Trang chủ > Văn bản > Các văn bản liên quan  

Các văn bản liên quan

• Quyết định và danh sách 10 đội thường trực cấp cứu tết 2020

Quyết đành và danh sách 10 đội thường trực cấp cứu tết 2020

DOWNLOAD  
• Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Tóm tắt báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

DOWNLOAD  
• Kế hoạch , quyết định 10 đội thường trực phòng chống dịch bệnh, thảm họa năm 2020

Kế hoạch , quyết định và danh sách 10 đội thường trực phòng chống dịch bệnh, thảm họa năm 2020

DOWNLOAD  
• Báo cáo tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019 (Áp dụng cho các bệnh viện tự kiểm tra , đánh giá)

DOWNLOAD  
• Thông báo kết quả xét tuyền lao động hợp đồng năm 2019

Kết quả và danh sách thí sinh trúng tuyển hợp đồng lao động năm 2019

DOWNLOAD  
• Thông báo triệu tập thí sinh kiểm tra sát hạch

Triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển lao động hợp đồng năm 2019

DOWNLOAD  
• Kế hoạch xét tuyển hợp đồng lao động 2019

Kế hoạch số 906/KH-BVĐK xét tuyển hợp đồng lao động tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019

DOWNLOAD  
• Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 (Áp dụng cho các bệnh viện tự kiểm tra , đánh giá)

DOWNLOAD  
• Năng lực xét nghiệm khoa Huyết học truyền máu

Danh mục các xét nghiêm về Huyết học đang triển khai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

DOWNLOAD  
• Tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng: Nhà ăn tại BVDK tỉnh Thái Bình

Thông báo chi tiết về đấu giá cho thuê mặt bằng nhà ăn BVDK tỉnh Thái Bình

DOWNLOAD  
• Năng lực xét nghiệm Vi sinh

Danh mục các xét nghiêm về Vi sinh đang triển khai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

DOWNLOAD  
• Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 9 tháng đầu năm 2017

Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 9 tháng đầu năm 2017

DOWNLOAD  
• Đề án phát triển kỹ thuật giai đoạn 2017-2018

Đề án phát triển kỹ thuật giai đoạn 2017-2018

DOWNLOAD  
• Kế hoạch công tác Bệnh viện năm 2017

Kế hoạch công tác Bệnh viện năm 2017

DOWNLOAD  
• Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017

DOWNLOAD  
• Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 3 tháng đầu năm 2017

Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 3 tháng đầu năm 2017

DOWNLOAD  
• Danh mục các kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã được sở Y tế phê duyệt

Ban hành theo quyết định số 730/QĐ-SYT, quyết định số 88/QĐ-SYT, quyết định số 307/QĐ-SYT, quyết định số 444/QĐ-SYT của sở Y tế Thái Bình

DOWNLOAD  
• Quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Tài liệu lưu hành nội bộ ( Download file rar đính kèm)

DOWNLOAD  
• Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện 2017

Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện 2017

DOWNLOAD  
• Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

(Thực hiện theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của bộ trưởng Bộ Y tế và công văn hướng dẫn số 1356/KCB-QLCL ngày 21/11/2016 của Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh)

DOWNLOAD  
• Danh mục kỹ thuật Bệnh viện SYT phê duyệt theo quyết định số 730/QĐ-SYT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 730 /QĐ-SYT ngày 05 /11/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thái Bình)

DOWNLOAD  
• Danh mục kỹ thuật Bệnh viện SYT phê duyệt theo quyết định số 88/QĐ-SYT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-SYT ngày 21 /01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thái Bình)

DOWNLOAD  
• Danh mục kỹ thuật Bệnh viện SYT phê duyệt theo quyết định số 307/QĐ-SYT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-SYT ngày 25 /05/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thái Bình)

DOWNLOAD  
• Thông tư 37_2015_TTLT-BYT-BTC

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

DOWNLOAD  
• Quy trình đăng tin bài lên Website www.bvdktinhthaibinh.vn

DOWNLOAD  
• Quy chế hoạt động của Ban quản lý Website Bệnh viện

DOWNLOAD  
• Quyết định số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT

DOWNLOAD  
• Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT

DOWNLOAD  
• Nghị định số 105/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT

DOWNLOAD  
• Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của luật BHYT

DOWNLOAD  
• Luật BHYT số 25/2008/QH12

DOWNLOAD  
 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com