Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN  

BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

TTND.TS.BSCKII.  Nguyễn Thị Minh Chính – Giám đốc Bệnh viện

Quá trình công tác:

- Năm 1991: Tốt nghiệp Đại học  Y Thái Bình

- Từ 01/01/2011 đến 31/12/2020: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình

- Từ 01/01/2021 đến nay: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

- Bí thư Đảng bộ BVĐK Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Khen thưởng:

- 2011: Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú 

- 2020: Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

TTND.TS.BSCKII. Lại Đức Trí – Phó giám đốc Bệnh viện

Quá trình công tác:

- Năm 1991: Tốt nghiệp Đại học  Y Thái Bình

- Năm 2010 – nay:

+ Phó Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

+ Phó Giám đốc Bệnh viện

- Ủy viên Ban Thường vụ Công Đoàn Ngành Y tế Thái Bình khóa XVIII (2018-2023)

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái Bình khóa XXIII (2018-2023)

- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Khen thưởng:

- 2011: Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

- 2020: Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

 

 


ThS. Nguyễn Đức Thái – Phó giám đốc Bệnh viện

Quá trình công tác:

- 1995: Tốt nghiệp Đại học Y dược Thái Bình

- 2019 – nay:

+ Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

+ Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khóa 29

Khen thưởng:

- 2013: Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

- 2014: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ


TS. Nguyễn Thị Thanh Trung – Phó giám đốc Bệnh viện

Quá trình công tác:

-2001: Tốt nghiệp Đại học Y dược Thái Bình

- 2019 – nay:

+ Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

+ Giám đốc Trung tâm tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Khen thưởng:

- 2014: Bằng khen của Bộ Y tế

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com