Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ Thủ thuật

| 09:30 | 12/12/2017

Biểu giá dịch vụ Thủ thuật

  STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP
    THỦ THUẬT      
  1 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                115,000                      110,000
  2 Chọc hút khí màng phổi áp lực thấp (không dẫn lưu) Lần                143,000                      136,000
  3 Thay băng [Vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm]                    57,600                        55,000
  4 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
  5 Phụ cấp Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant  Lần                        112,500
  6 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
  7 Chụp và nút mạch dị dạng mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần             9,066,000                   8,946,000
  8 Tiêm nội nhãn                  220,000                      210,000
  9 Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động mạch Lần             6,816,000                   6,696,000
  10 Bít ống động mạch Lần             6,816,000                   6,696,000
  11 Xạ trị bằng máy gia tốc Lần                506,000                      500,000
  12 Xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều Lần             1,592,000                   1,555,000
  13 Xạ trị sử dụng CT mô phỏng Lần                632,000                      970,000
  14 Phụ thu Xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính Lần                        250,000
  15 Phụ thu Chụp CT Scanner đến 32 dãy không thuốc và có thuốc cản quang trên máy CT mô phỏng Lần                     2,500,000
  16 Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant  Lần                     2,500,000
  17 Làm mặt nạ cố định đầu Lần             1,079,000                   1,053,000
  18 Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant Lần                     2,500,000
  19 Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant  Lần                     2,500,000
  20 Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên Implant Lần                     5,000,000
  21 Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant Lần                     4,800,000
  22 Phụ cấp Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant Lần                        112,500
  23 Phụ cấp Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant Lần                        112,500
  24 Nắn, bó bột trật khớp vai [gây mê] Lần                319,000                      310,000
  25 Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant Lần                     4,800,000
  26 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi [gây mê] Lần                624,000                      611,000
  27 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) Lần                  11,100                        10,000
  28 Phụ cấp Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên Implant Lần                        112,500
  29 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
  30 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi [gây mê] Lần                624,000                      611,000
  31 Thận nhân tạo cấp cứu [sử dụng AVF có sẵn] lần             1,411,000                   1,385,000
  32 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [gây mê] Lần                335,000                      320,000
  33 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) Lần                  15,200                        23,300
  34 Phụ cấp Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant Lần                        112,500
  35 Phụ cấp Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant Lần                        112,500
  36 Nắn, bó bột trật khớp háng  [gây mê] Lần                714,000                      701,000
  37 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [gây mê] Lần                335,000                      320,000
  38 Một răng Lần                        165,000
  39 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                115,000                      110,000
  40 Nắn, bó bột trật khớp gối [gây mê]                  259,000                      250,000
  41 Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio Lần             1,925,000                   1,873,000
  42 Phụ cấp hàm giả tháo lắp Lần                        112,500
  43 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
  44 Khâu vết thương vùng môi Lần             1,242,000                   1,136,000
  45 Phụ cấp hàm giả tháo nắp toàn phần nhựa dẻo một hàm Lần                        112,500
  46 Xạ trị gia tốc toàn não Lần                506,000                      500,000
  47 Đổ khuôn chì trong xạ trị Lần             1,079,000                   1,042,000
  48 Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị ngoài Lần                385,000                      372,000
  49 Thay băng vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] Lần                  82,400                        79,600
  50 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) Lần                  11,100                        10,000
  51 Thay băng vết mổ [Vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm] Lần                  57,600                        55,000
  52 Phụ cấp Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant Lần                        112,500
  53 Thông tim chẩn đoán (Dưới DSA) Lần             5,916,000                   5,796,000
  54 Thận nhân tạo cấp cứu [sử dụng catheter có sẵn] Lần             1,411,000                   1,385,000
  55 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [gây mê] Lần                335,000                      320,000
  56 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [gây mê] Lần                624,000                      611,000
  57 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] Lần                112,000                      109,000
  58 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
  59 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm] Lần                  82,400                        79,600
  60 Thay băng [Vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] Lần                240,000                      227,000
  61 Thay băng [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] Lần                134,000                      129,000
  62 Thay băng [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] Lần                112,000                      109,000
  63 Thay băng [Vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm] Lần                  82,400                        79,600
  64 Chụp mạch ký huỳnh quang Lần                256,000                      230,000
  65 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
  66 Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant  Lần                     2,500,000
  67 Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
  68 Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
  69 Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
  70 Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
  71 Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
  72 Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
  73 Đặt dẫn lưu khí, dịch màng phổi Lần                596,000                      583,000
  74 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm] Lần                  57,600                        55,000
  75 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] Lần                134,000                      129,000
  76 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] Lần                179,000                      174,000
  77 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] Lần                240,000                      227,000
  78 Thay băng [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] Lần                179,000                      174,000
  79 Cắt chỉ [Ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
  80 Nhổ chân răng vĩnh viễn Lần                190,000                      180,000
  81 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Tổn thương nông] Lần                237,000                      224,000
  82 Nhổ chân răng sữa Lần                  37,300                        33,600
  83 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Tổn thương sâu] Lần                305,000                      286,000
  84 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [Tổn thương sâu] Lần                257,000                      244,000
  85 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [Tổn thương nông] Lần                178,000                      172,000
  86 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm] Lần                178,000                      172,000
  87 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] Lần                237,000                      224,000
  88 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] Lần                257,000                      244,000
  89 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] Lần                305,000                      286,000
  90 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên [bệnh nhân ngoại trú] Lần                  21,400                        20,000
  91 Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube Lần                762,000                      713,000
  92 Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu Lần                762,000                      713,000
  93 Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông đường mật qua da để chụp đường mật có phối hợp dưới C-ARM Lần                580,000                      541,000
  94 Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
  95 Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay Lần                  91,500                        86,400
  96 Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối Lần                  91,500                        86,400
  97 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần                392,000                      369,000
  98 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần                616,000                      575,000
  99 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần                616,000                      575,000
  100 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường Lần                246,000                      233,000
  101 Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường Lần                392,000                      369,000
  102 Cắt bỏ chắp có bọc Lần                  78,400                        75,600
  103 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu Lần                339,000                      337,000
  104 Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) Lần                  82,100                        75,300
  105 Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương Lần                  52,500                        49,600
  106 Soi đáy mắt bằng Schepens Lần                  52,500                        49,600
  107 Đo độ sâu tiền phòng Lần                192,000                      191,000
  108 Test thử nhược cơ Lần                192,000                      191,000
  109 Test kéo cơ cưỡng bức Lần                192,000                      191,000
  110 Thay băng vết mổ [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] Lần                112,000                      109,000
  111 Thay băng vết mổ [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] Lần                179,000                      174,000
  112 Thay băng vết mổ [Vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] Lần                240,000                      227,000
  113 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ Lần                186,000                      173,000
  114 Chụp tuỷ bằng MTA Lần                265,000                      248,000
  115 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay Lần                102,000                        98,600
  116 Nhổ răng thừa Lần                207,000                      194,000
  117 Rút sonde modelage qua đường nội soi bàng quang Lần                893,000                      870,000
  118 Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang Lần                893,000                      870,000
  119 Nội soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi Lần                893,000                      870,000
  120 Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang Lần                893,000                      870,000
  121 Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết) Lần                525,000                      506,000
  122 Nội soi bàng quang để sinh thiết  bàng quang đa điểm Lần                649,000                      621,000
  123 Nắn, bó bột trật khớp vai Lần                319,000                      310,000
  124 Nắn răng xoay 60 độ (Chưa bao gồm mini Implant) Lần                     1,180,000
  125 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt từng phần cung răng. Lần                     3,500,000
  126 Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp phức tạp. Lần                     1,500,000
  127 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng đơn giản. Lần                     5,000,000
  128 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng phức tạp (kéo răng ngầm…). Lần                     6,500,000
  129 Mũ chụp kim loại Lần                        230,000
  130 Một đơn vị sứ kim loại. Lần                        700,000
  131 Cầu sứ kim loại 3 đơn vị. Lần                     1,800,000
  132 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Headgear (đã bao gồm Headgear ). Lần                     2,000,000
  133 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Facemask (đã bao gồm Facemask). Lần                     2,500,000
  134 Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp đơn giản. Lần                        900,000
  135 Một đơn vị Cercon Lần                     5,000,000
  136 Hàm giả tháo nắp bán phần nhựa dẻo một hàm (chưa tính răng) Lần                        950,000
  137 Hàm giả tháo nắp toàn phần nhựa dẻo một hàm (chưa tính răng) Lần                     1,210,000
  138 Tẩy trắng răng một hàm bằng đèn (chưa bao gồm thuốc) Lần                        620,000
  139 Một đơn vị Titan sứ Lần                     2,500,000
  140 Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP Lần             1,230,000                   1,061,000
  141 Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP Lần             1,230,000                   1,061,000
  142 Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh  phong bằng chiếu Laser Hé- Né Lần                213,000                      187,000
  143 Điều trị đau do zona bằng chiếu Laser Hé- Né Lần                213,000                      187,000
  144 Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da Lần                285,000                      259,000
  145 Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn Lần                285,000                      259,000
  146 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) Lần                285,000                      259,000
  147 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 Lần                682,000                      600,000
  148 Múc nội nhãn Lần                539,000                      516,000
  149 Chọc rửa xoang hàm Lần                278,000                      265,000
  150 Thay băng điều trị vết thương mạn tính [Áp dụng đối với bệnh Pemphigus/Pemphigoid/Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh/Vết loét bàn chân do đái tháo đường/Vết loét do tì đè] Lần                246,000                      233,000
  151 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) [Áp dụng với bệnh nhân ngoại trú] Lần                  57,600                        55,000
  152 Thay canuyn mở khí quản Lần                247,000                      241,000
  153 Cấy chỉ Lần                143,000                      174,000
  154 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi [nặn tuyến bờ mi] Lần                  35,200                        33,000
  155 Nâng sàn hốc mắt Lần             2,756,000                   2,689,000
  156 Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở người lớn Lần             1,388,000                   1,301,000
  157 Thay băng điều trị vết bỏng từ 40 % - 60% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                870,000                      825,000
  158 Thay băng điều trị vết bỏng từ 40% - 60% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                870,000                      825,000
  159 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                547,000                      519,000
  160 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                547,000                      519,000
  161 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                410,000                      392,000
  162 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                410,000                      392,000
  163 Lấy dị vật kết mạc Lần                  64,400                        61,600
  164 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm Lần                107,000                        97,900
  165 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                242,000                      235,000
  166 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                242,000                      235,000
  167 Tiêm dưới da (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                  11,400                        10,000
  168 Tiêm tĩnh mạch (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                  11,400                        10,000
  169 Phụ cấp chọc dò màng tim Lần    
  170 Phụ cấp rửa dạ dày Lần    
  171 Phụ cấp Đặt Catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục Lần    
  172 Phụ cấp Đặt Catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) Lần    
  173 Phụ cấp Đặt từ trường điều trị viêm xương tuỷ, gãy xương đã cố định Lần    
  174 Phụ cấp Nẹp bột các loại, không nắn Lần                          63,000
  175 Phẫu thuật ghép màng sinh học bề mặt nhãn cầu Lần             1,040,000                   1,004,000
  176 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần                  97,000                        90,900
  177 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam Lần                  97,000                        90,900
  178 Phụ cấp Thông vòi nhĩ Lần    
  179 Phụ cấp Nắn, bó bột gãy xương gót Lần    
  180 phụ cấp Một đơn vị sứ kim loại Lần                        240,000
  181 phụ cấp Khâu vỡ gan do chất thương, vết thương gan Lần    
  182 Xác định sơ đồ song thị Lần                  63,800                        58,600
  183 Đo biên độ điều tiết Lần                  63,800                        58,600
  184 Nẹp bột các loại, không nắn (chi trên - bột liền) Lần                          70,000
  185 Lấy dị vật giác mạc [sâu một mắt gây mê] Lần                862,000                      829,000
  186 Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) Lần                740,000                      704,000
  187 Rửa chất nhân tiền phòng Lần                740,000                      704,000
  188 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn Lần                682,000                      600,000
  189 Phụ cấp chọc dò túi cùng Douglas Lần    
  190 Điều trị viêm da cơ địa bằng máy Acthyderm Lần             1,108,000                   1,082,000
  191 Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi (mắt thỏ) cho người bệnh phong Lần             2,192,000                   2,041,000
  192 Nối thông lệ mũi nội soi Lần             1,040,000                   1,004,000
  193 Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển Lần             2,240,000                   2,173,000
  194 Mở bao sau bằng phẫu thuật Lần                590,000                      554,000
  195 Phụ cấp Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm Lần    
  196 Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần             1,388,000                   1,301,000
  197 Phụ cấp Lấy u lành dưới 3 cm Lần    
  198 Phụ cấp Lấy u lành trên 3 cm Lần    
  199 Phụ cấp Soi bàng quang lấy dị vật, sỏi Lần    
  200 Phụ cấp Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia b) Lần    
  201 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite Lần                247,000                      234,000
  202 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite Lần                247,000                      234,000
  203 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam Lần                247,000                      234,000
  204 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não Lần                143,000                      174,000
  205 Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược Lần                143,000                      174,000
  206 Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng Lần                143,000                      174,000
  207 Cấy chỉ điều trị sa dạ dày Lần                143,000                      174,000
  208 Cấy chỉ châm điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng Lần                143,000                      174,000
  209 Cấy chỉ điều trị mày đay Lần                143,000                      174,000
  210 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị vẩy nến Lần                143,000                      174,000
  211 Cấy chỉ điều trị giảm thính lực Lần                143,000                      174,000
  212 Cấy chỉ điều trị giảm thị lực Lần                143,000                      174,000
  213 Cấy chỉ điều trị hội chứng tự kỷ Lần                143,000                      174,000
  214 Cấy chỉ điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em Lần                143,000                      174,000
  215 Cấy chỉ điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não Lần                143,000                      174,000
  216 phụ cấp Một trụ thép. Lần    
  217 phụ cấp Một chụp thép cầu nhựa. Lần    
  218 phụ cấp Cầu nhựa 3 đơn vị. Lần    
  219 phụ cấp Cầu sứ kim loại 3 đơn vị. Lần    
  220 Phụ cấp Chọc dò, sinh thiết gan qua siêu âm Lần    
  221 Phụ cấp Sinh thiết cổ tử cung, âm đạo Lần    
  222 Phụ cấp Đốt mụn cóc (4 -5 tổn thương) Lần    
  223 Phụ cấp soi hạ họng lấy dị vật Lần    
  224 Khâu cò mi, tháo cò Lần                400,000                      380,000
  225 Nắn sai khớp thái dương hàm Lần                103,000                      100,000
  226 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần                247,000                      234,000
  227 Cấy chỉ châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não Lần                143,000                      174,000
  228 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông Lần                143,000                      174,000
  229 Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu Lần                143,000                      174,000
  230 Cấy chỉ điều trị mất ngủ Lần                143,000                      174,000
  231 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp; Lần                231,000                      218,600
  232 Cấy chỉ điều trị nấc Lần                143,000                      174,000
  233 Phụ cấp Tẩy tàn nhang, nốt ruồi (4 tổn thương trở lên) Lần    
  234 Phụ cấp Đốt điện u vàng , ú nhú sinh dục (4 - 5 tổn thương) Lần    
  235 Phụ cấp Đánh bờ mi Lần    
  236 Đặt ống nội khí quản Lần                568,000                      555,000
  237 Phụ cấp Kỹ thuật điều trị bớt máu, bớt sắc tố đường kính 1 - 5cm/01 lần bằng laser CO2 Lần    
  238 Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) Lần                559,000                      533,000
  239 Thông bàng quang Lần                  90,100                        85,400
  240 Đặt sonde bàng quang Lần                  90,100                        85,400
  241 Thụt tháo Lần                  82,100                        78,000
  242 Đặt ống thông hậu môn Lần                  82,100                        78,000
  243 Tiêm khớp ức - sườn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  244 Tiêm khớp đòn- cùng vai dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  245 Tiêm khớp thái dương hàm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  246 Truyền tĩnh mạch [áp dụng với người bệnh ngoại trú] Lần                  21,400                        20,000
  247 Phụ cấp Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) Lần    
  248 Điều trị bằng dòng giao thoa Lần                  28,800                        28,000
  249 Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) Lần                335,000                      328,000
  250 Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống Lần                203,000                      197,000
  251 Phụ cấp Mở khí quản Lần    
  252 phụ cấp Điều trị tủy răng số 4 Lần    
  253 Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc Lần             1,249,000                   1,177,000
  254 Gọt giác mạc đơn thuần Lần                770,000                      734,000
  255 Phụ cấp đốt cuốn mũi Lần    
  256 Lạnh đông điều trị ung thư võng mạc Lần             1,724,000                   1,690,000
  257 Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc Lần             1,724,000                   1,690,000
  258 Lạnh đông thể mi Lần             1,724,000                   1,690,000
  259 Laser điều trị U nguyên bào võng mạc Lần                406,000                      393,000
  260 Lấy máu làm huyết thanh Lần                  54,800                        49,200
  261 Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) Lần                744,000                      662,000
  262 Phụ cấp chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm Lần    
  263 Phụ cấp đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm. Lần    
  264 Phụ cấp rửa phế quản phế nang toàn bộ phổi. Lần    
  265 Khâu da mi đơn giản Lần                809,000                      774,000
  266 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp Lần                212,000                      199,000
  267 Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant Lần                212,000                      199,000
  268 Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement Lần                212,000                      199,000
  269 Phụ cấp Tán sỏi qua nội soi (sỏi niệu quản) Lần    
  270 Phụ cấp Nắn, bó bột trật khớp gối Lần    
  271 Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em Lần                  32,300                        30,700
  272 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) Lần                  29,900                        28,400
  273 Phụ cấp Nội soi bàng quang có sinh thiết Lần    
  274 Phụ cấp Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) Lần    
  275 Phụ cấp Tán sỏi ngoài cơ thể bằng súng xung (thủy điện lực) Lần    
  276 Phụ cấp Đặt Catheter động mạch quay Lần    
  277 Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp Lần                212,000                      199,000
  278 Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp Lần                212,000                      199,000
  279 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình Lần                143,000                      174,000
  280 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy Lần                143,000                      174,000
  281 Cấy chỉ điều trị hen phế quản Lần                143,000                      174,000
  282 Cấy chỉ điều trị huyết áp thấp Lần                143,000                      174,000
  283 Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên Lần                143,000                      174,000
  284 Cấy chỉ điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính Lần                143,000                      174,000
  285 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn Lần                143,000                      174,000
  286 Cấy chỉ điều trị thất vận ngôn Lần                143,000                      174,000
  287 Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống Lần                143,000                      174,000
  288 Cấy chỉ điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não Lần                143,000                      174,000
  289 Cấy chỉ điều trị hội chứng ngoại tháp Lần                143,000                      174,000
  290 Cấy chỉ điều trị khàn tiếng Lần                143,000                      174,000
  291 Cấy chỉ điều trị liệt chi trên Lần                143,000                      174,000
  292 Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới Lần                143,000                      174,000
  293 Tiêm khớp cùng chậu Lần                  91,500                        86,400
  294 Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  295 Tiêm khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  296 Tiêm khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  297 Tiêm khớp bàn ngón chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  298 Tiêm khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  299 Tiêm khớp bàn ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  300 Tiêm khớp đốt ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  301 Tiêm khớp khuỷu tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  302 Khâu phủ kết mạc Lần                638,000                      614,000
  303 Rửa cùng đồ Lần                  41,600                        39,000
  304 Đo sắc giác Lần                  65,900                        60,000
  305 Siêu âm bán phần trước Lần                208,000                      195,000
  306 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) Lần                  59,500                        55,400
  307 Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang Lần                143,000                      174,000
  308 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiêu hóa Lần                143,000                      174,000
  309 Sinh thiết tổ chức mi Lần                150,000                      150,000
  310 Cấy chỉ điều trị táo bón kéo dài Lần                143,000                      174,000
  311 Sinh thiết tổ chức hốc mắt Lần                150,000                      150,000
  312 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp Lần                143,000                      174,000
  313 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai Lần                143,000                      174,000
  314 Tiêm khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  315 Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối Lần                  48,600                        44,400
  316 Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối Lần                  48,600                        44,400
  317 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) Lần                  48,600                        44,400
  318 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị cong vẹo cột sống) Lần                  48,600                        44,400
  319 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO Lần                  48,600                        44,400
  320 Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO Lần                  48,600                        44,400
  321 Sinh thiết tổ chức kết mạc Lần                150,000                      150,000
  322 Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp Lần                143,000                      174,000
  323 Cấy chỉ điều trị đau lưng Lần                143,000                      174,000
  324 Cấy chỉ điều trị đái dầm Lần                143,000                      174,000
  325 Cấy chỉ điều trị cơn động kinh cục bộ Lần                143,000                      174,000
  326 Cấy chỉ điều trị rối loạn kinh nguyệt Lần                143,000                      174,000
  327 Cấy chỉ điều trị đau bụng kinh Lần                143,000                      174,000
  328 Cấy chỉ điều trị sa tử cung Lần                143,000                      174,000
  329 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền mãn kinh Lần                143,000                      174,000
  330 Cấy chỉ điều trị di tinh Lần                143,000                      174,000
  331 Cấy chỉ điều trị liệt dương Lần                143,000                      174,000
  332 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiểu tiện không tự chủ Lần                143,000                      174,000
  333 Kỹ thuật sử dụng tay giả trên khuỷu Lần                  48,600                        44,400
  334 Kỹ thuật sử dụng tay giả dưới khuỷu Lần                  48,600                        44,400
  335 Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) Lần                  48,600                        44,400
  336 Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng Lần                  48,600                        44,400
  337 Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO Lần                  48,600                        44,400
  338 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO Lần                  48,600                        44,400
  339 Kỹ thuật sử dụng nẹp bàn chân FO Lần                  48,600                        44,400
  340 Phụ cấp Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng Lần    
  341 Phụ cấp Nội soi bàng quang không sinh thiết Lần    
  342 Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú Lần                502,000                      499,000
  343 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
  344 Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
  345 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng Lần                  82,100                        78,000
  346 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
  347 Thụt tháo phân; Lần                  82,100                        78,000
  348 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
  349 Phụ cấp Thở máy (01 ngày điều trị) Lần    
  350 Phụ cấp Đặt nội khí quản Lần    
  351 Phụ cấp Cấp cứu ngừng tuần hoàn Lần    
  352 Phụ cấp Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp Lần    
  353 Phụ cấp đặt ống thông bàng quang Lần    
  354 Phụ cấp Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò viêm xương vùng hàm mặt. Lần    
  355 Đo thị giác 2 mắt Lần                  63,800                        58,600
  356 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
  357 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
  358 Tiêm khớp gối Lần                  91,500                        86,400
  359 Tiêm khớp háng Lần                  91,500                        86,400
  360 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
  361 Lấy calci kết mạc Lần                  35,200                        33,000
  362 áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc Lần                  57,400                        53,700
  363 Mở bao sau đục bằng laser Lần                257,000                      244,000
  364 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường Lần                258,000                      245,400
  365 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
  366 Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) Lần             1,049,000                      967,000
  367 Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu Lần             1,049,000                      967,000
  368 Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu Lần             1,049,000                      967,000
  369 Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP Lần             1,230,000                   1,061,000
  370 Tiêm khớp cổ chân Lần                  91,500                        86,400
  371 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
  372 Tiêm khớp bàn ngón chân Lần                  91,500                        86,400
  373 Tiêm khớp cổ tay Lần                  91,500                        86,400
  374 Tiêm khớp bàn ngón tay Lần                  91,500                        86,400
  375 Tiêm khớp đốt ngón tay Lần                  91,500                        86,400
  376 Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
  377 Tiêm khớp khuỷu tay Lần                  91,500                        86,400
  378 Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
  379 Tiêm khớp vai Lần                  91,500                        86,400
  380 Tiêm khớp ức đòn Lần                  91,500                        86,400
  381 Phụ cấp bóp bóng Ambu, thổi ngạt (1 giờ) Lần    
  382 Phụ cấp cố định nẹp vít gẫy liền lồi cầu; trên lồi cầu cách tay Lần    
  383 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
  384 Phụ cấp Phẫu thuật chữa ngáy Lần    
  385 Phụ cấp sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim nhịp nhanh. Lần    
  386 Phụ cấp tiêm ngoài màng cứng. Lần    
  387 Phụ cấp đo áp lực ổ bụng qua bàng quang. Lần    
  388 Phụ cấp tiêm cạnh cột sống Lần    
  389 Phụ cấp sinh thiết trực tràng Lần    
  390 Phụ cấp Sinh thiết u vùng khoang miệng Lần    
  391 Tiêm khớp ức - sườn Lần                  91,500                        86,400
  392 Tiêm khớp đòn- cùng vai Lần                  91,500                        86,400
  393 Đo thị giác tương phản Lần                  63,800                        58,600
  394 Đo độ lác Lần                  63,800                        58,600
  395 Phụ cấp Lấy dị vật tai Lần    
  396 phụ cấp Một đơn vị Cercon (1 răng) Lần                        240,000
  397 phụ cấp Một đơn vị Titan sứ (1 răng) Lần                        240,000
  398 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement Lần                337,000                      324,000
  399 Phục hồi cổ răng bằng Composite Lần                337,000                      324,000
  400 Tiêm khớp ức đòn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
  401 Phụ cấp Mài răng làm cầu chụp, hàm khung từ 2 răng trở lên Lần    
  402 Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn Lần                294,000                      257,000
  403 Nội soi bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể Lần                467,000                      454,000
  404 Đặt catheter lọc máu cấp cứu Lần             1,126,000                   1,113,000
  405 Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu Lần             6,811,000                   6,774,000
  406 Đặt ống thông dạ dày Lần                  90,100                        85,400
  407 Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) Lần                917,000                      904,000
  408 Xuyên đinh kéo liên tục (chưa bao gồm đinh) Lần                        260,000
  409 Ghi đáp ứng thính giác thân não (ABR) Lần                178,000                      176,000
  410 Khâu rách cùng đồ âm đạo Lần             1,898,000                   1,810,000
  411 Khâu vòng cổ tử cung. Lần                549,000                      536,000
  412 Đo khúc xạ máy. Lần                    9,900                          8,800
  413 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] Lần                447,000                      431,000
  414 Rửa dạ dày cấp cứu Lần                119,000                      106,000
  415 Rửa bàng quang Lần                198,000                      185,000
  416 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây tê] Lần                194,000                      187,000
  417 Nội soi sinh thiết u vòm [gây mê] Lần             1,559,000                   1,543,000
  418 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần                362,000                      346,000
  419 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần                703,000                      683,000
  420 Nội soi dạ dày-tá tràng điều trị chảy máu do ổ loét bằng tiêm xơ tại đơn vị hồi sức tích cực Lần                728,000                   2,191,000
  421 Chọc hút u giáp có hướng dẫn của siêu âm Lần                151,000                      144,000
  422 Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm Lần                247,000                      234,000
  423 Dẫn lưu bể thận tối thiểu Lần             1,751,000                   1,684,000
  424 Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận Lần             1,751,000                   1,684,000
  425 Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da Lần             1,751,000                   1,684,000
  426 Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu Lần             1,751,000                   1,684,000
  427 Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt Lần             1,751,000                   1,684,000
  428 Phẫu thuật chữa cương cứng dương vật Lần             1,751,000                   1,684,000
  429 Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản Lần             1,751,000                   1,684,000
  430 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo Lần                382,000                      369,000
  431 Sinh thiết gai rau Lần             1,149,000                   1,136,000
  432 Tiêm hóa chất vào nhân ung thư nguyên bào nuôi Lần                250,000                      235,000
  433 Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung Lần                250,000                      235,000
  434 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo Lần                388,000                      370,000
  435 Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                828,000                      808,000
  436 Sinh thiết phần mềm bằng kim bắn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                828,000                      808,000
  437 Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm Lần             1,002,000                      978,000
  438 Sinh thiết da bằng kim chuyên dụng (biopsy punch) Lần                126,000                      121,000
  439 Sinh thiết tuyến nứớc bọt Lần                126,000                      121,000
  440 Siêu âm can thiệp - chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng Lần                558,000                      547,000
  441 Siêu âm can thiệp - chọc hút mủ ổ áp xe gan Lần                558,000                      547,000
  442 Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe Lần                597,000                   2,058,000
  443 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm Lần                597,000                   2,058,000
  444 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 6, 7 hàm dưới] Lần                795,000                      769,000
  445 Lấy dị vật âm đạo Lần                573,000                      541,000
  446 Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên Lần                312,000                      300,000
  447 Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) Lần                312,000                      300,000
  448 Thông vòi nhĩ Lần                  86,600                        81,900
  449 Bơm hơi vòi nhĩ Lần                115,000                      111,000
  450 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm Lần                363,000                      343,000
  451 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục Lần                334,000                      316,000
  452 Chụp mạch với ICG Lần                256,000                      230,000
  453 Điện chẩm kích thích Lần                395,000                      382,000
  454 Điện di điều trị Lần                  20,400                        17,600
  455 Điện đông thể mi Lần                474,000                      439,000
  456 Đo nhãnáp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) Lần                  25,900                        23,700
  457 Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm Lần                  28,800                        28,000
  458 Đo thị trường chu biên Lần                  28,800                        28,000
  459 Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm Lần                  59,100                        55,000
  460 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu Lần                  47,900                        45,700
  461 Chích áp xe tuyến Bartholin Lần                831,000                      783,000
  462 Chích áp xe vú Lần                219,000                      206,000
  463 Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng Lần                880,000                      805,000
  464 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay) Lần             2,677,000                   2,664,000
  465 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (bao gồm kim sinh thiết nhiều lần) Lần             1,372,000                   1,359,000
  466 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa bao gồm kim sinh thiết một lần) Lần                242,000                      229,000
  467 Phẫu thuật thoát vị đùi đùi nghẹt Lần             3,258,000                   3,157,000
  468 Đo nhĩ lượng.. Lần                  27,400                        24,600
  469 Chích áp xe tầng sinh môn Lần                807,000                      781,000
  470 Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm Lần             2,192,000                   2,155,000
  471 Chọc hút tế bào xương dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
  472 Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
  473 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm Lần                110,000                      104,000
  474 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
  475 Chọc hút tế bào tuyến giáp Lần                110,000                      104,000
  476 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                678,000                      658,000
  477 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính Lần             1,199,000                   1,179,000
  478 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng Lần                653,000                      640,000
  479 Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi Lần                196,000                      183,000
  480 Lọc máu hấp phụ phân tử tái tuần hoàn (gan nhân tạo - MARS) Lần             2,321,000                   2,308,000
  481 Chích mủ mắt Lần                452,000                      429,000
  482 Phục hồi thân răng có chốt Lần                        481,000
  483 Sửa hàm Lần                        180,000
  484 Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ Lần                185,000                      183,000
  485 Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ Lần                185,000                      183,000
  486 Nội soi khí phế quản lấy dị vật Lần             3,261,000                   3,243,000
  487 Bẻ cuốn mũi Lần                133,000                      120,000
  488 Lấy cao răng [Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm] Lần                  77,000                        70,900
  489 Chọc dò ổ bụng cấp cứu Lần                137,000                      131,000
  490 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị [ dưới hướng dẫn siêu âm] Lần                176,000                      169,000
  491 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục Lần                185,000                      183,000
  492 Hút dịch khớp vai Lần                114,000                      109,000
  493 Hút nang bao hoạt dịch Lần                114,000                      109,000
  494 Hút dịch khớp khuỷu Lần                114,000                      109,000
  495 Hút đờm hầu họng Lần                  11,100                        10,000
  496 Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc Lần             1,636,000                   1,597,000
  497 Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây tê] Lần             2,584,000                   2,547,000
  498 Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần Lần             2,844,000                   2,807,000
  499 Nhổ răng sữa; Lần                  37,300                        33,600
  500 Tiêm dưới kết mạc Lần                  47,500                        44,600
  501 Chích rạch màng nhĩ. Lần                  61,200                        58,000
  502 Vá nhĩ đơn thuần Lần             3,720,000                   3,585,000
  503 Sinh thiết niêm mạc Lần                126,000                      121,000
  504 Sinh thiết u họng miệng Lần                126,000                      121,000
  505 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản Lần                178,000                      172,000
  506 Khâu giác mạc [đơn thuần] Lần                764,000                      750,000
  507 Bơm thông lệ đạo [1 mắt] Lần                  59,400                        57,200
  508 Bơm thông lệ đạo [2 mắt] Lần                  94,400                        89,900
  509 Cầm máu mũi bằng Merocel [1 bên] Lần                205,000                      201,000
  510 Nội soi sinh thiết u vòm [gây tê] Lần                513,000                      500,000
  511 Thủ thuật nong vòi nhĩ Lần                  37,900                        35,000
  512 Chọc dò túi cùng Douglas Lần                280,000                      267,000
  513 Dẫn lưu cùng đồ Douglas Lần                835,000                      798,000
  514 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... Lần                159,000                      146,000
  515 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Lần                479,000                      458,000
  516 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi [ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
  517 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản [ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
  518 Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da Lần                653,000                      640,000
  519 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu Lần                247,000                      234,000
  520 Nội soi sinh thiết u hốc mũi Lần                290,000                      278,000
  521 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp Lần                166,000                      161,000
  522 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có hướng dẫn của siêu âm Lần                221,000                      214,000
  523 Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ Lần                110,000                      104,000
  524 Chọc hút tế bào xương bằng kim nhỏ Lần                110,000                      104,000
  525 Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ Lần                110,000                      104,000
  526 Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
  527 Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
  528 Lọc huyết tương (Plasmapheresis) Lần             1,636,000                   1,597,000
  529 Mở khí quản cấp cứu Lần                719,000                      704,000
  530 Mở khí quản thường quy Lần                719,000                      704,000
  531 Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng Lần                719,000                      704,000
  532 Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê) Lần                719,000                      704,000
  533 Dẫn lưu đài bể thận qua da. Lần                917,000                      904,000
  534 Bơm thuốc thanh quản Lần                  20,500                        20,000
  535 Tiêm nhân Chorio. Lần                238,000                      225,000
  536 Bơm rửa lệ đạo Lần                  36,700                        35,000
  537 Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng [Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson] Lần                158,000                      150,000
  538 Hút dịch khớp gối Lần                114,000                      109,000
  539 Hút dịch khớp háng Lần                114,000                      109,000
  540 Hút dịch khớp cổ chân Lần                114,000                      109,000
  541 Hút dịch khớp cổ tay Lần                114,000                      109,000
  542 Khâu giác mạc [phức tạp] Lần             1,112,000                   1,060,000
  543 Lấy dị vật giác mạc sâu [sâu, một mắt gây tê] Lần                327,000                      314,000
  544 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây tê] Lần                155,000                      150,000
  545 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây mê] Lần                673,000                      660,000
  546 Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) Lần                954,000                      906,000
  547 Sinh thiết màng phổi mù . Lần                431,000                      418,000
  548 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm Lần             1,104,000                   1,078,000
  549 Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da Lần                262,000                      249,000
  550 Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe gan Lần                597,000                   2,058,000
  551 Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây tê/gây mê Lần                278,000                      265,000
  552 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần                703,000                      683,000
  553 Đốt nhiệt cao tần điều trị ung thư gan qua hướng dẫn của siêu âm, qua phẫu thuật nội soi Lần             1,235,000                   1,179,000
  554 Đo sức cản của mũi.. Lần                  94,400                        91,600
  555 Đo thính lực đơn âm. Lần                  42,400                        39,600
  556 Khí dung vòm họng trong điều trị ung thư vòm Lần                  20,400                        17,600
  557 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) Lần                  20,400                        17,600
  558 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) Lần                  20,400                        17,600
  559 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán Lần                  54,800                        49,200
  560 Đo phản xạ cơ bàn đạp.. Lần                  27,400                        24,600
  561 Đo thính lực trên ngưỡng Lần                  59,800                        54,200
  562 Đốt họng hạt bằng nhiệt Lần                  79,100                        75,000
  563 Cắt chỉ khâu giác mạc [ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
  564 Cắt chỉ khâu kết mạc [ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
  565 Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - lấy sỏi đường, giun đường mật Lần             2,678,000                   2,663,000
  566 Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - cắt cơ oddi Lần             2,678,000                   2,663,000
  567 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu Lần                399,000                      386,000
  568 Tháo bột các loại (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                  52,900                        49,500
  569 Tiêm trong da (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                  11,400                        10,000
  570 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần                  62,900                        60,000
  571 Nhét bấc mũi trước Lần                116,000                      107,000
  572 Phương pháp Proetz Lần                  57,600                        52,900
  573 Khí dung thuốc giãn phế quản Lần                  20,400                        17,600
  574 Khí dung mũi họng Lần                  20,400                        17,600
  575 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng Lần                  20,400                        17,600
  576 Làm thuốc tai Lần                  20,500                        20,000
  577 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
  578 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
  579 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
  580 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
  581 Tiêm gân nhị đầu khớp vai Lần                  91,500                        86,400
  582 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn Lần                  85,600                        82,100
  583 Nội soi màng phổi sinh thiết Lần             5,788,000                   5,760,000
  584 Nội soi phế quản dưới gây mê [có sinh thiết] Lần             1,761,000                   1,743,000
  585 Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm Lần                216,000                      203,000
  586 Chích rạch áp xe nhỏ Lần                186,000                      173,000
  587 Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) Lần                  91,500                        86,400
  588 Tiêm bắp thịt (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                  11,400                        10,000
  589 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần                223,000                      210,000
  590 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần                318,000                      305,000
  591 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần                723,000                      703,000
  592 Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con Lần             5,916,000                   5,627,000
  593 Điện võng mạc. Lần                  94,000                        86,500
  594 Đếm tế bào nội mô giác mạc Lần                133,000                      129,000
  595 Chụp  bản đồ giác mạc Lần                133,000                      129,000
  596 Đo đường kính giác mạc Lần                  54,800                        49,600
  597 Đo độ lồi Lần                  54,800                        49,600
  598 Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel Lần                  54,800                        49,600
  599 Đo khúc xạ giác mạc Javal Lần                  36,200                        34,000
  600 Soi góc tiền phòng. Lần                  52,500                        49,600
  601 Lấy cao răng [Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm] Lần                134,000                      124,000
  602 Thận nhân tạo thường qui Lần                556,000                      543,000
  603 Thận nhân tạo cấp cứu Lần             1,541,000                   1,515,000
  604 Điện nhãn cầu Lần                  94,000                        86,500
  605 Điều trị laser hồng ngoại Lần                  31,700                        27,000
  606 Tập nhược thị Lần                  31,700                        27,000
  607 Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) Lần                406,000                      393,000
  608 Đo độ dày giác mạc Lần                133,000                      129,000
  609 Tiêm hậu nhãn cầu Lần                  47,500                        44,600
  610 Vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn) Lần             3,152,000                   3,085,000
  611 Test thử cảm giác giác mạc. Lần                  39,600                        36,900
  612 Tháo dầu Silicon nội nhãn Lần                793,000                      745,000
  613 Tiêm nhu mô giác mạc Lần                  47,500                        44,600
  614 Tiêm cạnh nhãn cầu Lần                  47,500                        44,600
  615 Lấy dị vật họng miệng Lần                  40,800                        40,000
  616 Lấy dị vật hạ họng Lần                  40,800                        40,000
  617 Mở sào bào - thượng nhĩ Lần             3,720,000                   3,585,000
  618 Nắn, bó bột gãy xương hàm Lần                399,000                      386,000
  619 Chích nhọt ống tai ngoài Lần                186,000                      173,000
  620 Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hoá (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng) Lần                831,000                      812,000
  621 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín Lần                589,000                      576,000
  622 Rửa dạ dày sơ sinh Lần                119,000                      106,000
  623 Rửa bàng quang lấy máu cục Lần                198,000                      185,000
  624 Nong hẹp thực quản, tâm vị qua nội soi Lần             2,277,000                   2,239,000
  625 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn Lần                257,000                   1,120,000
  626 Nội soi nong hẹp thực quản Lần             2,277,000                   2,239,000
  627 Nong niệu đạo và đặt sonde đái Lần                241,000                      228,000
  628 Nối thông động- tĩnh mạch Lần             1,151,000                   1,142,000
  629 Nối thông động- tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo Lần             1,371,000                   1,357,000
  630 Nhét bấc mũi sau Lần                116,000                      107,000
  631 Hút rửa mũi, xoang sau mổ Lần                140,000                      135,000
  632 Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa Lần                728,000                   2,191,000
  633 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu Lần                728,000                   2,191,000
  634 Rút sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận Lần                178,000                      172,000
  635 Rút sonde dẫn lưu bể thận qua da Lần                178,000                      172,000
  636 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe Lần                178,000                      172,000
  637 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi Lần                944,000                      918,000
  638 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) Lần                562,000                      549,000
  639 Lọc màng bụng liên tục 24 h bằng máy [thẩm phân phúc mạc] Lần                964,000                      938,000
  640 Phụ cấp Chọc rửa màng phổi Lần    
  641 Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán Lần                213,000                      200,000
  642 Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) Lần                312,000                      300,000
  643 Mở thông bàng quang trên xương mu Lần                373,000                      360,000
  644 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ Lần                        203,000
  645 Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp Lần                216,000                      203,000
  646 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới Lần                158,000                      151,000
  647 Đo niệu dòng đồ Lần                  59,800                        54,200
  648 Chọc dò dịch màng phổi Lần                137,000                      131,000
  649 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm Lần                137,000                      131,000
  650 Siêu âm can thiệp - Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm Lần                176,000                      169,000
  651 Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục Lần                176,000                      169,000
  652 Thở máy bằng xâm nhập Lần                559,000                      533,000
  653 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) Lần                559,000                      533,000
  654 Chọc hút nước tiểu trên xương mu Lần                110,000                      104,000
  655 Khai thông động mạch vành bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp Lần                546,000                      533,000
  656 Khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp Lần                546,000                      533,000
  657 Khai thông động mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị tắc mạch phổi cấp Lần                546,000                      533,000
  658 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                653,000                      640,000
  659 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài Lần                653,000                      640,000
  660 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch điều trị sốc bỏng Lần                653,000                      640,000
  661 Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu Lần             1,126,000                   1,113,000
  662 Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch dưới đòn để lọc máu Lần             1,126,000                   1,113,000
  663 Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu Lần             1,126,000                   1,113,000
  664 Dẫn lưu áp xe khoang Retzius Lần             1,751,000                   1,684,000
  665 Lọc và tách huyết tương chọn lọc Lần             1,636,000                   1,597,000
  666 Lấy dị vật giác mạc sâu [nông, một mắt gây tê] Lần                  82,100                        75,300
  667 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê [gây tê] Lần                263,000                      250,000
  668 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê [gây mê] Lần                729,000                      713,000
  669 Chích áp xe quanh Amidan [gây mê] Lần                729,000                      713,000
  670 Chích áp xe quanh Amidan [gây tê] Lần                263,000                      250,000
  671 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây tê] Lần                486,000                      449,000
  672 Nghiệm pháp Atropin Lần                198,000                      500,000
  673 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu [ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
  674 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 4, 5] Lần                565,000                      539,000
  675 Chích áp xe phần mềm lớn; Lần                186,000                      173,000
  676 Đặt catheter động mạch [theo dõi huyết áp liên tục] Lần             1,367,000                   1,354,000
  677 Nội soi phế quản dưới gây mê [không sinh thiết] Lần             1,461,000                   1,443,000
  678 Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây mê] Lần             3,261,000                   3,243,000
  679 Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu Lần                          35,000
  680 Test giãn phế quản (broncho modilator test) Lần                172,000                      165,000
  681 Tiêm hội chứng DeQuervain Lần                  91,500                        86,400
  682 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo Lần             1,564,000                   1,525,000
  683 Chọc hút khí màng phổi Lần                143,000                      136,000
  684 Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim Lần                247,000                      234,000
  685 Chọc dò màng ngoài tim Lần                247,000                      234,000
  686 Dẫn lưu màng ngoài tim Lần                247,000                      234,000
  687 Lấy dị vật giác mạc sâu [nông, một mắt gây mê] Lần                665,000                      640,000
  688 Tiêm ngoài màng cứng Lần                319,000                      301,000
  689 Chọc hút dịch vành tai Lần                  52,600                        47,900
  690 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây mê] Lần                514,000                      508,000
  691 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] Lần                673,000                      660,000
  692 Lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc (Hemodiafiltration Online: HDF-Online) (Hoặc: Thẩm tách siêu lọc máu HDF-Online)) Lần             1,504,000                   1,478,000
  693 Soi đáy mắt cấp cứu Lần                  52,500                        49,600
  694 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường Lần                  52,500                        49,600
  695 Soi đáy mắt trực tiếp Lần                  52,500                        49,600
  696 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung Lần                117,000                      109,000
  697 Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực Lần                989,000                      968,000
  698 Nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ Lần                243,000                      228,000
  699 Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - thắt trĩ bằng vòng cao su Lần                243,000                      228,000
  700 Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ Lần                243,000                      228,000
  701 Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang Lần                385,000                      372,000
  702 Phụ cấp Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) Lần    
  703 Nội soi phế quản ống mềm [Điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp] Lần                885,000                      854,000
  704 Nội soi màng phổi để chẩn đoán Lần                440,000                      403,000
  705 Nội soi khớp vai chẩn đoán (có sinh thiết) Lần                498,000                      483,000
  706 Sốc điện điều trị rung nhĩ Lần                989,000                      968,000
  707 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm nội soi đường trực tràng Lần                609,000                      589,000
  708 Sinh thiết móng Lần                311,000                      285,000
  709 Thụt giữ Lần                  82,100                        78,000
  710 Nội soi chích (tiêm) keo điều trị dãn tĩnh mạch phình vị Lần                728,000                   2,191,000
  711 Chọc dịch tuỷ sống Lần                107,000                      100,000
  712 Phẫu thuật thoát vị rốn nghẹt Lần             3,258,000                   3,157,000
  713 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 1, 2, 3] Lần                422,000                      409,000
  714 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng 6,7 hàm trên] Lần                925,000                      899,000
  715 Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay Lần                  91,500                        86,400
  716 Tiêm gân gấp ngón tay Lần                  91,500                        86,400
  717 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ Lần                373,000                      360,000
  718 Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán Lần             1,761,000                   1,743,000
  719 Bơm rửa phế quản Lần             1,461,000                   1,443,000
  720 Sinh thiết hốc mũi Lần                126,000                      121,000
  721 Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai Lần                  91,500                        86,400
  722 Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) Lần                  91,500                        86,400
  723 Tiêm gân gót Lần                  91,500                        86,400
  724 Tiêm cân gan chân Lần                  91,500                        86,400
  725 Tiêm cạnh cột sống cổ Lần                  91,500                        86,400
  726 Tiêm cạnh cột sống thắt lưng Lần                  91,500                        86,400
  727 Tiêm cạnh cột sống ngực Lần                  91,500                        86,400
  728 Đặt nội khí quản 2 nòng Lần                568,000                   1,113,000
  729 Thay ống nội khí quản Lần                568,000                   1,113,000
  730 Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da Lần                205,000                      198,000
  731 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da Lần                195,000                      181,000
  732 Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng Lần                332,000                      314,000
  733 Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng Lần                332,000                      314,000
  734 Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng Lần                332,000                      314,000
  735 Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng Lần                332,000                      314,000
  736 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn Lần                332,000                      314,000
  737 Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA tại chỗ Lần                240,000                      214,000
  738 Điều trị hạt cơm bằng Plasma Lần                358,000                      332,000
  739 Điều trị giãn mạch máu bằng IPL Lần                453,000                      427,000
  740 Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL Lần                453,000                      427,000
  741 Điều trị sẹo lồi bằng IPL Lần                453,000                      427,000
  742 Điều trị trứng cá bằng IPL Lần                453,000                      427,000
  743 Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
  744 Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
  745 Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
  746 Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
  747 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
  748 Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
  749 Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
  750 Điều trị sùi mào gà bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
  751 Điều trị u mềm treo bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
  752 Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
  753 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
  754 Điều trị sẩn cục bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
  755 Điều trị bớt sùi bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
  756 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
  757 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
  758 Phụ cấp Nhét bấc mũi Lần    
  759 Nội soi thanh quản treo cắt hạt xơ Lần                290,000                      278,000
  760 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị Lần                137,000                      131,000
  761 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần             1,126,000                   1,113,000
  762 Phụ cấp Làm thuốc tai Lần    
  763 Nạo viêm (gây tê tại buồng tiểu phẫu) Lần                        180,000
  764 Mở màng phổi cấp cứu Lần                596,000                      583,000
  765 Mở màng phổi tối thiểu bằng troca Lần                596,000                      583,000
  766 Mở màng phổi tối thiểu Lần                596,000                      583,000
  767 Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch Lần             2,025,000                   1,973,000
  768 Nẹp bột các loại, không nắn (chi dưới - bột liền) Lần                        120,000
  769 Phụ cấp Chích áp xe thành sau họng Lần    
  770 Phụ cấp Cầm máu mũi bằng Merocel Lần    
  771 Tạo mỏm cụt 1 ngón tay hoặc 1 ngón chân Lần                        220,000
  772 Phụ cấp Phục hồi cổ răng bằng Composite, GIC Lần    
  773 Phụ cấp Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite Lần    
  774 Phụ cấp Chọc dịch tủy sống Lần    
  775 Phụ cấp Phương pháp Proetz Lần    
  776 Lọc màng bụng cấp cứu liên tục Lần                562,000                      549,000
  777 Phụ cấp Chọc rửa xoang hàm Lần    
  778 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu Lần                459,000                      430,000
  779 Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh Lần                319,000                      301,000
  780 Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp [Áp dụng cho BN vào trước 15/12/2018] Lần    
  781 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm Lần                  61,400                        84,300
  782 Dẫn lưu áp xe phổi Lần                596,000                      583,000
  783 Phụ cấp Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) Lần    
  784 Nắn, bó bột gãy mâm chày Lần                335,000                      320,000
  785 Điều trị hạ Kali/Canxi máu Lần                        180,000
  786 Phụ cấp Bơm thuốc thanh quản Lần    
  787 Phụ cấp Chích rạch màng nhĩ Lần    
  788 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc Lần                  78,400                        75,600
  789 Phụ cấp Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần    
  790 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi Lần                137,000                      131,000
  791 Phụ cấp Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần    
  792 Phụ cấp Lấy dị vật mũi Lần    
  793 Bơm rửa khoang màng phổi Lần                216,000                      203,000

  Số lượt xem: 5718 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com