Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ Xét nghiệm

| 09:12 | 12/12/2017

Biểu giá dịch vụ Xét nghiệm

  STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP
  1 XN HUYẾT HỌC      
  2 NAT Lần                         210,000
  3 Kháng thể bất thường Lần                          17,000
  4 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                          78,400
  5 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                          78,400
  6 Anti-HBs định lượng Lần                        112,000
  7 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (laser) Lần                  46,200                        44,800
  8 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  80,800                        78,400
  9 HBsAg  (test nhanh) Lần                  53,600                        51,700
  10 HBsAg (ELISA) Lần                  74,700                        72,000
  11 RPR định tính [huyết học] Lần                          36,800
  12 Phản ứng hòa hợp 22ºC (Kỹ thuật Gelcard trên máy tự động)                    68,000                        66,000
  13 Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                        237,000
  14 Định lượng Anti Xa Lần                253,000                      246,000
  15 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                          84,000
  16 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard) Lần                        201,000
  17 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                          72,600
  18 Vận chuyển đơn vị máu Lần                          17,000
  19 Định nhóm máu hệ ABO Lần                  39,100                        38,000
  20 Nhóm máu khó hệ ABO Lần                207,000                      201,000
  21 Nhóm máu hệ Rh(D) Lần                  31,100                        30,200
  22 Nhóm máu hệ ABO để truyền máu toàn phần (khối hồng cầu, khối bạch cầu) Lần                  23,100                        22,400
  23 Nhóm máu hệ ABO để truyền chế phẩm tiểu cầu (huyết tương) Lần                  20,700                        20,100
  24 Định nhóm máu tại giường Lần                  39,100                        38,000
  25 Số lượng và độ tập trung tiểu cầu Lần                  34,600                        33,600
  26 Máu lắng Lần                  34,600                        33,600
  27 Ký sinh trùng sốt rét trong máu Lần                  36,900                        35,800
  28 Giun chỉ trong máu Lần                  34,600                        33,600
  29 Hồng cầu có chấm ưa bazơ Lần                  17,300                        16,800
  30 Mảnh vỡ hồng cầu Lần                  17,300                        16,800
  31 Xét nghiệm hồng cầu lưới Lần                  26,400                        25,700
  32 Phản ứng hòa hợp 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  28,800                        28,000
  33 Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR-RFLP Lần                592,000                      584,000
  34 Phát hiện kháng thể kháng tiểu cầu bằng kỹ thuật Flow-cytometry Lần             2,129,000                   2,115,000
  35 Rửa hồng cầu/ tiểu cầu bằng máy ly tâm lạnh Lần                136,000                      132,000
  36 Sức bền thẩm thấu hồng cầu Lần                  38,000                        36,900
  37 Tìm tế bào Hargraves Lần                  64,600                        62,700
  38 Tập trung bạch cầu Lần                  28,800                        28,000
  39 Rút máu để điều trị Lần                236,000                      216,000
  40 Huyết đồ (laser) Lần                  69,300                        67,200
  41 Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ Lần                530,000                      523,000
  42 Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương) Lần                338,000                      330,000
  43 Xét nghiệm tế bào học tủy xương  Lần                147,000                      143,000
  44 Nhuộm Peroxydase (MPO) Lần                  77,300                        75,000
  45 Nhuộm sudan den Lần                  77,300                        75,000
  46 Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS) Lần                  92,400                        89,600
  47 Xét nghiệm Đường-Ham Lần                  69,300                        67,200
  48 Thời gian phục hồi Canxi Lần                  31,100                        30,200
  49 Thời gian prothrombin - PT (Tỷ lệ Prothrombin) Lần                  63,500                        61,600
  50 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT) Lần                  40,400                        39,200
  51 Định lượng Fibrinogen  Lần                102,000                      100,000
  52 Thời gian máu chảy Lần                  12,600                        12,300
  53 Co cục máu  Lần                  14,900                        14,500
  54 Định lượng D-Dimer [Máu] Lần                253,000                      246,000
  55 Nghiệm pháp rượu Lần                  28,800                        28,000
  56 Nghiệm pháp Von-Kaulla Lần                  51,900                        50,400
  57 Kháng đông lưu hành ngoại sinh Lần                  80,800                        78,400
  58 Phát hiện chất ức chế phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh Lần                358,000                      350,000
  59 Phát hiện chất ức chế không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh Lần                288,000                      280,000
  60 HIV Ag/Ab (ELISA) Lần                        126,000
  61 HCV Ab (ELISA) Lần                119,000                      115,000
  62 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng  Collagen/Epinephrine trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/Epi) Lần                866,000                      852,000
  63 Xác định kháng nguyên S của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                219,000                      213,000
  64 Lọc bạch cầu trong khối hồng cầu Lần                569,000                      561,000
  65 Lympho cross match bằng kỹ thuật Flow-cytometry Lần             2,188,000                   2,174,000
  66 Điện di miễn dịch huyết thanh Lần             1,016,000                   1,005,000
  67 Điện di protein huyết thanh Lần                371,000                      360,000
  68 Định lượng G6PD Lần                  80,800                        78,400
  69 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] Lần                  80,800                        78,400
  70 Định lượng Plasminogen; Lần                207,000                      201,000
  71 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer)  bằng Collagen/ADP trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/ADP) Lần                866,000                      852,000
  72 Đếm số lượng tế bào gốc (stem cell, CD34) Lần             1,764,000                   1,750,000
  73 Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) Lần                  48,400                        47,000
  74 Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc tử chị em Lần                501,000                      490,000
  75 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) Lần                  40,400                        39,200
  76 Xét nghiệm CD55/59 bạch cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) Lần                875,000                      861,000
  77 Xét nghiệm CD55/59 hồng cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) Lần                566,000                      558,000
  78 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) - Ab Lần             1,775,000                   1,761,000
  79 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)- IgG Lần             1,775,000                   1,761,000
  80 Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) Lần                  43,100                        42,400
  81 Xét nghiệm tế bào nước dịch não tủy Lần                  91,600                        90,100
  82 Xét nghiệm tế bào nước dịch khớp Lần                  91,600                        90,100
  83 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng tim Lần                  91,600                        90,100
  84 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng phổi Lần                  91,600                        90,100
  85 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng bụng Lần                  91,600                        90,100
  86 Anti ds DNA (ELISA) Lần                253,000                      246,000
  87 Anti Cardiolipin (ELISA) Lần                581,000                      571,000
  88 HBeAg (ELISA) Lần                  95,500                        92,000
  89 HBeAb (ELISA) Lần                  95,500                        92,000
  90 Đếm số lượng CD3 - CD4 - CD8 Lần                395,000                      385,000
  91 HIV Ab (test nhanh) Lần                  53,600                        51,700
  92 HCV Ab  (test nhanh) Lần                  53,600                        51,700
  93 Xét nghiệm tế bào nước dịch rửa phế quản Lần                  91,600                        90,100
  94 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu Lần                  43,100                        42,400
  95 Xác định kháng nguyên s của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  57,400                        55,700
  96 XN VI SINH      
  97 Rotavirus test nhanh Lần                        172,000
  98 Influenza virus A, B test nhanh Lần                        164,000
  99 Streptococcus pyogenes ASO Lần                  41,700                        40,200
  100 Dengue NS1Ag test nhanh Lần                130,000                      126,000
  101 Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  102 Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc  Lần                814,000                      800,000
  103 Chlamydia giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  104 Leptospira PCR Lần                734,000                      720,000
  105 Ureaplasma urealyticum Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  106 Helicobacter pylori giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  107 Virus Ag miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  108 Virus giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  109 HBV genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  110 Virus Ag miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  111 HIV DNA Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  112 HBV kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  113 EV71 genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  114 Dengue serotype PCR Lần                814,000                      800,000
  115 Enterovirus genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  116 HPV genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  117 Influenza virus A, B giải trình tự gene (*) Lần             2,624,000                   2,610,000
  118 Rubella virus giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  119 Vi nấm giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  120 MIC (cho 1 loại kháng sinh) [Vi khuẩn] Lần                184,000                      178,000
  121 MIC (cho 1 loại kháng sinh) [Vi nấm] Lần                184,000                      178,000
  122 Vi khuẩn kháng thuốc định tính Lần                196,000                      189,000
  123 Vi khuẩn kháng thuốc tự động Lần                196,000                      189,000
  124 Test nhanh H.Pylori (kháng thể) Lần                          50,000
  125 RF Lần                          37,100
  126 Rận mu nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
  127 RPR định tính và định lượng Lần                  87,100                        83,900
  128 RPR định tính Lần                  38,200                        36,800
  129 Pneumocystis jirovecii nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
  130  Sán dây soi tươi  Lần                  41,700                        40,200
  131 Giun đũa chó, mèo soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
  132 Giun xoắn soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
  133 Trichomonas vaginalis nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
  134 Vi nấm nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
  135 Neisseria gonorrhoeae PCR Lần                464,000                      450,000
  136 Chlamydia PCR Lần                464,000                      450,000
  137 Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
  138 Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
  139 Mycoplasma hominis nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
  140 Ureaplasma urealyticum nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
  141  Nấm nuôi cấy, định danh tự động   Lần                297,000                      287,000
  142 Trứng giun, sán soi tươi Lần                  41,700                        40,200
  143 Trứng giun soi tập trung Lần                  41,700                        40,200
  144 Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
  145 Ghẻ nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
  146  Sán lợn ấu trùng soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
  147 Gnathostoma ấu trùng soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
  148 AFB nhuộm huỳnh quang Lần                  65,600                        63,200
  149  ASLO Lần                  41,700                        40,200
  150 BK/JC virus Real-time PCR Lần                458,000                      444,000
  151 Dengue IgM miễn dịch bán tự động Lần                154,000                      149,000
  152 Dengue IgM/IgG test nhanh Lần                130,000                      126,000
  153 EBV EA-D IgG miễn dịch bán tự động Lần                202,000                      195,000
  154 HBV đo tải lượng  Lần                664,000                      650,000
  155 HCV đo tải lượng tự động Lần             1,324,000                   1,310,000
  156 HCV đo tải lượng  Lần                824,000                      810,000
  157  Nấm nuôi cấy, định danh PP thông thường Lần                238,000                      230,000
  158 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
  159 Neisseria meningitidis nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
  160 Helicobacter pylori nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
  161 Treponema pallidum nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
  162 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh  PP thông thường Lần                238,000                      230,000
  163 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh tự động Lần                297,000                      287,000
  164 Giun tròn chuột Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  165 Giun tròn chuột Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  166 Sán lá gan nhỏ Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  167 Hồng cầu trong phân test nhanh Lần                  65,600                        63,200
  168 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi Lần                  38,200                        36,800
  169 Demodex soi tươi Lần                  41,700                        40,200
  170 Rận mu soi tươi Lần                  41,700                        40,200
  171 Ghẻ soi tươi Lần                  41,700                        40,200
  172 Trichomonas vaginalis soi tươi Lần                  41,700                        40,200
  173 Vi nấm soi tươi Lần                  41,700                        40,200
  174 Giun lươn ấu trùng soi tươi Lần                  41,700                        40,200
  175 Measles virus Ab miễn dịch bán tự động Lần                252,000                      245,000
  176 Measles virus Ab miễn dịch tự động Lần                252,000                      245,000
  177 Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc  Lần                734,000                      720,000
  178 Vi hệ đường ruột Lần                  29,700                        28,700
  179 Vi khuẩn khẳng định Lần                464,000                      450,000
  180 Vi khuẩn nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
  181 Mycobacterium tuberculosis PCR Lần                358,000                      345,000
  182 AFB  Lần                  68,000                        65,500
  183 Mycobacterium leprae nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
  184 Mycobacterium leprae mảnh sinh thiết Lần                  68,000                        65,500
  185 Vibrio cholerae nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
  186 Mantoux Lần                  11,900                        11,500
  187 RSV Ab miễn dịch bán tự động Lần                143,000                      138,000
  188 Sán lá gan nhỏ Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  189 Sán lợn Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  190 Sán lợn Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  191 Sán dây chó Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  192 Sán dây chó Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  193 Amip Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  194 Giun đầu gai Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  195 Giun đầu gai Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  196 Sán lá phổi Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  197 Sán lá phổi Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  198 Sán máng Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  199 Sán máng Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  200 Giun lươn Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  201 Giun lươn Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  202 Giun đũa chó, mèo Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  203 Giun đũa chó, mèo Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  204 Giun xoắn Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  205 Giun xoắn Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  206 HBV genotype Real-time PCR Lần             1,564,000                   1,550,000
  207 HPV genotype Real-time PCR Lần             1,564,000                   1,550,000
  208 Vibrio cholerae Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  209 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  210 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR hệ thống tự động Lần                734,000                      720,000
  211 Neisseria meningitidis Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  212 Chlamydia Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  213 Chlamydia Real-time PCR hệ thống tự động Lần                734,000                      720,000
  214 Helicobacter pylori Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  215 Mycoplasma pneumoniae Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  216 Mycoplasma hominis Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  217 Treponema pallidum Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  218 Virus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  219 HIV đo tải lượng  Lần                734,000                      720,000
  220 Dengue Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  221 HSV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  222 VZV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  223 EBV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  224 EV71 Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  225 Enterovirus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  226 Adenovirus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  227 RSV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  228 Rubella virus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  229 Vi khuẩn test nhanh Lần                238,000                      230,000
  230 Mycoplasma hominis test nhanh Lần                238,000                      230,000
  231 Treponema pallidum test nhanh Lần                238,000                      230,000
  232 Ureaplasma urealyticum test nhanh Lần                238,000                      230,000
  233 Virus test nhanh Lần                238,000                      230,000
  234 Cryptosporidium test nhanh Lần                238,000                      230,000
  235 Ký sinh trùng sốt rét Ag test nhanh Lần                238,000                      230,000
  236 Vi nấm test nhanh Lần                238,000                      230,000
  237 Vi khuẩn định danh giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  238 Vi khuẩn kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  239 Vibrio cholerae giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
  240 Virus Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
  241 Vi khuẩn định danh PCR Lần                734,000                      720,000
  242 Vi khuẩn kháng thuốc PCR Lần                734,000                      720,000
  243 Virus PCR Lần                734,000                      720,000
  244 Coronavirus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
  245 Vi nấm PCR Lần                734,000                      720,000
  246 Dengue IgA test nhanh Lần                238,000                      230,000
  247 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh, kháng thuốc tự động Lần                297,000                      287,000
  248 Vibrio cholerae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
  249 Vibrio cholerae soi tươi Lần                  68,000                        65,500
  250 Treponema pallidum soi tươi Lần                  68,000                        65,500
  251 Virus Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
  252 CRP Lần                  21,500                        21,200
  253 XN SINH HÓA      
  254 Định lượng Anti CCP [Máu] Lần                        307,000
  255 Định lượng Transferin [Máu] Lần                  64,600                        63,600
  256 Định lượng BNP [Máu]                          572,000
  257 Clo (dịch não tuỷ) Lần                  22,500                        22,200
  258 AFP Lần                  91,600                        90,100
  259 CA¹²⁵ Lần                139,000                      137,000
  260 CEA Lần                  86,200                        84,800
  261 CK Lần                  26,900                        26,500
  262 CRP hs Lần                  53,800                        53,000
  263 Cyfra 21- 1 Lần                  96,900                        95,400
  264 Điện giải đồ Lần                  29,000                        28,600
  265 Bilirubin trực tiếp Lần                  21,500                        21,200
  266 ALP Lần                  21,500                        21,200
  267 AST (GOT) Lần                  21,500                        21,200
  268 ALT (GPT) Lần                  21,500                        21,200
  269 Bilirubin toàn phần Lần                  21,500                        21,200
  270 Protein toàn phần Lần                  21,500                        21,200
  271 Creatinin Lần                  21,500                        21,200
  272 Globulin Lần                  21,500                        21,200
  273 Glucose Lần                  21,500                        21,200
  274 Phospho Lần                  21,500                        21,200
  275 HbA1c Lần                101,000                        99,600
  276 IgE Lần                  64,600                        63,600
  277 IgG Lần                  64,600                        63,600
  278 IgM Lần                  64,600                        63,600
  279 IgA Lần                  64,600                        63,600
  280 Insulin Lần                  80,800                        79,500
  281 Protein (dịch chọc dò) Lần                  21,500                        21,200
  282 Khí máu Lần                215,000                      212,000
  283 CA 72 - 4 Lần                134,000                      132,000
  284 Calci toàn phần Lần                  12,900                        12,700
  285 LDH Lần                  26,900                        26,500
  286 CA 15 - 3 Lần                150,000                      148,000
  287 CA 19 - 9 Lần                139,000                      137,000
  288 Urê Lần                  21,500                        21,200
  289 Acid Uric Lần                  21,500                        21,200
  290 Albumin Lần                  21,500                        21,200
  291 Cholesterol  Lần                  26,900                        26,500
  292 GGT Lần                  19,200                        20,000
  293 HDL-C Lần                  26,900                        26,500
  294 LDL - C Lần                  26,900                        26,500
  295 Triglycerid Lần                  26,900                        26,500
  296 Amylase Lần                  21,500                        21,200
  297 Cystatine C Lần                  86,200                        84,800
  298 Ethanol (cồn) Lần                  32,300                        31,800
  299 Mg Lần                  32,300                        31,800
  300 Sắt Lần                  32,300                        31,800
  301 Cholinesterase Lần                  26,900                        26,500
  302 Ferritin Lần                  80,800                        79,500
  303 CK-MB Lần                  37,700                        37,100
  304 Cortisol Lần                  91,600                        90,100
  305 Pre-albumin Lần                  96,900                        95,400
  306 Vitamin B12 Lần                  75,400                        74,200
  307 25OH Vitamin D (D3) Lần                290,000                      286,000
  308 Folate Lần                  86,200                        84,800
  309 SCC Lần                204,000                      201,000
  310 β2 microglobulin Lần                  75,400                        74,200
  311 Tg (Thyroglobulin) Lần                176,000                      174,000
  312 Pro-calcitonin Lần                398,000                      392,000
  313 ProBNP (NT-proBNP) Lần                408,000                      402,000
  314 TRAb Lần                408,000                      402,000
  315 Phản ứng Rivalta Lần                    8,500                          8,400
  316 Anti-Tg Lần                269,000                      265,000
  317 Anti - TPO Lần                204,000                      201,000
  318 Lactat Lần                  96,900                        95,400
  319 Lipase Lần                  59,200                        58,300
  320 NSE Lần                192,000                      190,000
  321 PSA toàn phần Lần                  91,600                        90,100
  322 Tế bào/trụ/tinh thể niệu Lần                            3,100
  323 Troponin T Lần                  75,400                        74,200
  324 TSH Lần                  59,200                        58,300
  325 T4 Lần                  64,600                        63,600
  326 FT4 Lần                  64,600                        63,600
  327 Glucose (dịch não tuỷ) Lần                  12,900                        12,700
  328 Pandy [dịch] Lần                    8,500                          8,400
  329 Protein (dịch não tuỷ) Lần                  10,700                        10,600
  330 T3 Lần                  64,600                        63,600
  331 FT3 Lần                  64,600                        63,600
  332 Amoniac Lần                  75,400                        74,200
  333 XN MIỄN DỊCH      
  334 XN NƯỚC TIỂU      
  335 Amphetamin [niệu] Lần                          42,400
  336 Methamphetamin [niệu]                            42,400
  337 Marijuana (THC) [niệu] Lần                          42,400
  338 Protein (niệu) Lần                  13,900                        13,700
  339 Glucose (niệu) Lần                  13,900                        13,700
  340 Opiate (niệu) Lần                  43,100                        42,400
  341 Morphin (niệu) Lần                  43,100                        42,400
  342 Dưỡng chấp [niệu] Lần                  21,500                        21,200
  343 Cortisol (niệu) Lần                  91,600                        90,100
  344 MAU  Lần                  43,100                        42,400
  345 Phospho (niệu) Lần                  20,400                        20,100
  346 Porphyrin [niệu] Lần                  53,100                        49,000
  347 Amylase (niệu) Lần                  37,700                        37,100
  348 Tổng phân tích nước tiểu Lần                  27,400                        37,100
  349 Urê (niệu) Lần                  16,100                        15,900
  350 Axit Uric (niệu) Lần                  16,100                        15,900
  351 Creatinin (niệu) Lần                  16,100                        15,900
  352 Điện giải (niệu) Lần                  29,000                        28,600
  353 Canxi (niệu) Lần                  24,600                        24,300
  354 XN KHÁC      
  355 Phụ cấp SPECT tưới máu cơ tim Lần    
  356 Phụ cấp SPECT não Lần    
  357 Đo vận tốc lan truyền sóng mạch Lần                  73,000                        67,800
  358 XN đường máu mao mạch Lần                  15,200                        23,300
  359 Đo áp lực hậu môn trực tràng Lần                948,000                      907,000
  360 Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) Lần                  73,000                        67,800
  361 Đo áp lực thẩm thấu máu Lần                  94,100                        86,800
  362 Định tính chất độc bằng sắc ký khí - một lần Lần             1,234,000                   1,175,000
  363 Định lượng chất độc bằng sắc ký khí - một lần Lần             1,259,000                   1,200,000
  364 Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần Lần                113,000                      105,000
  365 Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz. Lần             4,547,000                   4,532,000
  366 Đo áp lực đồ bàng quang thủ công Lần                        124,000
  367 Đo áp lực niệu đạo bằng máy Lần                136,000                      134,000
  368 Đo áp lực thẩm thấu niệu Lần                  29,900                        27,700
  369 Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước Lần                514,000                      473,000
  370 Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học Lần             1,991,000                   1,954,000
  371 Đo áp lực bàng quang ở người bệnh nhi Lần             1,937,000                   1,896,000
  372 Đo lưu huyết não Lần                  43,400                        40,600

  Số lượt xem: 6336 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com