard (Nifedipin) Viên                   581                   668
276 Nimovaso sol 30mg/10ml (Nimodipin) Ống              15.750              16.853
277 Nirdicin 500mg (Levofloxacin) Viên              26.900              28.783
278 Nootropil Tab 800mg 3x15's (Piracetam) Viên                3.518                3.870
279 No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin clohydrat) Ống                5.306                5.677
280 No-Spa forte 80mg (Drotaverin clohydrat) Viên                1.158                1.274
281 Nước cất tiêm 5ml (Nước cất pha tiêm) Ống                   450                   518
282 Oferen 45ml (Moni natriphosphat + Dinatri phosphat) Lọ              44.000              47.080
283 Oflovid 15mg/5ml (Ofloxacin) Lọ              55.872              59.783
284 Oflovid Ophthalmic Ointment 3,5g (Ofloxacin) Tuýp              74.529              79.746
285 Ondansetron-BFS 8mg/4ml (Ondansetron) Ống              14.700              15.729
286 Opecalcium1100mg,100mg,50mg (Calci glucoheptonat + Acid ascorbic + Nicotinamid) Ống              12.000              12.840
287 Oracu 50mg (Diacerein)   Viên                8.300                8.881
288 Osbifin 20mg (Leflunomid)   Viên              22.400              23.968
289 Palibone 70mg (Alendronat)   Viên              75.000              80.250
290 Pamcora (Fursultiamine, Riboflavin, Pyridoxine HCl, Cyanocobalamin, Ascorbic acid, Tocopherol acetate) Viên                6.000                6.420
291 Pancres 170mg (Pancreatin)   Viên                3.000                3.300
292 Panto-Denk (Pantoprazole)   Viên              11.000              11.770
293 Paratramol 325 mg+37,5 mg (Paracetamol + tramadol) Viên                7.250                7.758
294 Pentasa 500mg (Mesalazin)   Viên              11.874              12.705
295 Permixon 160mg (Phần chiết lipid-sterol của cây Serenoa repens) Viên                7.492                8.016
296 Phostaligel Nic 20g (Nhôm phosphat gel) Gói                9.500              10.165
297 Piascledine (Cao toàn phần không xà phòng hóa quả bơ và dầu đậu nành) Viên              12.000              12.840
298 Pitator 2mg (Pitavastatin calcium) Viên              12.900              13.803
299 Plavix 300mg (Clopidogrel)   Viên              58.240              62.317
300 Plavix 75mg (Clopidogrel)   Viên              17.704              18.943
301 PM Eye Tonic (Chiết xuất Vaccinium Myrtillus (Bilberry) + Fish Oil - Natural (Tuna) + Fish Oil - Natural + Thiamin Hydrochloride + Retinyl Palmitate + Riboflavin) Viên              10.500              11.235
302 PM NextG Cal (Calci; Phospho; Vitamin D3; Vitamin K1) Viên                5.250                5.618
303 PMS-Pregabalin 75mg (Pregabalin) Viên              13.650              14.606
304 Pollezin 5mg (Levocetirizin)   Viên                5.985                6.404
305 Polyhema 50mg (Sắt (III) hydroxyd polymaltose) Ống                7.400                7.918
306 Pomitagen (Đại táo, hồ bào nhân, quế nhục, hải mã, nhân sâm, lục phàn.) Viên                5.000                5.500
307 Povidon-Iod HD 10% - 500ml (Povidon iodin) Lọ              36.500              39.055
308 Povinsea 2,5g/5ml (L-Ornithin - L- aspartat) Ống              44.100              47.187
309 Praverix 500mg (Amoxicilin)   Viên                2.380                2.618
310 Preclint 45ml (Dinatri phosphat dodecahydrat + Mononatri phosphat dihydrat) Chai            118.000            123.900
311 Pricefil 500mg (Cefprozil)   Viên              34.500              36.915
312 Pro-Acidol Plus (Bacillus subtilis+Lactobacillus acidophilus) Lọ            120.000            126.000
313 Procoralan Tab 5mg 56's (Ivabradin) Viên              10.268              10.987
314 Procoralan Tab 7.5mg 56's (Ivabradin) Viên              10.546              11.284
315 PT colin 100mg (Citicolin)   Viên                9.500              10.165
316 Pulmicort Respules 500mcg/2ml (Budesonid) Ống              13.834              14.802
317 Rabeloc I.V.20mg (Rabeprazol) Lọ            134.000            140.700
318 Rabeto-40mg (Rabeprazol)   Viên                8.500                9.095
319 Reduze (Glucosamin,chiết xuất sụn cá mập,Cao đặc gừng,cao đặc hoàng bá) Viên                7.000                7.490
320 Refix 550mg (Rifaximin)   Viên              23.000              24.610
321 Renapril 5mg (Enalapril)   Viên                   388                   446
322 RESIDRON 35mg (Risedronat) Viên              55.000              58.850
323 Rexcal (Calcitriol, Calci lactat, Magnesi oxyd, Kẽm oxyd) Viên                3.800                4.180
324 Ringer lactat 500ml (Ringer lactat) Chai              10.500              11.235
325 Risperdal 2mg (Risperidon)   Viên              20.049              21.452
326 Rolapain 80mg (Thymomodulin) Viên                4.900                5.390
327 Roticox 60mg film-coated tablets (Etoricoxib) Viên              13.500              14.445
328 Rowachol (Alpha pinene; Beta pinene; Camphene; Cineol; Menthol; Menthone; Borneol) Viên                3.150                3.465
329 Rowatinex (Pinene (alpha+beta); Camphene; Cineol BPC; Fenchone; Borneol; Anethol) Viên                3.470                3.817
330 Safoli 50mg + 0,35mg (Sắt (III) hydroxyd polymaltose +acid folic) Viên                4.450                4.895
331 Samnir 500mg (Cefprozil)   Viên              33.800              36.166
332 Scanax 500mg (Ciprofloxacin) Viên                1.059                1.165
333 Scilin M30 (30/70)-10ml (Insulin người trộn, hỗn hợp) Lọ            101.600            106.680
334 Scilin N 40UI/ml (Insulin)   Lọ            104.000            109.200
335 Scilin R 40UI/ml (Insulin người tác dụng nhanh, ngắn) Lọ            102.000            107.100
336 Seretide Accuhaler 50/250mcg (Salmeterol
+ fluticason propionat)
Hộp            259.147            272.104
337 Seretide Evohaler DC 25/250mcg (Salmeterol+ fluticason propionat) Bình            278.090            291.995
338 Seropin 100mg (Quetiapin)   Viên              15.000              16.050
339 Shinetadeno 50mg (Pygenum africanum) Viên                8.000                8.560
340 Sifrol 0,25mg (Pramipexol)   Viên                9.737              10.419
341 Simenic 40mg+100mg (Alverin citrat + simethicon) Viên                5.000                5.500
342 Sis-Bone Film- Coated Tablet (Calci gluconat hydrat; Calci carbonat; Calci lactat; Ergocalciferol) Viên                4.500                4.950
343 Smecta 3g (Diosmectit)   Gói                3.475                3.822
344 Smodir-DT 300mg (Cefdinir)   Viên              14.600              15.622
345 Sodium chloride 0,9% - 100ml (Natri clorid) Chai              15.000              16.050
346 Sodium chloride 0,9% - 500ml (Natri Clorid) Chai              19.500              20.865
347 Solu-Medrol Inj 40mg 1's (Methyl prednisolon) Lọ              36.410              38.959
348 Spulit 100mg (Itraconazol)   Viên              16.500              17.655
349 Stadnex 20 CAP (Esomeprazol) Viên                2.600                2.860
350 STADNEX 40 CAP (Esomeprazol) Viên                6.800                7.276
351 Stadovas 5 CAP (Amlodipin)   Viên                   710                   817
352 Stadpizide 50mg (Sulpirid)   Viên                   479                   551
353 Stiprol 2,25g/3g (Glycerol)   Tuýp                6.930                7.415
354 Stugeron 25mg (Cinnarizin)   Viên                   674                   775
355 Sucramed 1000mg (Sucralfat)   Gói                4.400                4.840
356 Symbicort Turbuhaler 160/4,5 mcg - 60liều (Budesonid + formoterol) Ống            286.440            300.762
357 Systane Ultra 5ml (Polyethylen glycol + propylen glycol) Lọ              60.099              64.306
358 Tadaritin 5mg (Desloratadin)   Viên                6.500                6.955
359 Tafsafe 25mg (Tenofovir (TDF)) Viên              39.900              42.693
360 Tanakan 40mg (Ginkgo biloba) Viên                4.232                4.655
361 Tanganil 500mg (Acetyl leucin) Viên                4.612                5.073
362 Tardyferon B9 (Sắt sulfat + acid folic) Viên                2.849                3.134
363 TARFLOZ 300mg (Sắt fumarat) Viên                3.500                3.850
364 Tavanic 500mg (Levofloxacin) Viên              36.550              39.109
365 Tegretol 200mg (Carbamazepin) Viên                1.554                1.709
366 Tegretol CR 200mg (Carbamazepin) Viên                2.604                2.864
367 Telfast BD 60mg (Fexofenadin) Viên                3.108                3.419
368 Telfast HD 180mg (Fexofenadin) Viên                6.825                7.303
369 Teravir-AF 25mg (Tenofovir)   Viên              35.994              38.514
370 Tetracyclin 1% (Tetracyclin hydroclorid) Tube                2.412                2.653
371 Thông Tâm Lạc (Nhân sâm, Thuỷ Điệt, Toàn Yết, Xích Thược, Thuyền Thoái, Thổ miết trùng, Ngô công, Đàn hương, Giáng hương, Nhũ hương, Toan táo nhân, Băng phiến) Viên                7.000                7.490
372 Thytodux 60mg/10ml (Thymomodulin) Ống              19.800              21.186
373 Timbivo 20mg (Bilastin)   Viên                8.898                9.521
374 Tobrex 5ml (Tobramycin)   Lọ              39.999              42.799
375 Topamax 25mg (Topiramat)   Viên                5.448                5.829
376 Transamin Capsules 250mg (Tranexamic acid) Viên                2.200                2.420
377 Transamin Tablets 500mg (Tranexamic acid) Viên                3.850                4.235
378 Travatan 0,04mg/ml (Travoprost) Lọ            252.300            264.915
379 Trichopol 500mg/100ml (Metronidazol) Túi              29.500              31.565
380 Trileptal Tab 300mg 5x10's (Oxcarbazepin) Viên                8.064                8.628
381 Trimpol MR 35mg (Trimetazidin) Viên                2.600                2.860
382 Triplixam 10mg/2,5mg/10mg (Amlodipin + indapamid + perindopril) Viên              11.130              11.909
383 Triplixam 5mg/1.25mg/5mg (Amlodipin+indapamid+perindopril) Viên                8.557                9.156
384 Trosicam 7.5mg (Meloxicam)   Viên                4.900                5.390
385 Tusligo 20mg (Omeprazol)   Viên                2.200                2.420
386 ULCERSEP 262.5mg (Bismuth subsalicylat) Viên                3.960                4.356
387 Ulcogen 800mg (Piracetam)   Ống                7.950                8.507
388 Uloxoric 40mg (Febuxostat)   Viên              15.600              16.692
389 Uloxoric 80mg (Febuxostat)   Viên              21.000              22.470
390 Umoxgel 61,9g+0,7625g(Colloidal Aluminium phosphat; Magnesium oxid) Gói                9.500              10.165
391 Upetal 150mg (Fluconazol)   Viên              28.300              30.281
392 URSOCHOL 250 MG (Ursodeoxycholic acid) Viên              12.800              13.696
393 Uruso 200mg (Ursodeoxycholic acid) Viên                8.600                9.202
394 Vaspycar MR 35mg (Trimetazidin) Viên                1.197                1.317
395 Vastarel MR 35mg (Trimetazidin) Viên                2.705                2.976
396 Ventolin Inhaler 100mcg/liều xịt (Salbutamol sulfat) Bình xịt              76.379              81.726
397 Ventolin Nebules 2,5mg/2,5ml (Salbutamol sulfat) Ống                4.575                5.033
398 Ventolin Nebules 5mg/ 2.5ml 6x5's (Salbutamol sulfat) Ống                8.513                9.109
399 Verospiron 25mg (Spironolacton) Viên                1.900                2.090
400 Verospiron 50mg (Spironolacton) Viên                3.990                4.389
401 Viacoram 3.5mg/2.5mg Tab 30's (Perindopril + amlodipin) Viên                5.960                6.377
402 Viacoram 7mg/5mg (Perindopril + amlodipin) Viên                6.589                7.050
403 Vihacaps 600mg (Phospholipid đậu nành) Viên                7.800                8.346
404 Vincerol 1mg (Acenocoumarol) Viên                   672                   773
405 Vincerol 4mg (Acenocoumarol) Viên                   882                1.014
406 Vincolin 500mg (Citicolin)   Viên              18.000              19.260
407 Vinluta 900mg (Glutathion)   Lọ            132.300            138.915
408 Vinrovit 5000 (Vitamin B1 + B6 + B12) Lọ                7.392                7.909
409 Vinsalamin 500mg (Mesalazin (mesalamin)) Viên              10.800              11.556
410 Vinzix 20mg/2ml (Furosemid)   Ống                   890                1.024
411 Vinzix 40mg (Furosemid)   Viên                   130                   150
412 Virvic gran (Bacillus polyfermenticus; Các vitamin C, B1, B2, B6, Calci pantothenate) Lọ            300.000            315.000
413 Vitamin B1 100mg/1ml (Vitamin B1) Ống                   618                   711
414 Vitamin B6 100mg/1ml (Vitamin B6) Ống                   525                   604
415 Xatral XL 10mg (Alfuzosin)   Viên              15.291              16.361
416 Xigduo XR 10mg/1000mg Tab 4x7's (Dapagliflozin+Metformin hydroclorid) Viên              21.470              22.973
417 Xyzal Tab 5mg 10's (Levocetirizin) Viên                7.480                8.004
418 YspUripax 200mg (Flavoxat)   Viên                6.500                6.955
419 YUMANGEL F 1,5g/15ml (Almagat) Gói                5.880                6.292
420 Zensalbu nebules 5.0 (Salbutamol sulfat) Ống                8.400                8.988
421 Zentel tab 200mg (Albendazol) Gói                5.600                5.992
422 Zetracare (L-Isoleucin + L-Leucin + L-Valin) Gói              29.400              31.458
423 Zikafix 5mg/1,335mg/10mg (Dextromethorphan HBr; Clorpheniramin maleat; Guaifenesin) Ống                7.200                7.704
424 Zinnat Tab 500mg 10's (Cefuroxim) Viên              22.130              23.679
425 Zinnat Tablets 250mg (Cefuroxim) Viên              12.510              13.386
426 Zoloft Tab 50mg 3x10's (Sertralin) Viên              14.087              15.073
427 Aspilets EC(Acid acetylsalicylic ) Viên                   540                   621
428 Atiferlit 50mg/5ml(Sắt III hydroxyd Polymatose) Ống              16.800              17.976
429 Aupiflox 400mg/250ml(Moxifloxacin) Túi            247.000            259.350
430 Caavirel 0,5 mg  (Entecavir)   Viên                9.240                9.887
431 Cefaclor Stada 500mg (Cefaclor) Viên                9.996              10.696
432 Cefadroxil PMP 250mg (Cefadroxil) Viên                1.380                1.518
433 Cefatam 750 (Cefalexin)   Viên                2.520                2.772
434 Ceftriaxone EG 1g/10ml (Ceftriaxone) Lọ              17.780              19.025
435 Cepoxitil 200(Cefpodoxim)   Viên              10.500              11.235
436 Dasbrain (Dầu cá ngừ tự nhiên) Viên              12.600              13.482
437 Deslora 5mg(Desloratadin)   Viên                1.500                1.650
438 Droxicef 500mg (Cefadroxil)   Viên                2.450                2.695
439 Elacox 200 (Etodolac)   Viên                2.500                2.750
440 Erilcar 10 (Enalapril)   Viên                1.450                1.595
441 Erilcar 5 (Enalapril)   Viên                   819                   942
442 Evasif 245mg (Tenofovir disoproxil ) Viên              48.500              51.895
443 Fegra 180mg (Fexofenadin)   Viên                5.200                5.564
444 Galremin 8mg (Galantamin)   Viên                6.800                7.276
445 Livernin-DH (Arginin hydroclorid) Ống                8.600                9.202
446 Livethine (L-Ornithin - L-Aspartat ) Lọ              42.000              44.940
447 Lovenox 40mg/ 0,4ml(Enoxaparin
Natri)
Bơm Tiêm              89.650              95.926
448 Meconeuro (Mecobalamin)   Ống              22.000              23.540
449 Menison 16mg (Methyl prednisolon) Viên                2.680                2.948
450 Menison 4mg (Methyl prednisolon) Viên                   880                1.012
451 Minicef 400mg (Cefixim)   Viên              11.550              12.359
452 Moxydar(Nhôm oxid hydrat hóa + Magnesi hydroxyd + Nhôm phosphat hydrat + Gôm Guar ) Viên                8.000                8.560
453 Printa 90mg (Ticagrelor)   Viên              13.900              14.873
454 Pyfaclor 250mg (Cefaclor)   Viên                4.500                4.950
455 Pyzacar 25 mg (Losartan kali)   Viên                1.995                2.195
456 Pyzacar HCT 100/25mg (Losartan + Hydroclorothiazid) Viên                2.310                2.541
457 Quinacar 20 (Quinapril)   Viên                3.800                4.180
458 RIDLOR 75mg(Clopidogrel)   Viên                1.099                1.209
459 SYNDOPA 275(Levodopa + carbidopa) Viên                3.500                3.850
460 Tatanol 500mg (Paracetamol)   Viên                   245                   282
461 Tatanol Ultra 325mg + 37,5mg(Paracetamol + Tramadol) Viên                2.200                2.420
462 Tenocar 100 (Atenolol)   Viên                1.000                1.150
463 Tiafo 1g (Cefotiam)   Lọ              72.900              78.003
464 Tirastam 250mg (Levetiracetam) Viên                3.000                3.300
465 Trifungi 100mg (Itraconazol )   Viên                6.900                7.383
466 Trineuron 50mg + 250mg + 250mcg(Vitamin B1 + B6 + B12) Viên                1.350                1.485
467 Ursoterol 250mg(Ursodeoxycholic acid) Viên                7.100                7.597
468 Vidpoic 600 (Acid alpha lipoic) Viên                9.440              10.101
469 Vitamin E 1000 (Vitamin E)   Viên                2.100                2.310
470 Vivace  (β-caroten + Selenium + Acid ascorbic + dl-a-tocopheryl acetat  ) Viên                3.500                3.850
471 Zoamco – A 5mg + 10mg (Amlodipin + atorvastatin) Viên                3.250                3.575
472 Zoliicef 1g (Cefazolin)   Lọ              17.388              18.605
473 Zopylas inj 4mg(Acid Zoledronic ) Lọ            590.000            619.500
474 A.T Sodium phosphates (Monobasic natri phosphat  + Dibasic natri phosphat ) Chai              44.000              47.080
475 Antarene codein 200mg/30mg (Ibuprofen + codein) Viên                9.000                9.630
476 Avigly 40mg+20mg+400mg (Glycyrrhizin; L-cystein hydrochlorid; Glycin) Ống              80.220              85.835
477 Cardioton 30 mg + 6,71 mg(Ubidecarenon + D-alpha-Tocopherol) Viên                6.825                7.303
478 Inoluck 40mg (Esomeprazol)   Viên              14.000              14.980
479 Nanokine 2000 IU (Erythropoietin) Lọ            130.000            136.500
480 Nephrosteril 7%-250ml (Acid amin*) Chai              91.800              98.226
481 Panangin 140mg +158mg (Magnesi aspartat + kali aspartat) Viên                1.617                1.779
482 Pit-Stat Tablet 2mg (Pitavastatin) Viên              12.000              12.840
483 Quinacar 5mg (Quinapril)   Viên                1.764                1.940
484 Sofenac 100mg (Aceclofenac)   Viên                4.500                4.950
485 Sopelen Tab 500mg (Citicolin) Viên              31.000              33.170
486 Troypofol 200mg/20ml (Propofol) Lọ              24.500              26.215
487 Upetal 150mg (Fluconazol)   Viên              26.000              27.820
488 Vaxcel Heparin Sodium Injection 25000IU/5ml (Heparin) Lọ              92.000              98.440
489 Vinluta 600mg (Glutathion)   Lọ              94.500            101.115
490 ZY - 10 Forte 100mg (Coenzym Q10) Viên              14.000              14.980
491 Amiparen – 5, 5%  200ml (Acid amin) Chai              53.000              56.710
492 Catefat 1g/10ml (Levocarnitin) Ống              20.790              22.245
493 Dimedrol 10mg/1ml (Diphenhydramin ) Ống                   504                   580
494 Dompenic 10mg (Domperidon) Ống                7.790                8.335
495 Keobton 500mg (Levofloxacin) Viên              16.800              17.976
496 Lovenox 60mg/0,6ml (Enoxaparin
Natri)
Bơm tiêm            118.820            124.761
497 Merugold I.V 1g (Meropenem) Lọ            156.000            163.800
498 Ulceron 40mg (Pantoprazole)   Lọ              71.000              75.970


DANH MỤC - BẢNG GIÁ VẬT TƯ

         ĐVT: đồng 
STT Tên vật tư ĐVT  Giá nhập   Giá bán 
1 Băng keo cuộn lụa YOUNG PLASTER-SILK 2,5cm x 5m Cuộn              19.500              20.865
2 Băng keo cuộn lụa YOUNG PLASTER-SILK 5cm x 5m Cuộn              35.000              37.450
3 Băng thun y tế 0,1m x 4,5m   Cuộn              23.000              24.610
4 Bộ bơm xi măng đốt sống qua bóng nong KYPHON Bộ       62.000.000       63.240.000
5 Bộ dây truyền dịch MPV kim cánh bướm Bộ                5.000                5.500
6 Bộ mặt nạ thở oxy khí dung   Bộ              13.000              13.910
7 Bộ mở đường mạch quay chất liệu Polythylene và Polythylene RadialSTAT Bộ            620.000            651.000
8 Bơm 50ml Tiêm.   Cái                7.200                7.704
9 Bơm cho ăn MPV 50ml   Cái                4.500                4.950
10 Bơm tiêm MPV 10ml   Cái                1.050                1.155
11 Bơm tiêm MPV 1ml   Cái                   720                   828
12 Bơm tiêm MPV 20ml   Cái                2.050                2.255
13 Bơm tiêm MPV 5ml   Cái                   750                   863
14 Dây dẫn lưu tráng silicon   Cái              12.000              12.840
15 Đinh Kitne đường kính các cỡ   Cái            100.000            107.000
16 Đinh Rush đường kính các cỡ   Cái            350.000            367.500
17 Đinh Sign các cỡ.,   Cái         4.400.000         4.488.000
18 Fitostimoline Proctogel 35g   Tuýp            299.000            313.950
19 Hemopran 35ml   Tuýp            280.000            294.000
20 Khẩu trang y tế..   Cái                   840                   966
21 Khớp háng bán phần không xi măng cuống phủ sợi Metal Bộ       42.000.000       42.840.000
22 Kim luồn mạch máu các loại các cỡ từ 14G đến 26G Cái                6.300                6.741
23 Kim luồn tĩnh mạch số 18G   Cây                9.084                9.720
24 Kim luồn tĩnh mạch số 20G   Cây                9.084                9.720
25 Kim luồn tĩnh mạch số 22G   Cây                9.084                9.720
26 Kim luồn tĩnh mạch số 24G   Cây                9.994              10.694
27 Kim tiêm MPV 18G x 1   Chiếc                   380                   437
28 Kulscar Gel 30ml   Tuýp            350.000            367.500
29 MD - Knee   Lọ            630.000            661.500
30 MD - Lumbar   Lọ            630.000            661.500
31 MD - Neck   Lọ            630.000            661.500
32 MD - Poly   Lọ            630.000            661.500
33 MD - Shoulder   Lọ            630.000            661.500
34 Mũ vải không dệt   Cái                1.470                1.617
35 Nẹp bản hẹp các cỡ.,   Cái            900.000            945.000
36 Nẹp bản nhỏ các cỡ.,   Cái            800.000            840.000
37 Nẹp bản rộng các cỡ;.   Cái         1.200.000         1.224.000
38 Nẹp chữ T các cỡ.,   Cái         1.600.000         1.632.000
39 Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đâu vít 3.5   Cái         1.000.000         1.050.000
40 Nẹp DHS/DCS các cỡ   Cái         4.300.000         4.386.000
41 Nẹp khóa chữ L trái phải các cỡ Cái         6.000.000         6.120.000
42 Nẹp khóa đầu dưới xương quay trái phải các cỡ Cái         6.000.000         6.120.000
43 Nẹp khóa đầu trên đầu dưới xương chày trái phải các cỡ Cái         7.500.000         7.650.000
44 Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương đùi trái phải các cỡ Cái         7.500.000         7.650.000
45 Nẹp lòng máng 1/3 dùng vít 3.5mm Cái            550.000            577.500
46 Nẹp Mini thẳng 18 lỗ 20-ST-018-R Cái            979.000         1.027.950
47 Nẹp Mini thẳng 4 lỗ 20-ST-004-R Cái            640.000            672.000
48 Nước súc họng Homaz One 250ml Hộp            119.000            124.950
49 Nước súc miệng SMC Plus   Lọ              90.000              96.300
50 Saltmax Spay 100ml   Lọ              79.000              84.530
51 SINGCLEAN 2ml   Bơm Tiêm            980.000         1.029.000
52 SINGCLEAN 5ml   Bơm Tiêm         1.680.000         1.713.600
53 TEK - Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng Bộ       22.200.000       22.644.000
54 Thẻ đeo tay bệnh nhân   Cái                3.850                4.235
55 Thụt tháo Sodilax 120ml   Chai            118.000            123.900
56 Urgoband 10cm x 4.5m   Cuộn              23.000              24.610
57 Urgosyval 1,25cm x 5m   Cuộn              14.800              15.836
58 Urgosyval 2.5cm x 5cm   Cuộn              19.500              20.865
59 Urgosyval 5cm x 5m   Cuộn              38.800              41.516
60 Vít DHS/DCS các cỡ   Cái         2.000.000         2.040.000
61 Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ.   Cái            400.000            420.000
62 Vít khóa 4,5; 5.0 các cỡ.   Cái            500.000            525.000
63 Vít khóa 6.5 các cỡ.,   Cái            600.000            630.000
64 Vít khóa 7.5 các cỡ   Cái            800.000            840.000
65 Vít nén DHS/DCS các cỡ   Cái            330.000            346.500
66 Vít Sign các cỡ   Cái            500.000            525.000
67 Vít xốp đường kính 4.0 các loại Cái            160.000            168.000
68 Vít xốp đường kính 6.5mm ren 32mm các cỡ Cái            230.000            241.500
69 Vít xương cứng đường kính 3.5 các loại Cái            130.000            136.500
70 Vít xương cứng đường kính 4.5 các loại., Cái            150.000            157.500
71 Vít xương Mini đk 2.0x10mm 20-MN-010 Cái            139.800            146.790
72 Vít xương Mini đường kính 2.0x6mm 20-MN-006 Cái            139.800            146.790
73 Vít xương Mini đường kính 2.0x8mm 20-MN-008 Cái            139.800            146.790
74 Vớ y khoa Relief/2 đùi, Relief 20-30 TH OT SIL Đôi         1.249.999         1.274.999
75 Xốp cầm máu không tiêu Chitosan - Axiostat V35 Miếng            238.000            249.900
76 Xốp cầm máu không tiêu Chitosan - Axiostat V55 Miếng            329.000            345.450
77 Xypenat   Chai              33.000              35.310
78 Băng ghim nội soi (stapler) cỡ 60mm dùng cho mô vừa hoặc dày Cái         6.800.000         6.936.000
79 Nẹp mini thẳng 20 lỗ 20-ST-020-R Cái            940.000            987.000
80 Bơm tiêm nhựa 10ml   Cái                   893                1.027
81 Bơm tiêm nhựa 50ml TANAPHAR Cái                3.696                4.066
82 Bơm tiêm nhựa 5ml   Cái                   588                   676
83 Dây nối bơm tiêm điện 140cm   Cái                7.400                7.918
84 Dây truyền dịch có kim bướm TANAPHAR Cái                4.400                4.840
85 DÂY TRUYỀN DỊCH EXA KHÔNG KIM Cái              45.000              48.150
86 Đinh Rush đường kính các cỡ   Cái            340.000            357.000
87 Khớp háng bán phần không xi măng ML Bộ       52.000.000       53.040.000
88 Khớp háng toàn phần không xi măng loại ổ cối có bề mặt cố định dạng sợi, chuôi chống xoay phủ hạt, Ceramic/ Longevity Crosslinked Bộ       71.000.000       72.420.000
89 Khớp háng toàn phần không xi măng Trilogy - Versys FMT Ceramic/PE. Crosslinked ( CoPE.) Bộ       60.000.000       61.200.000
90 Kim luồn tĩnh mạch   Cái                3.500                3.850
91 Kim truyền cánh bướm các số   Cái                1.400                1.540
92 ỐNG THÔNG DẠ DÀY    Cái                3.100                3.410
93 TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU   Cái                5.000                5.500
94 Bộ dây lọc huyết tương   Bộ         2.100.000         2.142.000
95 Bộ dây lọc máu thận nhân tạo   Bộ              48.825              52.243
96 Bộ quả lọc máu liên tục   Bộ         7.300.000         7.446.000
97 Bơm tiêm nhựa 20ml   Cái                1.575                1.733
98 Catheter 2 nòng   Cái            472.000            495.600
99 Chỉ VIPRONE 910 số 1 H1R40U90 Sợi              68.990              73.819
100 Chỉ VIPRONE 910 số 3/0 H3R26U75 Sợi              67.980              72.739
101 Chỉ VIPRONE 910 số 3/0 H3R25U76 Sợi              63.990              68.469
102 Chỉ VIPRONE 910 số 4/0 H4R20U76 Sợi              64.980              69.529
103 Chỉ VIPRONE 910 số 4/0 H4R20U75 Sợi              65.970              70.588
104 Dây dẫn lưu silicon vô trùng   Cái              16.800              17.976
105 KHÓA BA NGÃ CÓ DÂY DẪN Chiếc                6.500                6.955
106 Kim lọc thận nhân tạo   Cái                6.195                6.629
107 Ống đặt nội khí quản các cỡ   Cái              13.400              14.338
108 Quả lọc huyết tương   Quả         7.200.000         7.344.000
109 Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn Bộ       11.900.000       12.138.000
110 Quả lọc thận DIA 16LS   Quả            330.000            346.500
111 Sonde Foley 2 nhánh các cỡ   Cái              10.900              11.663
112 Sonde hút nhớt các số   Cái              12.600              13.482
113 Tay dao cắt hàn mạch LF1923/1937 Cái       21.000.000       21.420.000
114 Xốp cầm máu (Lyostypt)   Miếng            118.000            123.900
 
 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com