Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Bảng giá thuốc và vật tư tại Nhà thuốc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

| 15:04 | 16/06/2022

Bảng giá thuốc và vật tư tại Nhà thuốc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
  NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN
       
  DANH MỤC - BẢNG GIÁ THUỐC
           ĐVT: đồng 
  STT Tên thuốc  ĐVT  Giá bán 
  1 A.T Sodium phosphates (Monobasic natri phosphat  + Dibasic natri phosphat ) Chai               47.080
  2 Acetazolamid 250mg Viên                 1.150
  3 Actapulgite 3g (Attapulgit mormoiron hoạt hóa) Gói                 3.473
  4 Acyclovir Stella 800mg (Aciclovir) Viên                 4.400
  5 Adrenalin 1mg/ml (Epinephrin (adrenalin)) Ống                 1.940
  6 Aladka-beta 15mg+ 52.500UI (Betamethason+ Neomycin sulfat) Lọ               53.500
  7 Albuman 20% - 50ml (Albumin) Lọ             886.200
  8 Althax 120mg (Thymomodulin) Viên                 5.671
  9 Ambuxol 30mg (Ambroxol) Lọ               40.125
  10 Anbaliv (Silymarin) 400mg Viên               11.235
  11 Anbaluti 330mg (Levocarnitin) Viên               12.305
  12 Antarene codein 200mg/30mg Viên                 9.630
  13 Aprovel 150mg (Irbesartan) Viên               10.230
  14 Arazol-Tab 40mg (Esomeprazol) Viên               15.515
  15 Arcoxia 60mg (Etoricoxib) Viên               15.218
  16 ARMTEN 200mg (Ceftibuten) Viên               41.730
  17 Arthroease 1500mg (Glucosamin) Gói                 8.025
  18 Arthroloc 1500mg (Glucosamin) Gói               14.766
  19 Artrex (Cao Withania somnifera;Cao Boswellia serrata;Cao gừng;Cao nghệ) Viên                 9.309
  20 Asakoya 100mg (Panax notoginseng saponins) Viên               12.840
  21 Aslem 0,3mg/ml (Glycyl funtumin (hydroclorid)) Ống               44.715
  22 Aspilets EC 80mg (Acid acetylsalicylic ) Viên                    621
  23 Aspirin - 100mg (Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)) Viên                    518
  24 Atiferlit 50mg/5ml(Sắt III hydroxyd Polymatose) Ống               17.976
  25 Atihepam 500mg (L-Ornithin - L- aspartat) Viên                 5.280
  26 Atsotine Soft Capsule 400mg (Choline alfoscerat) Viên               14.445
  27 Aupiflox 400mg/250ml(Moxifloxacin) Túi             259.350
  28 Auricularum (Oxytetracylin hydroclorid+ Polymyxin B sulfast+ Nystatin+ Dexamethason) Lọ             367.500
  29 Ausvair 75mg (Pregabalin) Viên                 7.972
  30 Avamys 27.5mcg/liều (Fluticason furoat) Bình             181.851
  31 Avamys Nasal Spray Sus 27,5mcg/liều xịt (Fluticason furoat) Bình             220.500
  32 Avigly 40mg+20mg+400mg (Glycyrrhizin; L-cystein hydrochlorid; Glycin) Ống               85.600
  33 Avodart 0,5mg (Dutasterid) Viên               18.465
  34 AZARGA 5ML 1'S (Brinzolamid + timolol) Lọ             326.340
  35 Azintal forte (Azintamide; Pancreatin ; Cellulase ; Simethicon ) Viên                 8.025
  36 Baci-subti ≥10^8 CFU/500mg (Bacillus subtilis) Viên                 3.245
  37 Baclosal 10 mg ( Baclofen) Viên                 2.860
  38 Bart (Tenoxicam 20mg) Viên                 7.918
  39 Barudon (Oxethazaine +Dried aluminum hydroxide +Magnesium hydroxid) Gói                 4.180
  40 Basocholine 500mg (Citicolin) Gói               24.075
  41 Benzina 10mg (Flunarizin) Viên                 2.695
  42 Berodual (Fenoterol + ipratropium) Bình             138.938
  43 Bestdocel 80mg/4ml Lọ             482.895
  44 Bestimac Q10 30mg (Ubidecarenon) Viên                 4.950
  45 Betaloc Zok 25mg (Metoprolol) Viên                 4.828
  46 Betaloc Zok 50mg (Metoprolol) Viên                 5.874
  47 Betaserc 24mg (Betahistin) Viên                 6.379
  48 BETOPTIC S 0.25%  5ML 1'S (Betaxolol) Lọ               91.057
  49 BFS-Thioctic 300mg(Acid thioctic (Meglumin thioctat)) Lọ             132.300
  50 Bigemax 1g (Gemcitabin) Lọ             362.237
  51 Bilomag 80mg (Ginkgo biloba) Viên                 7.276
  52 BISUFAT 25mcg/50mcg/50mg (Selen, Crom, Acid ascorbic) Viên                 4.840
  53 Bivantox 200mg (Acid alpha lipoic) Viên                 8.186
  54 Bivantox 300mg tab (Acid alpha lipoic) Viên                 9.630
  55 Bivantox 600mg (Acid alpha lipoic) Viên               19.260
  56 Boncium 500mg + 250UI (Calcium carbonate + Vitamin D3) Viên                 5.335
  57 Bosviral 800mg (Aciclovir) Viên               13.268
  58 Brainrish 233,77mg+1,75mg (Dầu cá tinh luyện) Viên                 4.290
  59 BRANCHAMINE (L-leucin + L-isoleucin + L-Lysin HCl + L-Phenylalanin + L-threonin + L-valin + L-tryptophan + L-Histidin hydroclorid monohydrat + L-Methionin) Gói               16.050
  60 Brilinta Tab 90mg 6x10's (Ticagrelor) Viên               16.984
  61 Bromanase 50 F.I.P units (Bromelain) Viên                 3.850
  62 Buderen 2mg/ml (Budesonid) Lọ             283.500
  63 Caavirel 0,5 mg  (Entecavir) Viên                 9.887
  64 Cadiflex 1500mg (Glucosamin) Gói                 7.116
  65 Calciumgeral (Tricalci phosphat + Vitamin D3) Gói               11.235
  66 Cammic 500mg (Tranexamic acid) Viên                 1.848
  67 Camzitol 100mg (Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)) Viên                 3.223
  68 Canpaxel 100 (Paclitaxel) 100mg Lọ             278.249
  69 Capilusa 26mg (Cao khô lá thường xuân) Viên                 5.885
  70 Cardioton 30 mg + 6,71 mg(Ubidecarenon + D-alpha-Tocopherol) Viên                 7.303
  71 Casmorin (Các acid amin, các vitamin) Viên                 6.420
  72 Catefat 1g/10ml (Levocarnitin) Ống               22.245
  73 Cavinton 5mg (Vinpocetin) Viên                 3.003
  74 Cefaclor Stada 500mg (Cefaclor) Viên               10.696
  75 Cefadroxil PMP 250mg (Cefadroxil) Viên                 1.518
  76 Cefatam 750 (Cefalexin) Viên                 2.772
  77 CEFIMED 200MG (Cefixim) Viên               19.100
  78 CEFIMED 400MG (Cefixim) Viên               37.450
  79 Ceftriaxone EG 1g/10ml (Ceftriaxone) Lọ               19.025
  80 Celebrex 200mg (Celecoxib) Viên               12.747
  81 Celofirm 200mg (Celecoxib) Viên               11.128
  82 Cepoxitil 200(Cefpodoxim) Viên               11.235
  83 Cerecozin 500mg (Citicolin) Viên               20.865
  84 Citi - Brain 250 (Citicolin 125mg/ml; 2ml) Ống               37.075
  85 Citimedlac 1000 mg/4 ml (Citicolin) Ống               58.850
  86 Citropholi 250mg (Cao Vân Chi) Viên               16.050
  87 Clamodia 625 FC Tablets (Amoxicilin + acid clavulanic) Viên               10.486
  88 Clindastad 150mg (Clindamycin) Viên                 1.193
  89 CoAprovel 150mg/12,5mg (Irbesartan + hydroclorothiazid) Viên               10.230
  90 Colchicina Seid 1mg (Colchicine) Viên                 5.778
  91 Combilipid  MCT  Peri lnjection  1250ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi             861.000
  92 Combilipid 375ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi             588.000
  93 Combilipid MCT  Peri Injection 1875ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi          1.203.600
  94 Combilipid Peri Injection 1040ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi             840.000
  95 Combilipid Peri Injection 1440ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi             894.600
  96 Combilipid Peri Injection 1920ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi          1.224.000
  97 Combilipid Peri Injection 384ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi             651.000
  98 Combivent 0,5mg + 2,5mg (Salbutamol + ipratropium) Lọ               17.199
  99 Concor 5mg (Bisoprolol) Viên                 4.719
  100 Cordarone 200mg (Amiodaron hydroclorid) Viên                 7.223
  101 Coveram 5mg/10mg (Perindopril + amlodipin) Viên                 7.050
  102 Coveram 5mg/5mg (Perindopril + amlodipin) Viên                 7.050
  103 Coversyl 10mg (Perindopril) Viên                 8.517
  104 Coversyl 5mg (Perindopril) Viên                 6.046
  105 Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg (Perindopril + indapamid) Viên                 6.955
  106 Cravit 25mg/5ml (Levofloxacin) Lọ               94.711
  107 Crestor 10mg (Rosuvastatin) Viên               15.572
  108 CTTProzil 500mg (Cefprozil) Viên               29.960
  109 Chymotase 60 mg (Thymomodulin) Ống               20.330
  110 Daflon 500mg (Diosmin + hesperidin) Viên                 3.584
  111 Daivonex Oint 30g (Calcipotriol) Tuýp             286.650
  112 DALACIN C CAP 300MG 16'S (Clindamycin) Viên               12.062
  113 Dasbrain (Dầu cá ngừ tự nhiên) Viên               13.482
  114 Degas 8mg/4ml (Ondansetron) Ống               15.729
  115 Degodas 2,5mg (Acid Ibandronic) Viên               13.889
  116 Depakine 200mg (Valproat natri) Viên                 2.727
  117 Depakine chrono 500mg (Valproat natri + valproic acid) Viên                 7.460
  118 Depo-Medrol Inj 40mg/ml (Methyl prednisolon) Lọ               37.096
  119 Dermovate 15g Cre 0.05% 15g (Clobetasol propionat) Tuýp               45.809
  120 Deslora 5mg(Desloratadin) Viên                 1.650
  121 Devodil 50mg (Sulpirid) Viên                 2.860
  122 Diamicron MR 30mg (Gliclazid) Viên                 3.042
  123 Diamicron MR 60mg (Gliclazid) Viên                 5.655
  124 Dicenin 400mg (Choline alfoscerat) Viên               12.840
  125 Dimedrol 10mg/1ml (Diphenhydramin ) Ống                    621
  126 Dloe 4 (Ondansetron) Viên               11.770
  127 Dompenic 10mg (Domperidon) Ống                 8.335
  128 Doncef  500mg (Cefradin) Viên                 2.750
  129 Dopharalgic 500mg (Cefprozil) Viên               29.853
  130 Dorithricin 0,5mg+1mg+1,5mg (Tyrothricin + benzocain+ benzalkonium) Viên                 2.420
  131 Drotavep 40mg  (Drotaverin) Viên                 1.375
  132 Droxicef 500mg (Cefadroxil) Viên                 2.695
  133 Dũ Thương Linh (Thổ miết trùng, Hồng hoa, Tự nhiên đồng, Long não, Hạt dưa chuột, Tục đoạn, Tam thất, Đương quy, Cao Lạc tân phụ) Viên                 3.465
  134 Duchat ( Calci; Thiamine hydrochloride; Riboflavine sodium phosphate; Pyridoxine hydrochloride; Cholecalciferol; Alpha tocopheryl acetate; Nicotinamide; Dexpantheno; Lysin hydrochloride) Ống               12.840
  135 Duoplavin 75mg/100mg (Clopidogrel + acetylsalicylic acid) Viên               22.286
  136 Dưỡng tâm an thần Vinaplant Gói               11.235
  137 E-cox 60mg (Etoricoxib) Viên                 7.330
  138 Elacox 200 (Etodolac) Viên                 2.750
  139 Elthon 50mg (Itoprid) Viên                 5.276
  140 Emanera 40mg (Esomeprazol) Viên               21.400
  141 Emtriteno 200mg+300mg (Emtricitabin + Tenofovir) Viên               26.750
  142 Enterobella (Bacillus clausii) Gói                 5.832
  143 ENTEROGERMINA 2 tỷ bào tử/5ml (Bào tử kháng đa kháng sinh Bacillus clausii) Ống                 7.023
  144 Epalrest 50mg (Epalrestat) Viên                 8.667
  145 Erilcar 10 (Enalapril) Viên                 1.595
  146 Erilcar 5 (Enalapril) Viên                    942
  147 Eroleucin 952mg, 1904mg, 1144mg (L-Isoleucin + L-Leucin + L-Valin) Gói               31.458
  148 Ery Children 250mg (Erythromycin) Gói                 5.528
  149 Erylik 4% + 0,025% (Tretinoin + erythromycin) Tuýp             118.650
  150 Esapbe 40mg (Esomeprazol) Viên               14.980
  151 Esserose 450mg (Phospholipid đậu nành) Viên                 6.955
  152 Etmine 10mg (Ebastine) Viên                 8.560
  153 Etoposid Bidiphar 100mg (Etoposid) Lọ             115.498
  154 Eumovate cream 0.05% (Clobetasol butyrat) Tuýp               21.688
  155 Evasif 245mg (Tenofovir disoproxil ) Viên               51.895
  156 Fasthan 20mg (Pravastatin) Viên                 7.651
  157 Fegra 180mg (Fexofenadin) Viên                 5.564
  158 FERROVIN (Sắt sucrose (hay dextran)) Ống               95.230
  159 Flixonase Nasal Spray 0.05% 60Dose (Fluticason propionat) Chai             155.322
  160 Floezy 0,4mg (Tamsulosin hydroclorid) Viên               12.840
  161 Fogicap 20mg + 1680mg (omeprazol +Natribicarbonat) Gói               10.154
  162 Forxiga Tab 10mg 2x14's (Dapagliflozin) Viên               20.330
  163 Galoxcin 750mg (Levofloxacin) Lọ             131.250
  164 Galremin 8mg (Galantamin) Viên                 7.276
  165 Gastropulgite 2,5g + 0,5g (Attapulgite + Aluminum hydroxide and magnesium) Gói                 3.358
  166 Gelbra 20mg Gastro- resistant tablets (Rabeprazole natri) Viên               14.965
  167 Glucophage 500mg (Metformin) Viên                 1.758
  168 Glucophage 850mg (Metformin) Viên                 3.786
  169 Glucophage XR 750mg (Metformin) Viên                 4.045
  170 Glucovance 500mg/5mg Tab 30's (Glibenclamid + metformin) Viên                 5.184
  171 Glupain Forte 750mg (Glucosamin) Viên               11.235
  172 Glypressin 1mg (Terlipressin) Lọ             782.114
  173 Goldesome 40mg (Esomeprazol) Viên               19.260
  174 Goldoflo 200mg/40ml (Ofloxacin) Túi             162.750
  175 Golistin-Enema 24,41g+7,89g (Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat) Lọ               55.613
  176 Gikorcen 120mg (Cao khô lá bạch quả) Viên                 6.634
  177 Giloba 40mg (Gingko biloba) Viên                 3.850
  178 Gintecin 17,5mg/5ml (Ginkgo biloba) Ống               74.900
  179 Hania 10mg (Donepezil) Viên               63.130
  180 HCQ 200mg (Hydroxy chloroquin) Viên                 4.928
  181 Heltec 3g (L-Ornithin - L- aspartat) Gói               40.660
  182 Hepasyzin (Cao Cardus marianus, Thiamine nitrate, Pyridoxine HCl, Nicotinamide, Calci pantothenate, Cyanocobalamin) Viên               10.165
  183 Hueso Tab 300mg (Ursodeoxycholic acid) Viên               12.840
  184 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) (Huyết thanh kháng uốn ván) Ống               27.713
  185 Iba-Mentin 1000 mg+62,5 mg (Amoxicilin + acid clavulanic) Viên               17.013
  186 Incepdazol 250mg (Metronidazol) Viên                    529
  187 Indocollyre (Indomethacin 0,1%; 5ml) Lọ               72.760
  188 Inoluck 40mg (Esomeprazol) Viên               14.980
  189 Interginko tablet 120mg (Cao khô lá Bạch quả) Viên                 6.688
  190 Jafumin (L-leucin; L-isoleucin; L-Lysin HCl; L-Phenylalanin; L-threonin; L-valin; L-tryptophan; L-Histidin hydroclorid monohydrat; L-Methionin) Gói               16.050
  191 Japrolox TAB 60mg 20's (Loxoprofen) Viên                 5.082
  192 Jasugrel 10mg (Prasugrel) Viên               38.520
  193 KARY UNI 5ML (Pirenoxin) Lọ               32.415
  194 Keobton 500mg (Levofloxacin) Viên               17.976
  195 Keppra 500mg (Levetiracetam) Viên               16.553
  196 Ketosteril 600mg (Các muối calci dẫn xuất của acid amin và các acid amin) Viên               14.493
  197 Lamisil 5g (Terbinafin (hydroclorid)) Tuýp               44.404
  198 Ledvir 90mg + 400mg (Sofosbuvir + ledipasvir) Viên             183.750
  199 Leflocin 5mg/ml (Levofloxacin) Chai             246.750
  200 Levogolds 750mg/150ml (Levofloxacin) Túi             257.250
  201 LEVOTOZIN CAPSULE 60mg (Levodropropizin) Viên                 6.420
  202 Levothyrox Tab 50mcg 3x10's (Levothyroxin (muối natri)) Viên                 1.108
  203 Lipanthyl 200M (Fenofibrat) Viên                 7.547
  204 Lipanthyl NT 145mg (Fenofibrat) Viên               11.300
  205 Lipanthyl Supra 160mg (Fenofibrat) Viên               10.762
  206 Liposic Eye gel (Carbomer 0,2%; 2mg/g) Tuýp               59.920
  207 Lipovenoes 10% - 250ml PLR (Nhũ dịch lipid) Chai               99.510
  208 Livermarin 140mg (Silymarin) Viên                 5.992
  209 Livernin-DH (Arginin hydroclorid) Ống                 9.202
  210 Livetin-EP (Cao Cardus marianus, Thiamine nitrate, Pyridoxine HCl, Nicotinamide, Calci pantothenate, Cyanocobalamin) Viên                 4.840
  211 Livethine (L-Ornithin - L-Aspartat ) Lọ               44.940
  212 Livosil 140mg (Silymarin) Viên                 6.848
  213 Locgoda 0,1% (Mometasone furoat) Tuýp               69.550
  214 Luotai 100mg (Panax notoginseng saponins) Viên                 8.592
  215 Luotai 200mg (Panax notoginseng saponins) Lọ             121.275
  216 Lyoxatin 100mg/20ml (Oxaliplatin) Lọ             409.491
  217 Lyrica 75mg (Pregabalin) Viên               18.923
  218 MACFOR 3000mg (Dioctahedral smectit) Gói                 7.597
  219 Maecran (Vitamin E, Vitamin C, β-caroten, Kẽm oxid, Đồng oxid, Selen, Mangan sulfat) Viên                 5.500
  220 Meconeuro (Mecobalamin) Ống               26.750
  221 Medi-Neuro ultra 250mg+250mg+1000mcg (Vitamin B1 + B6 + B12) Viên                 4.620
  222 Medrol Tab 16mg 30's (Methyl prednisolon) Viên                 4.039
  223 Medrol Tab 4mg 30's (Methyl prednisolon) Viên                 1.130
  224 Melopower 300mg (L-Ornithin - L- aspartat) Viên                 3.179
  225 Menison 16mg (Methyl prednisolon) Viên                 2.948
  226 Menison 4mg (Methyl prednisolon) Viên                 1.012
  227 Meropenem/Anfarm 500mg (Meropenem) Lọ             262.500
  228 Merugold I.V 1g (Meropenem) Lọ             163.800
  229 Metazydyna 20mg (Trimetazidin) Viên                 2.079
  230 Meyercolin 500mg (Citicolin) Viên               17.120
  231 MG-TAN Inj 1680ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi          1.052.640
  232 MG-TAN Inj 1920ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi          1.203.600
  233 MG-TAN Inj 360ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi             564.480
  234 Miacolin 100mg (Saponin toàn phần chiết xuất từ rễ Tam thất) Viên               12.840
  235 Mianifax 10mg/50ml (Nimodipin) Lọ             472.500
  236 Micardis 40mg (Telmisartan) Viên               10.520
  237 Minicef 400mg (Cefixim) Viên               12.359
  238 Morganin 500mg (Arginin hydroclorid) Viên                 4.840
  239 Morihepamin 200ml (Acid amin*) Túi             122.464
  240 Morihepamin 500ml (Acid amin*) Túi             196.072
  241 Moxacin 500mg (Amoxicilin) Viên                 1.594
  242 Moxiflocaxin Invagen (Moxifloxacin) 400mg/250ml Lọ             334.950
  243 Moxydar(Nhôm oxid hydrat hóa + Magnesi hydroxyd + Nhôm phosphat hydrat + Gôm Guar ) Viên                 8.560
  244 Mufecin Nasal Spray 0,5mg/ml (Mometason furoat) Chai             310.800
  245 Mydocalm 50mg (Tolperison) Viên                 1.317
  246 Myomethol 500mg (Methocarbamol) Viên                 2.195
  247 Myonal 50mg (Eperison) Viên                 3.758
  248 Natri clorid 0,9% - 100ml (Natri clorid) Chai                 7.865
  249 Natri Clorid 0,9% - 500ml (Natri clorid) Chai               11.235
  250 Natri clorid 0,9% - 8ml (Natri clorid) Lọ                 1.561
  251 Natrilix SR 1,5mg (Indapamid) Viên                 3.592
  252 Natrixam 1.5mg/5mg Tab 6x5's (Amlodipin + indapamid) Viên                 5.486
  253 Natrofen 500mg (Cefprozil) Viên               36.915
  254 Nebilet 5mg (Nebivolol) Viên                 8.132
  255 Nebusal 6% - 5ml (Natri clorid) Ống                 8.988
  256 Nephrosteril 7%-250ml (Acid amin*) Chai               98.226
  257 Neso 500mg/20mg (Naproxen + esomeprazol) Viên               13.696
  258 Neurontin 300mg (Gabapentin) Viên               12.108
  259 Nexium Inj 40mg 1's (Esomeprazol) Lọ             161.238
  260 Nexium Mups 40mg (Esomeprazol) Viên               24.028
  261 NIKP- Citicolin injection 500mg/2ml Ống               55.533
  262 Nirdicin 250mg (Levofloxacin) Viên               21.935
  263 Nootropil Tab 800mg 3x15's (Piracetam) Viên                 3.870
  264 No-Spa forte 80mg (Drotaverin clohydrat) Viên                 1.274
  265 Oflovid 15mg/5ml (Ofloxacin) Lọ               59.784
  266 Opecalcium1100mg,100mg,50mg (Calci glucoheptonat + Acid ascorbic + Nicotinamid) Ống               12.840
  267 Osbifin 20mg (Leflunomid) Viên               23.968
  268 Palibone 70mg (Alendronat) Viên               80.250
  269 Pamcora (Fursultiamine, Riboflavin, Pyridoxine HCl, Cyanocobalamin, Ascorbic acid, Tocopherol acetate) Viên                 6.420
  270 Panangin 140mg +158mg (Magnesi aspartat + kali aspartat) Viên                 1.709
  271 Pancres 170mg (Pancreatin) Viên                 3.300
  272 Panto-Denk (Pantoprazole) Viên               11.770
  273 Paratramol 325 mg+37,5 mg (Paracetamol + tramadol) Viên                 7.619
  274 Partamol eff 500mg (Paracetamol) Viên                 1.540
  275 Partamol Tab 500mg (Paracetamol ) Viên                    552
  276 Pentasa 1g (Mesalazin) Viên               59.148
  277 Pentasa 500mg (Mesalazin) Viên               12.705
  278 Piascledine (Cao toàn phần không xà phòng hóa quả bơ và dầu đậu nành) Viên               12.840
  279 Pitator 2mg (Pitavastatin calcium) Viên               13.803
  280 Pit-Stat Tablet 2mg (Pitavastatin) Viên               12.840
  281 Plavix 75mg (Clopidogrel) Viên               18.943
  282 PM NextG Cal (Calci; Phospho; Vitamin D3; Vitamin K1) Viên                 5.618
  283 PMS-Pregabalin 75mg (Pregabalin) Viên               14.606
  284 Pollezin 5mg (Levocetirizin) Viên                 6.404
  285 Polyhema 50mg (Sắt (III) hydroxyd polymaltose) Ống                 7.918
  286 Povidone Iodine 10% (Povidon iodin
  ) 140ml
  Lọ               28.762
  287 Povidone Iodine 10% (Povidon iodin) 50ml Lọ                 8.375
  288 Praverix 500mg (Amoxicilin) Viên                 2.618
  289 Preclint 45ml (Dinatri phosphat dodecahydrat + Mononatri phosphat dihydrat) Chai             123.900
  290 Pricefil 500mg (Cefprozil) Viên               36.915
  291 Printa 90mg (Ticagrelor) Viên               14.873
  292 Pro-Acidol Plus (Bacillus subtilis+Lactobacillus acidophilus) Lọ             126.000
  293 Procoralan Tab 5mg 56's (Ivabradin) Viên               10.987
  294 Procoralan Tab 7.5mg 56's (Ivabradin) Viên               11.284
  295 Pulmicort Respules 500mcg/2ml (Budesonid) Ống               14.802
  296 Pyfaclor 250mg (Cefaclor) Viên                 4.950
  297 Pyzacar 25 mg (Losartan kali) Viên                 2.195
  298 Pyzacar HCT 100/25mg (Losartan + Hydroclorothiazid) Viên                 2.541
  299 Phostaligel Nic 20%/10g (Nhôm phosphat gel) Gói               10.165
  300 Quinacar 20 (Quinapril) Viên                 4.180
  301 Quinacar 5mg (Quinapril) Viên                 1.940
  302 Quinrox 400/40 (Ciprofloxacin) Lọ             123.900
  303 Rabeloc I.V.20mg (Rabeprazol) Lọ             157.500
  304 Rabeto-40mg (Rabeprazol) Viên                 9.095
  305 Reduze (Glucosamin,chiết xuất sụn cá mập,Cao đặc gừng,cao đặc hoàng bá) Viên                 7.490
  306 RESIDRON 35mg (Risedronat) Viên               58.850
  307 RIDLOR 75mg(Clopidogrel) Viên                 1.209
  308 Risperdal 2mg (Risperidon) Viên               21.452
  309 Rocalcic 50IU (Calcitonin) 50IU/ml ống               52.430
  310 Rolapain 80mg (Thymomodulin) Viên                 5.390
  311 Roticox 60mg film-coated tablets (Etoricoxib) Viên               14.445
  312 Roticox 90 mg film-coated (Etoricoxib) Viên               14.980
  313 Rowachol (Alpha pinene; Beta pinene; Camphene; Cineol; Menthol; Menthone; Borneol) Viên                 3.465
  314 Rowatinex (Pinene (alpha+beta); Camphene; Cineol BPC; Fenchone; Borneol; Anethol) Viên                 3.817
  315 Safoli 50mg + 0,35mg (Sắt (III) hydroxyd polymaltose +acid folic) Viên                 4.895
  316 Scilin M30 (30/70)-10ml (Insulin người trộn, hỗn hợp) Lọ             106.680
  317 Scilin N 40UI/ml (Insulin) Lọ             109.200
  318 Scilin R 40UI/ml (Insulin người tác dụng nhanh, ngắn) Lọ             107.100
  319 Seretide Accuhaler 50/250mcg (Salmeterol
  + fluticason propionat)
  Hộp             272.104
  320 Shinetadeno 50mg (Pygenum africanum) Viên                 8.560
  321 Sifrol 0,25mg (Pramipexol) Viên               10.419
  322 Simenic 40mg+100mg (Alverin citrat + simethicon) Viên                 5.500
  323 Sis-Bone Film- Coated Tablet (Calci gluconat hydrat; Calci carbonat; Calci lactat; Ergocalciferol) Viên                 4.950
  324 Smecta 3g (Diosmectit) Gói                 3.822
  325 Smodir-DT 300mg (Cefdinir) Viên               16.853
  326 Sodium chloride 0,9% - 100ml (Natri clorid) Chai               16.050
  327 Sodium chloride 0,9% - 500ml (Natri Clorid) Chai               20.865
  328 Sofenac 100mg (Aceclofenac) Viên                 4.950
  329 Sopelen Tab 500mg (Citicolin) Viên               33.170
  330 Spulit 100mg (Itraconazol) Viên               17.655
  331 Stadnex 20 CAP (Esomeprazol) Viên                 3.520
  332 STADNEX 40 CAP (Esomeprazol) Viên                 7.276
  333 Stadovas 5 CAP (Amlodipin) Viên                    840
  334 Stiprol 2,25g/3g (Glycerol) Tuýp                 7.415
  335 Sucramed 1000mg (Sucralfat) Gói                 4.840
  336 Sulfadiazin bạc 1%; 20g  Tube               20.330
  337 Symbicort Turbuhaler 160/4,5 mcg - 60liều (Budesonid + formoterol) Ống             300.762
  338 SYNDOPA 275(Levodopa + carbidopa) Viên                 3.630
  339 Systane Ultra 5ml (Polyethylen glycol + propylen glycol) Lọ               64.306
  340 Tanakan 40mg (Ginkgo biloba) Viên                 4.655
  341 Tanganil 500mg (Acetyl leucin) Viên                 5.073
  342 Tatanol 500mg (Paracetamol) Viên                    282
  343 Tatanol Ultra 325mg + 37,5mg(Paracetamol + Tramadol) Viên                 2.420
  344 Tavanic 500mg (Levofloxacin) Viên               39.109
  345 Tegretol 200mg (Carbamazepin) Viên                 1.709
  346 Telfast HD 180mg (Fexofenadin) Viên                 7.303
  347 Tenocar 100 (Atenolol) Viên                 1.150
  348 Teravir-AF 25mg (Tenofovir) Viên               38.514
  349 Tiafo 1g (Cefotiam) Lọ               78.003
  350 Timbivo 20mg (Bilastin) Viên                 9.521
  351 Tirastam 250mg (Levetiracetam) Viên                 3.300
  352 Tominfast 40mg (Simvastatin) Viên                 9.437
  353 Thông Tâm Lạc (Nhân sâm, Thuỷ Điệt, Toàn Yết, Xích Thược, Thuyền Thoái, Thổ miết trùng, Ngô công, Đàn hương, Giáng hương, Nhũ hương, Toan táo nhân, Băng phiến) Viên                 7.383
  354 Thytodux 60mg/10ml (Thymomodulin) Ống               21.186
  355 Transamin Capsules 250mg (Tranexamic acid) Viên                 2.420
  356 Transamin Tablets 500mg (Tranexamic acid) Viên                 4.235
  357 Travatan 0,04mg/ml (Travoprost) Lọ             264.915
  358 Treecom 200 (Cefpodoxim) Viên               10.914
  359 Trifungi 100mg (Itraconazol ) Viên                 7.383
  360 Trileptal Tab 300mg 5x10's (Oxcarbazepin) Viên                 8.628
  361 Trineuron 50mg + 250mg + 250mcg(Vitamin B1 + B6 + B12) Viên                 1.485
  362 Triplixam 10mg/2,5mg/10mg (Amlodipin + indapamid + perindopril) Viên               11.909
  363 Trosicam 7.5mg (Meloxicam) Viên                 5.390
  364 Troypofol 200mg/20ml (Propofol) Lọ               26.215
  365 Ulcogen 800mg (Piracetam) Ống                 8.507
  366 Uloxoric 40mg (Febuxostat) Viên               16.692
  367 Uloxoric 80mg (Febuxostat) Viên               22.470
  368 Umoxgel 61,9g+0,7625g(Colloidal Aluminium phosphat; Magnesium oxid) Gói               10.165
  369 Upetal 150mg (Fluconazol) Viên               27.820
  370 Ursoterol 250mg(Ursodeoxycholic acid) Viên                 7.597
  371 Usaralphar8400UI (Alphachymotrypsin) Gói                 8.560
  372 Vastarel MR 35mg (Trimetazidin) Viên                 2.976
  373 Ventolin Inhaler 100mcg/liều xịt (Salbutamol sulfat) Bình xịt               81.726
  374 Verospiron 25mg (Spironolacton) Viên                 2.090
  375 Viacoram 3.5mg/2.5mg Tab 30's (Perindopril + amlodipin) Viên                 6.377
  376 Viacoram 7mg/5mg (Perindopril + amlodipin) Viên                 7.050
  377 Vidpoic 600 (Acid alpha lipoic) Viên               10.101
  378 Vihacaps 600mg (Phospholipid đậu nành) Viên                 9.523
  379 Vincerol 1mg (Acenocoumarol) Viên                    518
  380 Vincerol 4mg (Acenocoumarol) Viên                    630
  381 Vincolin 500mg (Citicolin) Viên               19.260
  382 Vinluta 600mg (Glutathion) Lọ             101.115
  383 Vinluta 900mg (Glutathion) Lọ             139.650
  384 Vinprazol 20mg (Rabeprazol natri) lọ               66.875
  385 Vinsalamin 500mg (Mesalazin (mesalamin)) Viên               11.556
  386 VINTANIL
   500mg/5ml (Acetyl leucin)
  Ống               13.910
  387 Vinzix 20mg/2ml (Furosemid) Ống                 1.024
  388 Vinzix 40mg (Furosemid) Viên                    138
  389 Virvic gran (Bacillus polyfermenticus; Các vitamin C, B1, B2, B6, Calci pantothenate) Lọ             315.000
  390 Vitamin B1 100mg/1ml (Vitamin B1) Ống                    711
  391 Vitamin B6 100mg/1ml (Vitamin B6) Ống                    604
  392 Vitamin E 1000 (Vitamin E) Viên                 2.310
  393 Vivace  (β-caroten + Selenium + Acid ascorbic + dl-a-tocopheryl acetat  ) Viên                 3.850
  394 Wosulin 30/70 (Insulin người trộn, hỗn hợp) Lọ               95.230
  395 Wosulin N 40UI/ml (Insulin người tác dụng trung bình, trung gian) Lọ               95.230
  396 Wosulin R 40UI/ml (Insulin người tác dụng nhanh, ngắn) Lọ               95.230
  397 Xatral XL 10mg (Alfuzosin) Viên               16.361
  398 XELOSTAD 10 (Rivaroxaban) Viên               37.450
  399 Xigduo XR 10mg/1000mg Tab 4x7's (Dapagliflozin+Metformin hydroclorid) Viên               22.973
  400 YspUripax 200mg (Flavoxat) Viên                 6.955
  401 YUMANGEL F 1,5g/15ml (Almagat) Gói                 6.292
  402 Zelfamox 875/125 DT (Amoxicilin + Sulbactam) Viên               17.120
  403 Zensalbu nebules 5.0 (Salbutamol sulfat) Ống                 8.988
  404 Zetracare (L-Isoleucin + L-Leucin + L-Valin) Gói               31.458
  405 Zinnat Tab 500mg 10's (Cefuroxim) Viên               23.679
  406 Zinnat Tablets 250mg (Cefuroxim) Viên               13.386
  407 Zoamco – A 5mg + 10mg (Amlodipin + atorvastatin) Viên                 3.575
  408 Zoliicef 1g (Cefazolin) Lọ               18.605
  409 Zoloft Tab 50mg 3x10's (Sertralin) Viên               15.073
  410 Zopylas inj 4mg(Acid Zoledronic ) Lọ             619.500
  411 ZY - 10 Forte 100mg (Coenzym Q10) Viên               14.980
           
  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
  NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN
       
  DANH MỤC - BẢNG GIÁ VẬT TƯ
           ĐVT: đồng 
  STT Tên vật tư ĐVT  Giá bán 
  1 Băng (đạn) ghim khâu dùng trong phẫu thuật mổ mở, loại cắt thẳng có 4 hàng đinh ghim Cái          1.734.000
  2 Băng dán vết thương có nano bạc kháng khuẩn, kích thước 9x15 cm Miếng             124.000
  3 Băng dán vết thương có nano bạc kháng khuẩn, kích thước 9x25 cm Miếng             155.000
  4 Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA 5cm x 5m Hộp               28.890
  5 Băng dính lụa 1,25cm x 5m Cuộn               19.000
  6 Băng dính lụa 2,5cm x 5m Cuộn               24.610
  7 Băng ghim cắt khâu nối nội soi Endo GIA Articulating Reload with Tri-Staple Technology Cái          5.100.000
  8 Băng ghim nội soi (stapler) cỡ 45mm dùng cho mô vừa hoặc dày Cái          5.610.000
  9 Băng ghim nội soi (stapler) cỡ 60mm dùng cho mô vừa hoặc dày Cái          6.936.000
  10 Băng thun y tế 3 móc, 0,1m x 4,5m Cuộn               18.190
  11 Bộ dẫn lưu thận qua da Bộ          1.224.000
  12 Bộ dây chạy thận 3 in1 - Tubing Sets for Hemodialysis Bộ               60.770
  13 Bộ dây lọc huyết tương Bộ          2.142.000
  14 Bộ dây lọc máu thận nhân tạo Bộ               52.243
  15 Bộ dây truyền dịch TANAPHAR Bộ                 4.851
  16 Bộ dây truyền máu Bộ                 8.453
  17 Bộ dây truyền máu 2 khoang Cái               19.000
  18 Bộ hút đờm kín Bộ             174.585
  19 Bộ kim cánh bướm Bộ                 1.200
  20 Bộ mặt nạ thở oxy khí dung Bộ               13.910
  21 Bộ mở đường mạch quay chất liệu Polythylene và Polythylene RadialSTAT Bộ             651.000
  22 Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M100 Bộ          7.446.000
  23 Bông gòn 25g Gói                 6.067
  24 Bột hút ẩm chống loét Lọ               98.000
  25 Bơm cho ăn MPV 50ml Cái                 5.225
  26 Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml/cc Chiếc                 4.664
  27 Bơm tiêm MPV 10ml Cái                 1.210
  28 Bơm tiêm MPV 1ml Cái                    805
  29 Bơm tiêm MPV 20ml Cái                 2.200
  30 BƠM TIÊM MPV 50ml  Cái                 5.170
  31 Bơm tiêm MPV 5ml Cái                    863
  32 Bơm tiêm sử dụng một lần  TANAPHAR 10ml/cc Chiếc                 1.177
  33 Bơm tiêm sử dụng một lần  TANAPHAR 20ml/cc Chiếc                 2.035
  34 Bơm tiêm sử dụng một lần  TANAPHAR 5ml/cc Chiếc                    914
  35 Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 1ml/cc Chiếc                    748
  36 Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml/cc  Chiếc                 4.829
  37 Canuyn may o  Cái                 4.389
  38 Catheter 2 nòng Cái             385.875
  39 Catheter 3 nòng Cái             380.363
  40 Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Bộ             408.870
  41 Clip cầm máu nội soi Cái             257.250
  42 Clip mạch máu polymer các cỡ Cái             101.650
  43 Clip titan kẹp mạch máu các cỡ Cái               35.310
  44 Chạc ba ngã Cái                 4.235
  45 Chỉ có gai không cần buộc các số Sợi             519.750
  46 Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi các số 1 Sợi               80.785
  47 Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi các số 2-0 Sợi               73.830
  48 Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi các số 3-0 Sợi               69.497
  49 Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi các số 4-0 Sợi               86.456
  50 Chỉ Polypropylene số 2/0 Sợi             136.694
  51 Chỉ Polypropylene số 3/0 Sợi             139.650
  52 Chỉ Polypropylene số 4/0 Sợi             124.950
  53 Chỉ Polypropylene số 5/0 Sợi             143.325
  54 Chỉ thép liền kim các cỡ Sợi             189.000
  55 Dây dẫn lưu silicon vô trùng Cái               11.770
  56 Dây hút dịch MPV không nắp Cái                 3.080
  57 Dây hút đờm kín Cái             241.500
  58 Dây nối bơm tiêm điện 140cm Cái               15.498
  59 DÂY THỞ OXY MPV Cái                 5.500
  60 Dây truyền dịch có kim cánh bướm Bộ                 5.885
  61 DÂY TRUYỀN DỊCH EXA KHÔNG KIM Cái               48.150
  62 DUO-SKIN Hydrocolloid dressing (Border) 10x10cm Miếng               70.000
  63 DUO-SKIN Hydrocolloid dressing (Thin) 10x10cm Miếng               49.000
  64 Đầu đo huyết áp xâm nhập IBP sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân và monitor theo dõi khí mê Cái             472.500
  65 Điện cực dán điện tim Miếng                 1.470
  66 Điện cực dán điện tim F601 Cái                 1.957
  67 Đinh Kitne đường kính các cỡ Cái             105.000
  68 Đinh Rush đường kính các cỡ Cái             357.000
  69 Đinh schanz có ren các cỡ Cái             294.000
  70 Đinh Sign các cỡ., Cái          4.488.000
  71 Gạc phẫu thuật tiệt trùng
  (KT: 10cm x 10cm x 12 lớp)
  Túi                 8.560
  72 Gạc vết thương có nano bạc kháng khuẩn, kích thước 10cmx 15cm Miếng             139.000
  73 Gạc vết thương có nano bạc kháng khuẩn, kích thước 35cmx 40cm Miếng             340.000
  74 Găng tay khám Đôi                 2.700
  75 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng Đôi                 5.564
  76 Gel có nano bạc kháng khuẩn 20g Tuýp             139.000
  77 Keo chống xì Tuýp             118.000
  78 Kim cánh bướm Cái                 1.265
  79 Kim chạy thận MDT-AVF-002 Cái                 8.755
  80 Kim lấy thuốc Cái                    500
  81 Kim lọc thận nhân tạo Cái                 6.629
  82 Kim luồn tĩnh mạch các số Cái                 7.000
  83 Kim sinh thiết mô mềm Cái             850.780
  84 Kim tiêm MPV 18G x 1 Chiếc                    437
  85 Kim tiêm TANAPHAR  Chiếc                    397
  86 Kim truyền cánh bướm các số Cái                 1.540
  87 Kulscar Gel 30ml Tuýp             367.500
  88 Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 (Trueline Covid-19 Ag Rapid Test) Test               30.000
  89 Khẩu trang y tế Cái                    748
  90 KHÓA BA NGÃ CÓ DÂY DẪN Chiếc                 6.955
  91 Khớp gối Nexgen LPS-Flex Bộ        54.060.000
  92 Khớp háng bán phần có xi măng CPT Bộ        37.740.000
  93 Khớp háng bán phần không xi măng cuống phủ sợi Metal Bộ        42.840.000
  94 Khớp háng bán phần không xi măng ML Bộ        53.040.000
  95 Khớp háng toàn phần không xi măng loại ổ cối có bề mặt cố định dạng sợi, chuôi chống xoay phủ hạt, Ceramic/ Longevity Crosslinked Bộ        72.420.000
  96 Khớp háng toàn phần không xi măng Trilogy - Versys FMT Ceramic/PE. Crosslinked ( CoPE.) Bộ        61.200.000
  97 Lưới thoát vị bẹn nhẹ, đơn sợi Parietene chất liệu Polypropylene, kích thước 6x11 cm Miếng          1.049.580
  98 Màng lọc máu/ quả lọc máu dùng trong thận nhân tạo Quả             355.350
  99 Mảnh ghép thoát vị bẹn tự dính Miếng          2.529.600
  100 Mặt nạ khí dung MPV Bộ               13.375
  101 Mặt nạ thở Oxy Bộ               11.556
  102 MD - Knee Lọ             661.500
  103 MD - Lumbar Lọ             661.500
  104 MD - Neck Lọ             661.500
  105 MD - Poly Lọ             661.500
  106 MD - Shoulder Lọ             661.500
  107 Miếng cầm máu mũi Miếng             138.600
  108 Mũ giấy Cái                 1.500
  109 Mũi khoan xương đường kính các loại Cái             824.000
  110 Nẹp bản hẹp các cỡ., Cái             924.000
  111 Nẹp bản nhỏ các cỡ., Cái             840.000
  112 Nẹp bản rộng các cỡ;. Cái          1.203.600
  113 Nẹp cổ cứng H1 Cái               98.440
  114 Nẹp chữ T các cỡ., Cái          1.632.000
  115 Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đâu vít 3.5 Cái          1.030.000
  116 Nẹp DHS/DCS các cỡ Cái          4.080.000
  117 Nẹp khóa chữ L trái phải các cỡ Cái          6.120.000
  118 Nẹp khóa đầu dưới xương quay trái phải các cỡ Cái          6.120.000
  119 Nẹp khóa đầu trên đầu dưới xương chày trái phải các cỡ Cái          7.650.000
  120 Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương đùi trái phải các cỡ Cái          7.650.000
  121 Nẹp lòng máng 1/3 dùng vít 3.5mm Cái             577.500
  122 Nẹp mini thẳng 20 lỗ 20-ST-020-R Cái             987.000
  123 Nẹp tự tiêu 4 lỗ thẳng Cái          2.907.000
  124 Nẹp tự tiêu 6 lỗ thẳng Cái          3.672.000
  125 Nẹp xương hình mắt xích  Cái          1.224.000
  126 Ống mở khí quản 2 nòng Rota-Trach có bóng, có cửa sổ các số Cái          1.249.500
  127 Ống mở khí quản 2 nòng Rota-Trach không bóng, có cửa sổ các số Cái          1.122.000
  128 Ống silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày có phễu và nắp (Đầu TIP đóng) Cái             178.500
  129 ỐNG THÔNG DẠ DÀY  Cái                 3.410
  130 Ống thông tiểu 3 nhánh Cái               19.467
  131 Ống thông tiểu silicone 2 nhánh Cái             125.685
  132 Phin lọc khuẩn Cái               26.750
  133 Quả lọc huyết tương Quả          7.344.000
  134 Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn Bộ        12.138.000
  135 Quả lọc thận DIA 14HP Quả             325.500
  136 Quả lọc thận DIA 16LS Quả             335.000
  137 Que thử đường huyết Que                 6.955
  138 Sâu máy thở Cái               19.100
  139 SINGCLEAN 2ml Bơm Tiêm          1.029.000
  140 SINGCLEAN 5ml Bơm Tiêm          1.713.600
  141 Sonde dạ dày Cái                 3.410
  142 Sonde Foley 2 nhánh các cỡ Cái               11.556
  143 Sonde hút nhớt các số Cái               13.482
  144 Sonde JJ 6f Cái             336.000
  145 Tay dao hàn mạch máu kèm cắt dùng cho mổ mở   Chiếc        21.420.000
  146 Tay dao hàn mạch máu kèm cắt dùng cho mổ nội soi  Chiếc        21.420.000
  147 Tăm bông lấy dịch tỵ hầu Cái                 1.980
  148 Tấm màng nâng thoát vị bẹn loại nhẹ, đơn sợi Parietene, kích thước 15x10 cm Miếng          1.224.000
  149 Túi bảo vệ thành vết mổ các cỡ Cái          1.989.000
  150 TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU Cái                 6.420
  151 Túi HMNT 1 mảnh 2in1 (kẹp liền) Túi               43.000
  152 Túi nước tiểu nhân tạo 1 mảnh Túi               62.000
  153 Túi thải dịch lọc Cái             239.000
  154 Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi các loại, các cỡ Cái          1.530.000
  155 Urgoband 10cm x 4.5m. Cuộn               24.610
  156 Urgosyval 1,25cm x 5m Cuộn               15.836
  157 Urgosyval 2.5cm x 5m. Cuộn               20.865
  158 Urgosyval 5cm x 5m Cuộn               41.516
  159 Vít DHS/DCS các cỡ Cái          2.040.000
  160 Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ. Cái             420.000
  161 Vít khóa 4,5; 5.0 các cỡ. Cái             525.000
  162 Vít khóa 6.5 các cỡ., Cái             630.000
  163 Vít khóa 7.5 các cỡ Cái             840.000
  164 Vít nén DHS/DCS các cỡ Cái             519.750
  165 Vít Sign các cỡ Cái             514.500
  166 Vít tự tiêu đk 2.0x7mm Cái             875.500
  167 Vít xốp đường kính 4.0 các loại Cái             168.000
  168 Vít xốp đường kính 6.5mm ren 32mm các cỡ Cái             241.500
  169 Vít xương cứng đường kính 3.5 các loại Cái             136.500
  170 Vít xương cứng đường kính 4.5 các loại., Cái             157.500
  171 Vít xương Mini đk 2.0 x 6mm 20-MN-006 Cái             138.600
  172 Vít xương Mini đk 2.0 x 8mm 20-MN-008 Cái             139.650
  173 Vít xương Mini đk 2.0x10mm 20-MN-010 Cái             146.790
  174 Vớ y khoa Relief/2 đùi, Relief 20-30 TH OT SIL Đôi          1.274.999
  175 Vớ y khoa tới đùi Đôi             960.750
  176 Xốp cầm máu (Lyostypt) Miếng             123.900
  177 Xốp cầm máu không tiêu Chitosan - Axiostat V35 Miếng             249.900
  178 Xốp cầm máu không tiêu Chitosan - Axiostat V55 Miếng             345.450

  Số lượt xem: 313 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com