Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ CĐHA

| 09:10 | 12/12/2017

Biểu giá dịch vụ CĐHA

  STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP
    CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH      
  1 ĐIỆN CƠ      
  2 Ghi điện cơ [chi dưới] Lần                        126,000
  3 Ghi điện cơ Lần                        126,000
  4 Ghi điện cơ cấp cứu Lần                128,000                      126,000
  5 Ghi điện cơ [chi trên] Lần                        126,000
  6 Điện cơ vùng đáy chậu (EMG) Lần                141,000                      136,000
  7 Đo điện thế kích thích bằng điện cơ Lần                128,000                      126,000
  8 Ghi điện cơ bằng điện cực kim Lần                        126,000
  9 Điện cơ sợi đơn cực (SFEMG) Lần                128,000                      126,000
  10 GIẢI PHẪU BỆNH      
  11 Tế bào học đờm Lần                159,000                      147,000
  12 Chọc hút các hạch Lần                258,000                      238,000
  13 Tế bào học dịch màng khớp Lần                159,000                      147,000
  14 Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp Lần                258,000                      238,000
  15 Chọc hút mô mềm Lần                258,000                      238,000
  16 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết Lần                328,000                      304,000
  17 xét nghiệm tế bào các loại dịch Lần                159,000                      147,000
  18 Tế bào học nước tiểu Lần                159,000                      147,000
  19 Chọc hút các khối u Lân                258,000                      238,000
  20 Chọc hút tuyến nước bọt Lần                258,000                      238,000
  21 Tế bào học dịch màng bụng, màng tim Lần                159,000                      147,000
  22 Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy Lần                159,000                      147,000
  23 Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh Lần                533,000                      493,000
  24 Nội Soi Tai Mũi Họng      
  25 Nội soi tai Lần                  40,000                        50,000
  26 Nội soi họng Lần                  40,000                        50,000
  27 Nội soi mũi Lần                  40,000                        50,000
  28 Nội soi Tai mũi họng [khám yêu cầu] Lần                        350,000
  29 Nội soi Tai mũi họng [khám yêu cầu - chuyên khoa] Lần                        200,000
  30 Nội soi tai mũi họng Lần                104,000                      202,000
  31 ĐỒ VẢI      
  32 Quần xanh Cái                        100,000
  33 Áo xanh Cái                        100,000
  34 Áo vàng Cái                          50,000
  35 Áo kẻ Cái                        150,000
  36 Màn tuyn Cái                        100,000
  37 Chăn len Cái                        200,000
  38 Chăn kaki Cái                        300,000
  39 Thẻ xe miễn phí Cái                        100,000
  40 Quần kẻ Cái                        150,000
  41 Vỏ gối Cái                          50,000
  42 Áo choàng phẫu thuật Cái                        200,000
  43 Thẻ chăm sóc Cái                          50,000
  44 Đổi Áo xanh Cái    
  45 Đổi Quần xanh ( váy) Cái    
  46 Đổi Quần kẻ Cái    
  47 Đổi Áo kẻ Cái    
  48 Đổi Thẻ chăm sóc Cái    
  49 Đổi Áo vàng Cái    
  50 Đổi Thẻ xe miễn phí Cái    
  51 Đổi Áo choàng phẫu thuật Cái    
  52 Đổi Chăn len Cái    
  53 Đổi Chăn Kaki Cái    
  54 Đổi Vỏ gối Cái    
  55 Đổi Màn tuyn Cái    
  56 CHỤP X-QUANG      
  57 Chụp đáy mắt không huỳnh quang Lần                214,000                      211,000
  58 Chụp Xquang răng toàn cảnh Lần                  65,400                        69,000
  59 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng, cúi - ngửa tối đa                    97,200                        94,000
  60 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) lần                 609,000                      594,000
  61 Chụp Xquang xương cổ tay phải thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
  62 Chụp Xquang xương bàn ngón tay trái thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
  63 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng, chếch 3/4 trái - phải Lần                  97,200                        94,000
  64 Chụp Xquang khớp khuỷu tay trái thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
  65 Chụp Xquang khớp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
  66 Chụp Xquang xương bàn ngón tay phải thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
  67 Chụp Xquang xương cổ chân phải thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
  68 Chụp Xquang xương cổ chân trái thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
  69 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân trái thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
  70 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân phải thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
  71 Chụp Xquang xương cổ tay trái thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
  72 Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) Lần                  18,900                        69,000
  73 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
  74 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng, nghiêng, chếch 3/4 trái - phải Lần                  97,200                        94,000
  75 Chụp Xquang Blondeau + Hirtz Lần                  65,400                        69,000
  76 Chụp XQ cẳng chân phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  77 Chụp XQ sọ tiếp tuyến Lần                  65,400                        69,000
  78 Chụp XQ đỉnh phổi ưỡn Lần                  65,400                        69,000
  79 Chụp XQ khớp gối trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  80 Chụp XQ xương cẳng chân trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  81 Chụp XQ cổ chân phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  82 Chụp XQ xương cổ chân thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  83 Chụp XQ xương cổ chân trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  84 Chụp XQ xương gót phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  85 Chụp XQ xương gót phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  86 Chụp XQ xương gót trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  87 Chụp XQ xương bàn chân phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  88 Chụp XQ xương bàn chân phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  89 Chụp XQ xương bàn chân trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  90 Chụp XQ xương bàn chân trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  91 Chụp XQ khớp khuỷu tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  92 Chụp XQ ngực [tim phổi] nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  93 Chụp XQ khớp gối phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  94 Chụp XQ xương đùi trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  95 Chụp XQ xương đùi trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  96 Chụp XQ khớp gối trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  97 Chụp XQ xương đùi phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  98 Chụp XQ khớp thái dương hàm hai bên. Lần                  65,400                        69,000
  99 Chụp XQ xương bả vai phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  100 Chụp XQ xương bàn tay trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  101 Chụp XQ cột sống cùng cụt thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  102 Chụp XQ cột sống thắt lưng ngửa tối đa. Lần                  65,400                        69,000
  103 Chụp XQ cột sống thắt lưng cúi tối đa. Lần                  65,400                        69,000
  104 Chụp XQ cột sống cùng – cụt nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  105 Chụp XQ cột sống thắt lưng nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  106 Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch ¾ phải. Lần                  65,400                        69,000
  107 Chụp XQ xương đùi phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  108 Chụp XQ bàn tay trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  109 Chụp XQ xương cánh tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  110 Chụp XQ xương bả vai trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  111 Chụp XQ cột sống cổ thẳng nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  112 Chụp XQ cột sống cổ thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  113 Chụp XQ khớp vai phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  114 Chụp XQ khớp vai phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  115 Chụp XQ cột sống cổ thẳng nghiêng [thực quản thẳng]. Lần                  65,400                        69,000
  116 Chụp XQ xương gót chân trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  117 Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch ¾ trái. Lần                  65,400                        69,000
  118 Chụp XQ sọ nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  119 Chụp XQ sọ thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  120 Chụp XQ khớp cùng chậu phải. Lần                  65,400                        69,000
  121 Chụp XQ khớp khuỷu tay phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  122 Chụp XQ xương cẳng tay phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  123 Chụp XQ ổ bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  124 Chụp XQ xương cánh tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  125 Chụp XQ cột sống ngực thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  126 Chụp XQ xương bả vai phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  127 Chụp XQ xương cẳng tay trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  128 Chụp XQ xương cổ tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  129 Chụp XQ xương cổ tay trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  130 Chụp XQ xương cổ tay trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  131 Chụp XQ xương ức: thẳng- nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  132 Chụp Xquang Stenvers Lần                  65,400                        69,000
  133 Chụp Xquang Hirtz Lần                  65,400                        69,000
  134 Chụp Xquang Blondeau Lần                  65,400                        69,000
  135 Chụp Xquang hàm chếch phải Lần                  65,400                        69,000
  136 Chụp XQ xương bàn chân trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  137 Chụp XQ khung chậu nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  138 Chụp XQ cột sống cổ nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  139 Chụp XQ xương ức thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  140 Chụp XQ xương ức nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  141 Chụp XQ khớp gối phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  142 Chụp XQ xương cổ tay phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  143 Chụp XQ xương bàn chân phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  144 Chụp XQ cột sống thắt lưng thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  145 Chụp XQ khớp vai trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  146 Chụp XQ mặt thấp hoặc mặt cao Lần                  65,400                        69,000
  147 Chụp XQ khớp vai trái nghiêng hoặc chếch. Lần                  65,400                        69,000
  148 Chụp XQ xương đòn trái thẳng hoặc chếch. Lần                  65,400                        69,000
  149 Chụp XQ xương bàn tay trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  150 Chụp XQ xương cánh tay phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  151 Chụp XQ xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến. Lần                  65,400                        69,000
  152 Chụp XQ mặt nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  153 Chụp XQ mặt thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  154 Chụp XQ xương bả vai trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  155 Chụp Xquang ngực thẳng Lần                  65,400                        69,000
  156 Chụp Xquang ngực chếch [tim phổi chếch] Lần                  65,400                        69,000
  157 Chụp XQ xương gót chân trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  158 Chụp XQ khớp gối trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  159 Chụp XQ khớp háng phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  160 Chụp XQ xương cẳng chân phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  161 Chụp XQ xương cẳng chân trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  162 Chụp XQ xương đùi phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  163 Chụp XQ xương đùi trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  164 Chụp XQ xương gót chân phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  165 Chụp XQ xương cẳng tay trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  166 Chụp XQ xương cánh tay trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  167 Chụp XQ xương cổ tay phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  168 Chụp XQ đường mật qua Kehr [chưa có thuốc cản quang] Lần                240,000                      225,000
  169 Chụp Xquang Schuller tai trái. Lần                  65,400                        69,000
  170 Chụp XQ xương cẳng chân trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  171 Chụp XQ khớp háng thẳng hai bên. Lần                  65,400                        69,000
  172 Chụp XQ cột sống ngực thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  173 Chụp XQ khớp cùng chậu trái. Lần                  65,400                        69,000
  174 Chụp XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị. Lần                  65,400                        69,000
  175 Chụp XQ thực quản cổ nghiêng  [có uống thuốc cản quang] Lần                224,000                      209,000
  176 Chụp XQ xương bả vai phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  177 Chụp XQ khớp khuỷu tay trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  178 Chụp XQ khớp thái dương hàm trái. Lần                  65,400                        69,000
  179 Chụp XQ khớp thái dương hàm phải. Lần                  65,400                        69,000
  180 Chụp XQ xương bàn tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  181 Chụp XQ cột sống cổ chếch ¾ trái. Lần                  65,400                        69,000
  182 Chụp XQ cột sống ngực nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  183 Chụp XQ niệu đạo bàng quang ngược dòng. Lần                564,000                      549,000
  184 Chụp Xquang Schuller tai phải. Lần                  65,400                        69,000
  185 Chụp XQ cột sống cổ chếch ¾ phải. Lần                  65,400                        69,000
  186 Chụp XQ xương cánh tay trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  187 Chụp XQ xương cánh tay trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  188 Chụp XQ cột sống cổ chếch ¾ trái - phải. Lần                  65,400                        69,000
  189 Chụp Xquang ruột non Lần                224,000                      209,000
  190 Chụp XQ xương bàn chân trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  191 Chụp XQ xương cẳng tay phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  192 Chụp XQ xương đòn phải. Lần                  65,400                        69,000
  193 Chụp XQ khuỷu tay trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  194 Chụp XQ xương cẳng tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  195 Chụp XQ xương cẳng tay trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  196 Chụp XQ xương bàn tay phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  197 Chụp XQ xương cổ tay trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  198 Chụp XQ khớp háng trái thẳng nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  199 Chụp Xquang khung chậu thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  200 Chụp XQ khớp khuỷu tay trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  201 Chụp XQ mặt thẳng nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  202 Chụp XQ cột sống thắt lưng thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  203 Chụp XQ cột sống thắt lưng cúi - ngửa tối đa. Lần                  65,400                        69,000
  204 Chụp XQ hộp sọ thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  205 Chụp XQ khớp cổ chân phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  206 Chụp XQ xương khớp cổ chân trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  207 Chụp XQ bể thận-niệu quản xuôi dòng Lần                609,000                      594,000
  208 Chụp XQ niệu quản-bể thận ngược dòng Lần                564,000                      549,000
  209 Chụp XQ thực quản dạ dày Lần                224,000                      209,000
  210 Chụp XQ đại tràng Lần                264,000                      249,000
  211 Chụp XQ tuyến nước bọt Lần                386,000                      371,000
  212 Chụp XQ ống tuyến sữa Lần                386,000                      371,000
  213 Chụp XQ hốc mắt thẳng nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  214 Chụp XQ xương cẳng chân phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  215 Chụp XQ xương bả vai thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  216 Chụp Xquang hàm chếch một bên [hàm chếch trái-  phải] Lần                  65,400                        69,000
  217 Chụp Xquang Schuller [schuller tai 2 bên] Lần                  65,400                        69,000
  218 Chụp XQ xương khớp cổ chân phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  219 Chụp XQ hàm chếch trái. Lần                  65,400                        69,000
  220 Chụp XQ xương bả vai trái thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  221 Chụp Xquang đường dò Lần                406,000                      391,000
  222 Chụp XQ xương cánh tay phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  223 Chụp XQ xương bàn tay phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
  224 Chụp XQ khớp khuỷu tay phải thẳng - nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
  225 Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch ¾  trái - phải. Lần                  65,400                        69,000
  226 SUẤT ĂN      
  227 E: 1200 - 1300, P: 40-50g (01 mềm - cơm + 1 quả - cơm) (Áp dụng cho BN tim mạch, trước, sau PT Tự chọn) Lần                        112,000
  228 1500 - 1600, P: 60-70g ( 1 mềm, 2 cơm, 1 quả) ( suy tim, THA, Tự chọn) Lần                          88,000
  229 E: 1600 - 1800, P: 60-70g (3 mềm, 1 chè, 1 Ensure(21h)) (Áp dụng cho bệnh tim mạch, Tự chọn) Lần                        139,000
  230 1300 - 1400, P: 50 - 60g ( 3 mềm, 1 chè, 1 quả) (  suy tim, THA, Tự chọn) Lần                          85,000
  231 E: 1500, P: 65g, G: 54% (3 mềm, 1 sữa Fressubin) (Suy tim, Tự chọn ) Lần                        136,000
  232 E: 2400, P: 120g, G: 45% ( 6 sữa Fressubin) (BN suy dinh dưỡng, suy tim, hạn chế dịch) Lần                        497,000
  233 E: 750, P: 27g, G: 42% (3 lon sữa Ensure nước) ( Bệnh tim mạch, tự chọn ) Lần                        120,000
  234 E: 500, P: 18g, G: 28% (2 lon sữa Ensure nước) ( Bệnh tim mạch, tự chọn ) Lần                          80,000
  235 E: 1200-1400, P: 25-35g, G:60-70% (04 bữa: 3 mềm, 1 phụ)(6h-11h-15h-17h) (áp dụng cho các bệnh suy thận giai đoạn cuối chưa TNT, +/- ĐTĐ) Lần                          50,000
  236 E: 1200-1400, P: 25-35g, G:60-65% (04 bữa: mềm- cơm - cơm)(6h-11h-17h) (áp dụng cho các bệnh suy thận giai đoạn cuối chưa TNT, +/- ĐTĐ) Lần                          50,000
  237 E: 250, P: 9g, G: 14% ( 1 lon sữa Ensure nước) (Bệnh tim mạch, Tự chọn ) Lần                          40,000
  238 E: 1500-1600, G50-60% (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường/THA) Lần                          61,000
  239 E: 400, P: 20g ( 1 lon Fressubin nước )( BN suy dinh dưỡng, suy tim, hạn chế dịch ) Lần                          85,000
  240 E: 1400-1500, P: 50-60g (04 bữa nhạt: cháo-súp đặc chè-phở)(6h-10h-14h-18h) (Áp dụng cho bệnh nhân suy tim-THA) Lần                          66,000
  241 E: 1400-1600, P:25-35g, G: 60-70%, L: 15-20% (04 bữa: mềm- 2 cơm- 1 phụ)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ IV chưa TNT) Lần                          68,000
  242 E:1500-1700,G: 50-60%, L: 15-20% (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân xơ gan còn bù/ĐTĐ) Lần                          50,000
  243 E:700-900, P:45-55g (03 bữa: mềm-mềm-mềm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh viêm dạ dày, ruột, PT tiêu hóa) Lần                          50,000
  244 E:1200-1400, G: 50-60% (02 bữa: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) Lần                          33,000
  245 E:1200-1400, L: 15-20% (02 bữa nhạt: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho các bệnh nhân +/- tăng huyết áp, +/- tăng cholesterol máu) Lần                          33,000
  246 E:1600-1800, P:60-70g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          50,000
  247 E:1600-1800, P: 60-70g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân hệ ngoại) Lần                          50,000
  248 E:1800-2000, P:70-80g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          61,000
  249 E:1800-2000, P: 70-80g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân hệ ngoại) Lần                          61,000
  250 E: 1400-1600, P:40-50g, G: 60-65%, L: 15-25% (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ I, II, VCTC, +/- ĐTĐ) Lần                          50,000
  251 E:2000-2200, P:80-100g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          66,000
  252 E:2000-2100, P: 80-100g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân hệ ngoại) Lần                          66,000
  253 E: 1400-1600, P:35-40g, G: 55-65%, L: 15-20% (4 bữa: mềm-mềm-chè-miến xào)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho bệnh suy thận độ III, +/- ĐTĐ) Lần                          72,000
  254 E: 1400-1600, P:25-35g, G: 60-70%, L: 15-20% (04 bữa: mềm-mềm- chè-miến xào)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ IV chưa TNT) Lần                          66,000
  255 E:1500-1700, P: 60-70g (02 bữa: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân hệ ngoại) Lần                          55,000
  256 E:1400-1600, P:50-60g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          50,000
  257 E: 700-800, G: 50-60% ( 03 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường ăn qua sonde). Lần                          39,000
  258 E: 1200-1300, P:45-55g (04 bữa: cháo)(6h-10h-14h-18h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          61,000
  259 E: 700-900, P:45-55g (03 bữa: mềm-mềm-mềm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          50,000
  260 E: 800-900, P: 20-25g ( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). Lần                          39,000
  261 E: 700-900, P: 20-25g, G: 50-60% ( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h )( cho bệnh nhân đái tháo đường- suy thận ăn qua sonde). Lần                          39,000
  262 E: 900-1000, P:50-55g (01 bữa: cơm)(11h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          33,000
  263 E: 600-700, P:30-40g (01 bữa: cơm)(11h hoặc 17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          28,000
  264 E: 800-900,L:15-20%, P: 37-42g ( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân tim mạch ăn qua sonde). Lần                          50,000
  265 E: 800-900,L:15-20% ( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân RLCH Lipid ăn qua sonde). Lần                          50,000
  266 E: 1400-1500, P:60-70g (02 bữa: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          55,000
  267 E: 800-900,L:12-15%, P: 37-42g ( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h )( cho bệnh nhân gan mật ăn qua sonde). Lần                          44,000
  268 E: 600-700, P:25-30g (02 bữa: cháo)(giờ theo bs chỉ định)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          33,000
  269 E: 700-800,L:12-15%, P: 30-35g (  03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân xơ gan mất bù ăn qua sonde). Lần                          44,000
  270 E: 600-700, P:25-35g (01 bữa: cơm)(11h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          22,000
  271 E: 1100-1200, P:45-55g (02 bữa: mềm-cơm)(6h-11h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          39,000
  272 E: 1900-2000, P:80-100g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          66,000
  273 E: 2000-2300, P:80-100g (04 bữa: phở-sữa hộp-cơm-cơm)(6h-9h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh nhân bồi dưỡng) Lần                          83,000
  274 E: 2000-2100, P:90-100g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          77,000
  275 E: 900-1000, P:30-40g (03 bữa cháo)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh trừ suy thận) Lần                          44,000
  276 E: 1300-1500, P:50-60g (02 bữa: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          33,000
  277 E: 1400-1600, P:65-75g (02 bữa: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          44,000
  278 E: 200-300, P:15-20g (01 bữa: mềm)(6h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          17,000
  279 E: 250-350, P:18-25g (01 bữa: mềm)(6h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                          22,000
  280 E: 1800-2000, P:80-90g, G: 60-65%, L:15-20% (04 bữa : mềm-cơm-chè-cơm)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận chạy TNT chu kỳ 3 lần/tuần, HCTH, +/- ĐTĐ) Lần                          72,000
  281 E: 1800-2000, P:60-70g, G: 65-70%, L: 15-20% (04 bữa: mềm-cơm miến-chè-cơm miến)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ I, II, VCT cấp) Lần                          66,000
  282 E: 1800-2000, P:50-60g, G: 65-70%, L: 15-20% (03 bữa: mềm-cơm miến-cơm miến)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ III) Lần                          61,000
  283 E: 1800-2000, P:40-50g, G: 65-70%, L:15-20% (03 bữa: mềm-cơm miến-cơm miến)(6h-11h-17h)(áp dụng cho bệnh suy thận độ IV chưa chạy TNT) Lần                          50,000
  284 E: 1600-1800, P:70-80g, G: 60-65%, L: 15-20% (04 bữa: mềm-cơm-chè-cơm)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận chạy TNT chu kỳ 3 lần/tuần, HCTH, +/- ĐTĐ) Lần                          72,000
  285 E: 1600-1800, P:50-60g, G: 65-70%, L: 15-25% (03 bữa: mềm-cơm miến-cơm miến)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ I, II, VCT cấp) Lần                          61,000
  286 E: 1600-1800, P:40-50g, G: 65-70%, L: 15-20% (03 bữa: phở-cơm miến-cơm miến)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ III) Lần                          50,000
  287 E: 1600-1800, P:35-45g, G: 65-70%, L: 15-20%(03 bữa: mềm-cơm-cơmn)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ IV chưa chạy TNT) Lần                          50,000
  288 E: 1400-1600, P:60-70g, G: 60-65%, L:15-20% (04 bữa: mềm-cơm-chè-cơm)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận chạy TNT chu kỳ 3 lần/tuần, HCTH, +/- ĐTĐ) Lần                          72,000
  289 E: 1200-1400, G50-60% (3 bữa : mền-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                          50,000
  290 E: 1300-1500, G50-60% (3 bữa : cháo-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                          50,000
  291 E: 700-800, G 50-60% (03 bữa cháo)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                          44,000
  292 E: 1400-1600, L: 15 - 20% (3 bữa : mềm- cơm -cơm (6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường có RLCH Lipid) 1                          50,000
  293 E: 1600-1800, L:15-20%(3 bữa : mềm-cơm-cơm )(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường có RLCH Lipid) 1                          61,000
  294 E: 1600-1700, G50-60%, P: 50-60g (3 bữa nhạt : mềm-cơm-cơm miến)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường có suy thận) 1                          50,000
  295 E: 1600-1700, G50-60%, P: 45-50g (3 bữa nhạt : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường có gout) 1                          50,000
  296 E: 200-300, G50-60% (01 bữa : Mềm)(6h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                          17,000
  297 E: 450-550, G50-60% (1 bữa: cơm)(11h hoặc 17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                          17,000
  298 E: 1300-1400, G50-60% (04 bữa: cháo)(6h-10h-14h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                          66,000
  299 E: 1600-1700, G50-60% (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                          66,000
  300 E: 1800-1900, G50-60% (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                          66,000
  301 E: 1300-1500, L: 15-20% (03 bữa nhạt: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân THA, tăng cholescherol máu) 1                          50,000
  302 E: 1500-1700, P: 55-60g (03 bữa nhạt: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân suy tim-THA) 1                          50,000
  303 E: 1500-1700, P: 60-70g (03 bữa nhạt: mền-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân suy tim-THA) 1                          61,000
  304 E: 1200-1300, P: 40-50g (04 bữa nhạt: cháo-súp đặc-chè-súp đặc)(6h-10h-14h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân suy tim mất bù/THA) 1                          61,000
  305 E: 1500-1600, P: 50-60g (05 bữa nhạt: cháo-súp-chè-phở-ngũ cốc)(6h-9h-12h-15h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân viêm dạ dày, ruột, PT tiêu hóa) 1                          61,000
  306 E: 1800-2000, P: 75-90g (06 bữa: cháo-ngũ cốc-súp-chè-phở-ngũ cốc)(6h-9h-12h-15h-18h-21h) ( Áp dụng cho bệnh nhân viêm dạ dày, ruột, PT tiêu hóa) 1                          66,000
  307 E: 1500-1800, P: 60-65g (03 bữa : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân viêm gan cấp) 1                          50,000
  308 E: 1500-1800, P: 75-90g (03 bữa : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân viêm gan mạn, xơ gan còn bù) 1                          61,000
  309 E: 1500-1600, P: 45-55g (04 bữa nhạt : mềm-cơm-chè-phở)(6h-11h-15h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân xơ gan mất bù) 1                          61,000
  310 E: 1500-1600, P: 45-55g (04 bữa nhạt : cháo-phở-chè-súp khoai)(6h-11h-15h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân xơ gan mất bù) 1                          61,000
  311 E: 1800-2000, P: 85-95g (03 bữa : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân ĐTĐ/xơ gan còn bù) 1                          66,000
  312 E: 1500-1600, P: 60-70g (04 bữa nhạt : mềm-súp khoai-cháo-mềm)(6h-10h-14h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân ĐTĐ/xơ gan còn bù) 1                          66,000
  313 E: 1500-1600, P: 60-70g (03 bữa nhạt : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân xơ gan mất bù) 1                          61,000
  314 E: 1500-1800, P: 60-70g (03 bữa : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân Gout cân nặng bình thường) 1                          61,000
  315 E: 1300-1400, P: 45-55g (03 bữa : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân Gout thừa cân) 1                          50,000
  316 E: 300, P: 15g( 01 bữa súp khoai, 300ml /bữa.( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          17,000
  317 E: 1400-1500, P: 60-65g( 06 bữa súp khoai không sữa , 250ml /bữa(6h- 9h-12h-15h-18h-21h)( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          86,000
  318 E: 300-400 , P: 15g( 03 bữa súp khoai, 100ml /bữa ( 6h-11h-17h).( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          23,000
  319 E: 600-700, P: 30-35g( 03 bữa súp khoai, 200ml /bữa. ( 6h-11h-17h) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          33,000
  320 E: 900-1000, P: 40-45g( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          50,000
  321 E: 400-500, P: 20g( 04 bữa súp khoai, 100ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          31,000
  322 E: 600-700, P: 40g( 04 bữa súp khoai, 200ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          44,000
  323 E: 1200-1300, P: 55-60g( 04 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). Lần                          66,000
  324 E: 800-900, P:35- 40g( 05 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          50,000
  325 E: 1300-1400, P:60-65g( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa  ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          72,000
  326 E: 1500-1700, P: 75-80g( 05 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          83,000
  327 E: 600-700, P: 30-35g ( 06 bữa súp khoai, 100ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          46,000
  328 E: 1200-1300, P: 60-65g ( 06 bữa súp khoai, 200ml /bữa.( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). lần                          66,000
  329 E: 1800-2000, P: 90g( 06 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h )  ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                          99,000
  330 E: 1400-1500, P: 50-55g( 05 bữa : 03 súp khoai, 300ml /bữa- 02 bữa cháo xen kẽ ( 6h-9h-12h-15h-18h ( cho bệnh nhân ăn đường miệng). 1                          72,000
  331 E: 900-1000, G: 50-60% ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường ăn qua sonde). 1                          53,000
  332 E: 1200-1300, G: 50-60% ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường ăn qua sonde). 1                          66,000
  333 E: 1500, G: 50-60% ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h )  ( cho bệnh nhân đái tháo đường ăn qua sonde). 1                          79,000
  334 E: 600-700, G: 50-60% ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường ăn qua sonde). 1                          33,000
  335 E: 900-1000, P: 23-27g ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). 1                          44,000
  336 E: 1100-1300, P: 30-35g ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). 1                          55,000
  337 E: 1400-1500, P: 35-40g ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). 1                          66,000
  338 E: 500-600, P: 15-20g ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). 1                          26,000
  339 E: 1200-1400, P: 40-45g(06 bữa nhạt: súp lỏng qua sonde, 250ml/bữa (6h-9h-12h-15h-18h-21h)(cho bệnh nhân Suy thận gđ I-II có suy gan, tăng billirubin) 1                          66,000
  340 E: 800-1000, P: 23-27g, G: 50-60% ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường- suy thận ăn qua sonde). 1                          44,000
  341 E: 1100-1300, P: 30-35g,G: 50-60% ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). 1                          55,000
  342 E: 1300-1500, P: 35-40g,G: 50-60% (  06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h  ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường- suy thận ăn qua sonde). 1                          66,000
  343 E: 500-600, P: 15-20g,G: 50-60% ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường- suy thận ăn qua sonde). 1                          26,000
  344 E: 900-1000,L:15-20%, P: 40-45g ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân tim mạch ăn qua sonde). 1                          57,000
  345 E: 1000-1300,L:15-20%, P: 50-55g ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân tim mạch ăn qua sonde). 1                          72,000
  346 E: 1400-1500,L:15-20%, P: 65-70g ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân tim mạch ăn qua sonde). 1                          86,000
  347 E: 500-600,L:15-20%, P: 25-30g ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân tim mạch ăn qua sonde). 1                          35,000
  348 E: 900-1000,L:15-20% ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân RLCH Lipid ăn qua sonde). 1                          57,000
  349 E: 1200-1300,L:15-20% ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân RLCH Lipid ăn qua sonde). 1                          72,000
  350 E: 1400-1600,L:15-20% ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân RLCH Lipid ăn qua sonde). 1                          86,000
  351 E: 500-600,L:15-20% ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân RLCH Lipid ăn qua sonde). 1                          35,000
  352 E: 900-1000,L:12-15%, P: 40-45g ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân gan mật ăn qua sonde). 1                          53,000
  353 E: 1100-1300,L:12-15%, P: 50-60g ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân gan mật ăn qua sonde). 1                          66,000
  354 E: 1400-1500,L:12-15%, P: 65-70g ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân gan mật ăn qua sonde). 1                          79,000
  355 E: 500-600,L:12-15%, P: 25-30g ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân gan mật ăn qua sonde). 1                          33,000
  356 E: 800-1000,L:12-15%, P: 35-40g ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân xơ gan mất bù ăn qua sonde). 1                          48,000
  357 E: 1000-1200,L:12-15%, P: 44-47g ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân xơ gan mất bù ăn qua sonde). 1                          61,000
  358 E: 1300-1500,L:12-15%, P: 54-57g ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân xơ gan mất bù ăn qua sonde). 1                          73,000
  359 E: 500-600,L:12-15%, P: 20-25g ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân xơ gan mất bù ăn qua sonde). 1                          31,000
  360 E: 200, P:5g (06 bữa: nước cháo, 200ml/bữa. (6h-9h-12h-15h-18h-21h) (Tập ăn sau PT, viêm tụy cấp) 1                          22,000
  361 E: 270-300, P:7-9g (06 bữa: cháo, 200ml/bữa. (6h-9h-12h-15h-18h-21h) (Tập ăn sau PT, viêm tụy cấp) 1                          22,000
  362 E: 400-500, P:15g (06 bữa cháo, 200ml/bữa. (6h-9h-12h-15h-18h-21h) (Tập ăn sau PT, viêm tụy cấp) 1                          28,000
  363 (01 dây truyền, 02 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                          20,000
  364 (01 dây truyền, 04 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                          25,000
  365 (01 dây truyền, 06 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                          30,000
  366 (01 dây truyền, 08 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                          35,000
  367 (01 dây truyền, 10 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                          40,000
  368 (01 dây truyền, 12 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                          45,000
  369 (Dưới 04 giường 02 phích/ngày) (Sáng, chiều) 1                            5,000
  370 (Từ 05 đến 08 giường 04 phích/ngày) (Sáng, chiều) 1                          10,000
  371 (Người bệnh 01 phích/ngày) (Sáng, chiều) 1                            2,500
  372 (Người bệnh 02 phích/ngày) (Sáng, chiều) 1                            5,000
  373 SIÊU ÂM      
  374 Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                917,000                      904,000
  375 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                176,000                      169,000
  376 Chọc hút dịch ổ khớp dưới hướng dẫn siêu âm Lần                152,000                      140,000
  377 Đốt sóng cao tần điều trị các u tạng dưới hướng dẫn siêu âm Lần             1,235,000                   1,179,000
  378 Siêu âm tim cản âm Lần                257,000                      246,000
  379 Đốt sóng cao tần điều trị u gan dưới hướng dẫn siêu âm Lần             1,235,000                   1,179,000
  380 Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (RFA) dưới hướng dẫn siêu âm Lần             1,235,000                   1,179,000
  381 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua trực tràng dưới hướng dẫn siêu âm Lần                609,000                      589,000
  382 Sinh thiết hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm Lần                828,000                      808,000
  383 Sinh thiết phần mềm dưới hướng dẫn siêu âm Lần                828,000                      808,000
  384 Chọc hút nang, tiêm xơ dưới hướng dẫn siêu âm Lần                431,000                      418,000
  385 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm Lần                828,000                      808,000
  386 Sinh thiết gan dưới hướng dẫn siêu âm Lần             1,002,000                      978,000
  387 Siêu âm can thiệp - chọc hút nang gan Lần                558,000                      547,000
  388 Siêu âm can thiệp - Chọc hút tế bào khối u gan, tụy, khối u ổ bụng bằng kim nhỏ Lần                558,000                      547,000
  389 Siêu âm can thiệp - Chọc hút và tiêm thuốc điều trị nang gan Lần                558,000                      547,000
  390 Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm Lần                152,000                      145,000
  391 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm Lần                151,000                      144,000
  392 Chọc nang tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm Lần                221,000                      214,000
  393 Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm Lần                177,000                      170,000
  394 Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                558,000                      547,000
  395 Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
  396 Dẫn lưu các ổ dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn siêu âm Lần                597,000                   2,058,000
  397 Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                597,000                   2,058,000
  398 Siêu âm ổ bụng (gan mật). Lần                  43,900                        49,000
  399 Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng Lần                181,000                      176,000
  400 Siêu âm khớp Lần                  43,900                        49,000
  401 Siêu âm tuyến giáp Lần                  43,900                        49,000
  402 Siêu âm hệ tiết niệu. Lần                  43,900                        49,000
  403 Siêu âm phần mềm. Lần                  43,900                        49,000
  404 Siêu âm hạch vùng cổ Lần                  43,900                        49,000
  405 Siêu âm tim 4D Lần                457,000                      446,000
  406 Siêu âm tim qua thực quản Lần                805,000                      794,000
  407 Siêu âm Doppler xuyên sọ Lần                        211,000
  408 Siêu âm tim, màng tim qua thực quản Lần                805,000                      794,000
  409 Siêu âm nội mạch Lần             1,998,000                   1,970,000
  410 Siêu âm bẹn bìu Lần                  43,900                        49,000
  411 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu Lần                  43,900                        49,000
  412 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu Lần                  43,900                        49,000
  413 Siêu âm tuyến vú hai bên Lần                  43,900                        49,000
  414 Siêu âm tinh hoàn hai bên Lần                  43,900                        49,000
  415 Siêu âm 3D/4D tim Lần                457,000                      446,000
  416 Siêu âm màng phổi Lần                  43,900                        49,000
  417 Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu Lần                  43,900                        49,000
  418 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh Lần                  43,900                        49,000
  419 Siêu âm tim cấp cứu tại giường Lần                222,000                      211,000
  420 Siêu âm 3D/4D trực tràng Lần                181,000                      176,000
  421 Siêu âm Doppler mạch máu Lần                222,000                      211,000
  422 Siêu âm Doppler tim Lần                222,000                      211,000
  423 Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc) Lần                587,000                      576,000
  424 Siêu âm ổ bụng (gan mật, hệ tiết niệu) Lần                  43,900                        49,000
  425 Siêu âm nhãn cầu Lần                  43,900                        49,000
  426 Holter huyết áp Lần                198,000                      191,000
  427 Holter điện tâm đồ Lần                198,000                      191,000
  428 Chọc hút, sinh thiết khối u trung thất qua siêu âm thực quản Lần             2,897,000                   2,871,000
  429 CHỤP MRI      
  430 Chụp MRI sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
  431 Chụp MRI cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
  432 Chụp MRI khớp háng trái có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T). Lần             2,214,000                   2,336,000
  433 Chụp MRI cột sống cổ (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
  434 Chụp MRI sọ não (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
  435 Chụp MRI cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
  436 Chụp MRI cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
  437 Chụp MRI hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
  438 Chụp MRI khớp gối trái có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
  439 Chụp MRI khớp gối phải có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)  Lần             2,214,000                   2,336,000
  440 Chụp MRI khớp cùng - chậu có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
  441 Chụp MRI hốc mắt và thần kinh thị giác (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
  442 Chụp MRI cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
  443 Chụp MRI khớp háng phải có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)  Lần             2,214,000                   2,336,000
  444 Chụp MRI khớp vai trái có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)  Lần             2,214,000                   2,336,000
  445 Chụp MRI khớp vai phải có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)  Lần             2,214,000                   2,336,000
  446 Chụp MRI khớp vai trái (0.2-1.5T)  Lần             1,311,000                   1,754,000
  447 Chụp MRI cột sống ngực (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
  448 Chụp MRI khớp háng trái (0.2-1.5T)  Lần             1,311,000                   1,754,000
  449 Chụp MRI khớp cùng chậu (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
  450 Chụp MRI khớp háng phải (0.2-1.5T)  Lần             1,311,000                   1,754,000
  451 Chụp MRI khớp vai phải (0.2-1.5T)  Lần             1,311,000                   1,754,000
  452 Chụp MRI khớp gối phải (0.2-1.5T)  Lần             1,311,000                   1,754,000
  453 Chụp MRI khớp gối trái (0.2-1.5T)  Lần             1,311,000                   1,754,000
  454 Chụp MRI xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
  455 Chụp MRI xương và tủy xương (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
  456 CHỤP CT-SCANER      
  457 Sinh thiết gan dưới cắt lớp vi tính Lần             1,900,000                   1,872,000
  458 Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần                732,000                      719,000
  459 Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần                732,000                      719,000
  460 Đốt sóng cao tần điều trị các u tạng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần             1,735,000                   1,679,000
  461 Đốt sóng cao tần điều trị u gan dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần             1,735,000                   1,679,000
  462 Chụp CLVT hệ tiết niệu không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  463 Chụp CLVT hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
  464 Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính lần             1,183,000                   1,159,000
  465 Sinh thiết xương dưới cắt lớp vi tính Lần             1,900,000                   1,872,000
  466 Dẫn lưu các ổ dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần             1,183,000                   1,159,000
  467 Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của chụp CLVT Lần             1,900,000                   1,872,000
  468 Chụp CLVT tiểu khung không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
  469 Sinh thiết phổi/màng phổi dưới cắt lớp vi tính Lần             1,900,000                   1,872,000
  470 Sinh thiết thận dưới cắt lớp vi tính Lần             1,700,000                   1,672,000
  471 Sinh thiết lách dưới cắt lớp vi tính Lần             1,900,000                   1,872,000
  472 Sinh thiết tạng hay khối ổ bụng dưới cắt lớp vi tính Lần             1,700,000                   1,672,000
  473 Chụp CLVT khớp gối trái có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
  474 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
  475 Chụp CLVT khớp háng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)  Lần             1,446,000                   1,431,000
  476 Chụp CLVT khớp gối trái không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)  Lần             1,446,000                   1,431,000
  477 Chụp CLVT lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
  478 Chụp CLVT xoang mặt hướng AXIAL không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần             1,446,000                   1,431,000
  479 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  480 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  481 Chụp CLVT xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  482 Chụp CLVT xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
  483 Chụp CLVT xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
  484 Chụp CLVT xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  485 Chụp CLVT lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  486 Chụp CLVT khớp gối trái không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  487 Chụp CLVT khớp háng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  488 Chụp CLVT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  489 Chụp CLVT ổ bụng không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần                522,000                      536,000
  490 Chụp CLVT cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  491 Chụp CLVT khớp gối phải không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  492 Chụp CLVT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
  493 Chụp CLVT cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  494 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần                522,000                      536,000
  495 Chụp CLVT xoang mặt hướng AXIAL không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần                522,000                      536,000
  496 Chụp CLVT khớp háng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)  Lần                632,000                      970,000
  497 Chụp CLVT khớp gối phải có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)  Lần                632,000                      970,000
  498 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
  499 Chụp CLVT cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
  500 Chụp CLVT cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
  501 Chụp CLVT lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
  502 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần             1,446,000                   1,431,000
  503 Chụp CLVT khớp gối phải không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)  Lần             1,446,000                   1,431,000
  504 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
  505 Chụp CLVT cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
  506 Chụp CLVT cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
  507 Chụp CLVT xoang mặt hướng AXIAL có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần                632,000                      970,000
  508 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần                632,000                      970,000
  509 Chụp CLVT xoang mặt AXIAL có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần             1,701,000                   2,266,000
  510 Chụp CLVT cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  511 Chụp CLVT lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  512 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần             1,701,000                   2,266,000
  513 Chụp CLVT cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  514 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  515 Chụp CLVT khớp gối trái có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)  Lần             1,701,000                   2,266,000
  516 Chụp CLVT khớp gối phải có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  517 Chụp CLVT động mạch chủ ngực (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  518 Chụp CLVT động mạch chủ bụng bao gồm cả thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  519 Chụp CLVT mạch máu chi trên (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  520 Chụp CLVT mạch máu chi dưới (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  521 Chụp CLVT cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  522 Chụp CLVT khớp háng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)  Lần             1,701,000                   2,266,000
  523 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  524 Chụp CLVT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần             1,701,000                   2,266,000
  525 Chụp CLVT động mạch vành, tim (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  526 Chụp CLVT mạch máu não (từ 64-128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  527 Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  528 Chụp CLVT động mạch phổi (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
  529 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 64-128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
  530 Chụp CLVT cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
  531 Chụp CLVT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
  532 Chụp CLVT ổ bụng không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần             1,446,000                   1,431,000
  533 Chụp CLVT tiểu khung có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần                632,000                      970,000
  534 Chụp CLVT tiểu khung không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần                522,000                      536,000
  535 Chụp CLVT bụng-tiểu khung có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần                632,000                      970,000
  536 Chụp CLVT bụng-tiểu khung không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần                522,000                      536,000
  537 Chụp CLVT khớp cùng chậu không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  538 Chụp CLVT khớp cùng chậu có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)  Lần                632,000                      970,000
  539 Chụp CLVT khớp cổ chân trái không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)  Lần                522,000                      536,000
  540 Chụp CLVT khớp cổ chân phải không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
  541 CĐHA KHÁC      
  542 Nong và đặt stent động mạch vành Lần             6,816,000                   6,696,000
  543 Nong và đặt stent các động mạch khác Lần             6,816,000                   6,696,000
  544 Nong và đặt stent động mạch thận Lần             9,066,000                   8,946,000
  545 Chụp, nong và đặt Stent động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần             9,066,000                   8,946,000
  546 Chụp và nong động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần             9,066,000                   8,946,000
  547 Chụp và nong cầu nối mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần             5,598,000                   5,502,000
  548 Chụp và nút động mạch phế quản số hóa xóa nền Lần             9,116,000                   8,996,000
  549 Chụp động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền (DSA) Lần             5,598,000                   5,502,000
  550 Chụp tĩnh mạch chi số hóa xóa nền (DSA) Lần             5,598,000                   5,502,000
  551 Chụp động mạch phế quản số hóa xóa nền (DSA) Lần             5,598,000                   5,502,000
  552 Chụp và can thiệp lấy huyết khối động mạch não số hóa xóa nền Lần             9,666,000                   9,546,000
  553 Phụ thu Chụp mạch và can thiệp (van tim, tim bẩm sinh, ĐMV...) dưới DSA Lần                     5,000,000
  554 Phụ thu Chụp mạch trên máy số hóa xóa nền (DSA) không can thiệp Lần                     2,000,000
  555 Chụp và nút dị dạng mạch các tạng số hóa xóa nền Lần             9,116,000                   8,996,000
  556 Chụp và can thiệp mạch phổi số hóa xóa nền  Lần             9,116,000                   8,996,000
  557 Chụp và nút mạch điều trị u gan số hóa xóa nền  Lần             9,116,000                   8,996,000
  558 Chụp động mạch vành Lần             5,916,000                   5,796,000
  559 Chụp và nút động mạch điều trị cầm máu các tạng số hóa xóa nền Lần             9,116,000                   8,996,000
  560 NỘI SOI      
  561 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần                723,000                      703,000
  562 Nội soi phế quản ống mềm [gây tê] Lần                753,000                      738,000
  563 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần                318,000                      305,000
  564 Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên Lần             1,164,000                   1,152,000
  565 Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ Lần             2,897,000                   2,871,000
  566 Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất Lần                525,000                      506,000
  567 Siêu âm nội soi Lần             1,164,000                   1,152,000
  568 Nội soi ổ bụng có sinh thiết Lần                982,000                      937,000
  569 NS dạ dày - sinh thiết Lần                433,000                      410,000
  570 NS đại tràng cấp cứu Lần                305,000                      287,000
  571 NS trực tràng - sinh thiết Lần                291,000                      278,000
  572 Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng qua đường mũi Lần                580,000                      541,000
  573 NS trực tràng không sinh thiết Lần                189,000                      179,000
  574 Nội soi trực tràng ống mềm. Lần                189,000                      179,000
  575 NS đại tràng gây mê Lần                580,000                      541,000
  576 NS trực tràng cấp cứu Lần                189,000                      179,000
  577 Nội soi siêu âm dẫn lưu nang tụy Lần             2,897,000                   2,871,000
  578 Nội soi ổ bụng Lần                825,000                      793,000
  579 Nội soi mật tuỵ ngược dòng để đặt Stent đường mật tuỵ Lần             2,678,000                   2,663,000
  580 Nối thông động- tĩnh mạch có dịch chuyển mạch Lần             1,351,000                   1,342,000
  581 Nội soi bơm rửa bàng quang, lấy máu cục Lần                893,000                      870,000
  582 Nội soi niệu đạo, bàng quang chẩn đoán Lần                925,000                      906,000
  583 Nội soi niệu quản chẩn đoán Lần                925,000                      906,000
  584 Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê Lần                290,000                      278,000
  585 Nội soi siêu âm trực tràng Lần             1,164,000                   1,152,000
  586 Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê Lần                290,000                      278,000
  587 NS dạ dày cấp cứu Lần                728,000                   2,191,000
  588 Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê Lần                513,000                      500,000
  589 NS đại tràng không sinh thiết Lần                305,000                      287,000
  590 Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê Lần                513,000                      500,000
  591 NS đại tràng Sigma Lần                305,000                      287,000
  592 Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê Lần                513,000                      500,000
  593 Nội soi đại tràng sigma Lần                305,000                      287,000
  594 Nội soi hạ họng ống mềm sinh thiết u gây tê Lần                513,000                      500,000
  595 NS trực tràng - sinh thiết Lần                291,000                      278,000
  596 Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê Lần                244,000                      231,000
  597 NS dạ dày không sinh thiết Lần                244,000                      231,000
  598 Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê Lần                244,000                      231,000
  599 Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê Lần                508,000                      492,000
  600 NS đại tràng - sinh thiết Lần                408,000                      385,000
  601 Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán gây tê Lần                508,000                      492,000
  602 Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết Lần                408,000                      385,000
  603 Nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật gây tê Lần                865,000                      834,000
  604 Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết Lần                408,000                      385,000
  605 Nội soi thanh quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê Lần                508,000                      492,000
  606 Nội soi thanh quản ống mềm sinh thiết u gây tê Lần                513,000                      500,000
  607 NS đại tràng tiêm cầm máu Lần                576,000                      544,000
  608 Nội soi khí quản ống mềm chẩn đoán gây tê Lần                865,000                      834,000
  609 Nội soi đặt catherter bàng quang niệu quản để chụp UPR Lần                645,000                      626,000
  610 Nội soi khí quản ống mềm lấy dị vật gây tê Lần                865,000                      834,000
  611 Nội soi mật tuỵ ngược dòng để chẩn đoán bệnh lý đường mật tuỵ. Lần             2,678,000                   2,663,000
  612 Nội soi khí quản ống mềm sinh thiết u gây tê Lần                865,000                      834,000
  613 Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê Lần                753,000                      738,000
  614 Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết u gây tê Lần             1,133,000                   1,105,000
  615 NS cắt polyp  Lần             1,038,000                   1,010,000
  616 Nội soi khí phế quản cấp cứu Lần             1,461,000                   1,443,000
  617 Nội soi can thiệp - tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản Lần                728,000                   2,191,000
  618 NS gắp dị vật ống tiêu hóa Lần             1,696,000                   1,678,000
  619 NS cắt polyp Lần             1,696,000                   1,678,000
  620 NS thắt TMTQ  Lần                728,000                   2,191,000
  621 Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng Lần             2,277,000                   2,239,000
  622 NS gắp bã thức ăn Lần                728,000                   2,191,000
  623 NS tiêm cầm máu Lần                728,000                   2,191,000
  624 NS kẹp Clip Lần                728,000                   2,191,000
  625 ĐIỆN TÂM ĐỒ      
  626 Điện tim thường Lần                  32,800                        45,900
  627 Ghi điện tim cấp cứu tại giường Lần                  32,800                        45,900
  628 Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ Lần                201,000                      187,000
  629 ĐIỆN NÃO ĐỒ      
  630 Ghi điện não đồ cấp cứu Lần                  64,300                        69,600
  631 Ghi điện não đồ vi tính Lần                  64,300                        69,600
  632 Ghi điện não đồ thông thường Lần                  64,300                        69,600
  633 ĐO LOÃNG XƯƠNG      
  634 Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA [1 vị trí] Lần                  82,300                        79,500
  635 Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] Lần                141,000                      139,000
  636 THĂM DÒ CHỨC NĂNG KHÁC      
  637 Gây mê khác Lần                699,000                      632,000
  638 Test chẩn đoán nhược cơ bằng điện sinh lý Lần                128,000                      126,000
  639 Test dung nạp Glucagon. Lần                  38,100                        37,400
  640 Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều cao qua đêm Lần                422,000                      407,000
  641 Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều thấp qua đêm Lần                262,000                      247,000
  642 Đo tốc độ phản xạ Hoffmann và sóng F của thần kinh ngoại vi bằng điện cơ Lần                128,000                      126,000
  643 Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh cảm giác Lần                128,000                      126,000
  644 Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh vận động Lần                128,000                      126,000
  645 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 2 mẫu có định lượng Insulin kèm theo Lần                130,000                      128,000
  646 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén Lần                160,000                      158,000
  647 Nghiệm pháp kích thích Synacthen nhanh Lần                416,000                      411,000

  Số lượt xem: 5589 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com